ก.แรงงานจัดแข่งขันฝีมือคนพิการ สร้างโอกาส กระตุ้นเศรษฐกิจ

แสดงความคิดเห็น

ก.แรงงานจัดแข่งขันฝีมือคนพิการ สร้างโอกาส กระตุ้นเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กพร.กำหนดจัดงาน “แข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560 ณ อาคาร 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความสามารถ พร้อมกับส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการได้พัฒนาฝีมือทางด้านอาชีพให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบกิจการ ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของคนพิการ ตลอดจนเพื่อเพิ่มช่องทางในการทำงาน โดยได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานในครั้งนี้

การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 จำนวน 20 สาขา โดยสาขาที่ได้รับความสนใจเข้าแข่งขันมากที่สุดคือ สาขาการถ่ายภาพในสตูดิโอ จำนวน 14 คน สำหรับสาขาการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ สาขาออกแบบสิ่งพิมพ์ สาขาการถักโครเชต์ สาขาการวาดภาพระบายสี สาขาออกแบบโปสเตอร์ สาขาการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับพื้นฐาน สาขาการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ สาขาพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด มีผู้เข้าแข่งขันสาขาละ 12 คน ส่วนสาขาถักนิตติ้ง สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับพื้นฐาน สาขาสานตะกร้า มีผู้เข้าแข่งขันสาขาละ 11 คน และสาขาออกแบบเพื่องานอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 10 คน สาขาอื่นๆ มีผู้เข้าแข่งขัน 8-9 คน รวมแล้วการแข่งขัน ครั้งนี้มีคนพิการประชันฝีมือ 209 คน ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละสาขา ชนะเลิศได้เหรียญทอง จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท เหรียญเงิน 15,000 บาท เหรียญทองแดง 9,000 บาท และรางวัลชมเชย 3,000 บาท

นายธีรพลกล่าวต่อไปว่า การดึงคนพิการเหล่านี้เข้าสู่ตลาดแรงงาน มีส่วนช่วยแก้ไขการขาดแคลนแรงงานได้ในระดับหนึ่ง และช่วยให้ผู้พิการสามารถก้าวเข้าสู่การทำงานที่มั่นคงด้วย อีกทั้งเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ 8 วาระปฏิรูป กระทรวงแรงงาน ด้าน "มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ" กลุ่มแรงงานทั่วไป คนพิการ ผู้สูงอายุ ภายใต้การนำของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

การจัดการแข่งขันครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานคนพิการให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายต่อสาธารณชนว่าคนพิการมีความรู้ ความสามารถไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคนปกติ สามารถทำอะไรได้อีกมากมาย และสร้างแรงบัลดาลใจให้กับบุคคลอื่นๆ ที่กำลังท้อแท้ให้มีพลังสู้ต่อไปได้อีกทางหนึ่งด้วย สำหรับผู้พิการที่ต้องการเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการ กพร.ได้ประสานกับผู้ประกอบกิจการเพื่อรับเข้าทำงานด้วยแล้ว นายธีรพลกล่าว

ก.แรงงานจัดแข่งขันฝีมือคนพิการ สร้างโอกาส กระตุ้นเศรษฐกิจ

ก.แรงงานจัดแข่งขันฝีมือคนพิการ สร้างโอกาส กระตุ้นเศรษฐกิจ

ขอบคุณ... http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1492585353 (ขนาดไฟล์: 178)

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 19 เม.ย.60
วันที่โพสต์: 20/04/2560 เวลา 09:27:21 ดูภาพสไลด์โชว์ ก.แรงงานจัดแข่งขันฝีมือคนพิการ สร้างโอกาส กระตุ้นเศรษฐกิจ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ก.แรงงานจัดแข่งขันฝีมือคนพิการ สร้างโอกาส กระตุ้นเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กพร.กำหนดจัดงาน “แข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560 ณ อาคาร 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความสามารถ พร้อมกับส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการได้พัฒนาฝีมือทางด้านอาชีพให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบกิจการ ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของคนพิการ ตลอดจนเพื่อเพิ่มช่องทางในการทำงาน โดยได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานในครั้งนี้ การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 จำนวน 20 สาขา โดยสาขาที่ได้รับความสนใจเข้าแข่งขันมากที่สุดคือ สาขาการถ่ายภาพในสตูดิโอ จำนวน 14 คน สำหรับสาขาการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ สาขาออกแบบสิ่งพิมพ์ สาขาการถักโครเชต์ สาขาการวาดภาพระบายสี สาขาออกแบบโปสเตอร์ สาขาการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับพื้นฐาน สาขาการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ สาขาพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด มีผู้เข้าแข่งขันสาขาละ 12 คน ส่วนสาขาถักนิตติ้ง สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับพื้นฐาน สาขาสานตะกร้า มีผู้เข้าแข่งขันสาขาละ 11 คน และสาขาออกแบบเพื่องานอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 10 คน สาขาอื่นๆ มีผู้เข้าแข่งขัน 8-9 คน รวมแล้วการแข่งขัน ครั้งนี้มีคนพิการประชันฝีมือ 209 คน ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละสาขา ชนะเลิศได้เหรียญทอง จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท เหรียญเงิน 15,000 บาท เหรียญทองแดง 9,000 บาท และรางวัลชมเชย 3,000 บาท นายธีรพลกล่าวต่อไปว่า การดึงคนพิการเหล่านี้เข้าสู่ตลาดแรงงาน มีส่วนช่วยแก้ไขการขาดแคลนแรงงานได้ในระดับหนึ่ง และช่วยให้ผู้พิการสามารถก้าวเข้าสู่การทำงานที่มั่นคงด้วย อีกทั้งเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ 8 วาระปฏิรูป กระทรวงแรงงาน ด้าน "มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ" กลุ่มแรงงานทั่วไป คนพิการ ผู้สูงอายุ ภายใต้การนำของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน การจัดการแข่งขันครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานคนพิการให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายต่อสาธารณชนว่าคนพิการมีความรู้ ความสามารถไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคนปกติ สามารถทำอะไรได้อีกมากมาย และสร้างแรงบัลดาลใจให้กับบุคคลอื่นๆ ที่กำลังท้อแท้ให้มีพลังสู้ต่อไปได้อีกทางหนึ่งด้วย สำหรับผู้พิการที่ต้องการเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการ กพร.ได้ประสานกับผู้ประกอบกิจการเพื่อรับเข้าทำงานด้วยแล้ว นายธีรพลกล่าว ก.แรงงานจัดแข่งขันฝีมือคนพิการ สร้างโอกาส กระตุ้นเศรษฐกิจ ก.แรงงานจัดแข่งขันฝีมือคนพิการ สร้างโอกาส กระตุ้นเศรษฐกิจ ขอบคุณ... http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1492585353

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...