งานเสวนาวิชาการ “สวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส”

แสดงความคิดเห็น

การเสวนา เรื่อง “ความสำเร็จ...สวนบำบัด” จากตัวแทน 5 องค์กร

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 3 โรงแรม ที เค พาเลซ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ รับการสนับสนุนโครงการโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และมูลนิธิเอ็มโอไอไทย ร่วมกัน จัดงาน “งานเสวนาวิชาการ สวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส”

นายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศ ผู้จัดการโครงการสวนบำบัดฯ ให้เกียรติเป็นประธานให้การกล่าวเปิดงาน

โดย นายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศ ผู้จัดการโครงการสวนบำบัดฯ ให้เกียรติเป็นประธานให้การกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นพิธีมอบโล่รางวัลสำหรับ Garden Therapy Design Contest 2015 และใบประกาศเกียรติคุณ จากนั้นเป็นการเสวนา เรื่อง “ความสำเร็จ...สวนบำบัด” จากตัวแทน 5 องค์กร ดังนี้ ตัวแทนผู้ปกครองเด็กพิการ ตัวแทนสถานสงเคราะห์ บ้านนนทภูมิ และบ้านเฟื่องฟ้า ตัวแทนจาก บ้านคามิลเลี่ยนเพื่อเด็กพิการ(บ้านเกื้อกูล เชียงราย) และคุณสุวพิชญ์ ซ้อมจันร์ทรา จากโรงพยาบาล ลับแล

เวทีเสวนาเป็นการพูดคุยถึงประสบการณ์ จากตัวแทนจากสถาบันต่างๆ มาบอกเล่าถึงการนำความรู้จากการเข้าฝึกอบรม เรื่องสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส นำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในองค์กร ถึงประโยชน์ที่ได้รับ การพัฒนาด้านร่างกาย พัฒนากล้ามเนื้อมัดต่างๆ ของเด็กพิการ ด้านการเข้าสังคม ด้านการสื่อสาร จากการที่เด็กพิการได้เข้ากิจกรรมกลุ่มจากสวนบำบัด

คุณรุ่งณภา(นักกายภาพบำบัด บ้านเฟื่องฟ้า) เป็นตัวแทนเข้าอบรมสวนบำบัด กล่าวว่า “ปกติเวลาทำกายภาพเด็กๆ จะมีกิจกรรมเพียงแต่ในห้องสี่เหลี่ยมเท่านั้น หลังจากเข้าอบรมเรื่องส่วนบำบัด ก็ปรับวิธีการทำกายภาพบำบัดเด็กๆ โดยพาเด็กๆ ได้เข้าถึงธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เข้าถึงพื้นที่สีเขียวภายในศูนย์บ้านเฟื่องฟ้า สังเกตว่าเด็กๆ มีความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น”

ผู้เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ “สวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส”

คุณอนุวัฒน์(มูลนิธิแบ่งปันบ้านเกื้อกูล) เป็นตัวแทนเข้าอบรมสวนบำบัด กล่าวว่า “เด็กๆได้รับประโยชน์จากการลงมือทำสวน ได้พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ ได้สมาธิจากการจัดเรียงเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเสริมสร้างพัฒนาการและทักษะ กระบวนการ ในรอบด้านให้กับเด็กๆ ได้อย่างดีเยี่ยม”

คุณสุวพิธ(โรงพยาบาลลับแล) เป็นตัวแทนเข้าอบรมสวนบำบัด กล่าวว่า ได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5 ชื่นชมกับสิ่งรอบตัว สัมผัสธรรมชาติรอบกาย นำไปปรับใช้กับทางโรงพยาบาลคือ จัดโครงการทอดผ้าป่าใบไม้ เพื่อนำมาเป็นปุ๋ยดิน ต่อยอดจากโครงการตลาดสีเขียว ที่โรงพยาบาลมีอยู่แล้ว สู่รายได้ในการทำดินขายและต้นกล้าของต้นไม้

ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนและสรุปการเสวนา และแบ่งกลุ่ม work shop กิจกรรมสวนบำบัด อนึ่ง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยได้เข้าร่วม work shop กิจกรรมสวนบำบัด การจัดดอกไม้แบบ “โคริงกะ” โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาปัจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้สมบูรณ์พูนสุขโดยผ่านความงามของดอกไม้

กิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

นิทรรศการ โครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส

นิทรรศการ โครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส

น้องพิการนั่งรถเข็นเข้าร่วม โครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส

work shop กิจกรรมสวนบำบัด การจัดดอกไม้แบบ “โคริงกะ”

(มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 มี.ค.60)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 20/03/2560 เวลา 11:28:50 ดูภาพสไลด์โชว์ งานเสวนาวิชาการ “สวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส”

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

การเสวนา เรื่อง “ความสำเร็จ...สวนบำบัด” จากตัวแทน 5 องค์กร เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 3 โรงแรม ที เค พาเลซ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ รับการสนับสนุนโครงการโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และมูลนิธิเอ็มโอไอไทย ร่วมกัน จัดงาน “งานเสวนาวิชาการ สวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส” นายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศ ผู้จัดการโครงการสวนบำบัดฯ ให้เกียรติเป็นประธานให้การกล่าวเปิดงาน โดย นายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศ ผู้จัดการโครงการสวนบำบัดฯ ให้เกียรติเป็นประธานให้การกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นพิธีมอบโล่รางวัลสำหรับ Garden Therapy Design Contest 2015 และใบประกาศเกียรติคุณ จากนั้นเป็นการเสวนา เรื่อง “ความสำเร็จ...สวนบำบัด” จากตัวแทน 5 องค์กร ดังนี้ ตัวแทนผู้ปกครองเด็กพิการ ตัวแทนสถานสงเคราะห์ บ้านนนทภูมิ และบ้านเฟื่องฟ้า ตัวแทนจาก บ้านคามิลเลี่ยนเพื่อเด็กพิการ(บ้านเกื้อกูล เชียงราย) และคุณสุวพิชญ์ ซ้อมจันร์ทรา จากโรงพยาบาล ลับแล เวทีเสวนาเป็นการพูดคุยถึงประสบการณ์ จากตัวแทนจากสถาบันต่างๆ มาบอกเล่าถึงการนำความรู้จากการเข้าฝึกอบรม เรื่องสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส นำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในองค์กร ถึงประโยชน์ที่ได้รับ การพัฒนาด้านร่างกาย พัฒนากล้ามเนื้อมัดต่างๆ ของเด็กพิการ ด้านการเข้าสังคม ด้านการสื่อสาร จากการที่เด็กพิการได้เข้ากิจกรรมกลุ่มจากสวนบำบัด คุณรุ่งณภา(นักกายภาพบำบัด บ้านเฟื่องฟ้า) เป็นตัวแทนเข้าอบรมสวนบำบัด กล่าวว่า “ปกติเวลาทำกายภาพเด็กๆ จะมีกิจกรรมเพียงแต่ในห้องสี่เหลี่ยมเท่านั้น หลังจากเข้าอบรมเรื่องส่วนบำบัด ก็ปรับวิธีการทำกายภาพบำบัดเด็กๆ โดยพาเด็กๆ ได้เข้าถึงธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เข้าถึงพื้นที่สีเขียวภายในศูนย์บ้านเฟื่องฟ้า สังเกตว่าเด็กๆ มีความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น” ผู้เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ “สวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส” คุณอนุวัฒน์(มูลนิธิแบ่งปันบ้านเกื้อกูล) เป็นตัวแทนเข้าอบรมสวนบำบัด กล่าวว่า “เด็กๆได้รับประโยชน์จากการลงมือทำสวน ได้พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ ได้สมาธิจากการจัดเรียงเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเสริมสร้างพัฒนาการและทักษะ กระบวนการ ในรอบด้านให้กับเด็กๆ ได้อย่างดีเยี่ยม” คุณสุวพิธ(โรงพยาบาลลับแล) เป็นตัวแทนเข้าอบรมสวนบำบัด กล่าวว่า ได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5 ชื่นชมกับสิ่งรอบตัว สัมผัสธรรมชาติรอบกาย นำไปปรับใช้กับทางโรงพยาบาลคือ จัดโครงการทอดผ้าป่าใบไม้ เพื่อนำมาเป็นปุ๋ยดิน ต่อยอดจากโครงการตลาดสีเขียว ที่โรงพยาบาลมีอยู่แล้ว สู่รายได้ในการทำดินขายและต้นกล้าของต้นไม้ ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนและสรุปการเสวนา และแบ่งกลุ่ม work shop กิจกรรมสวนบำบัด อนึ่ง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยได้เข้าร่วม work shop กิจกรรมสวนบำบัด การจัดดอกไม้แบบ “โคริงกะ” โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาปัจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้สมบูรณ์พูนสุขโดยผ่านความงามของดอกไม้ กิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นิทรรศการ โครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส นิทรรศการ โครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส น้องพิการนั่งรถเข็นเข้าร่วม โครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส work shop กิจกรรมสวนบำบัด การจัดดอกไม้แบบ “โคริงกะ” (มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 มี.ค.60)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...