สารพัดช่างสงขลาเจ๋งชนะเลิศสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ

แสดงความคิดเห็น

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่านักศึกษาอาชีวศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการจากการประกวดโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ซึ่งจัดขึ้นระหว่าวันที่20-21 มกราคม 2560 ณ สตรีทรัชดา กรุงเทพฯ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา" จากสิ่งประดิษฐ์"ไม้เท้าแจ้งเตือนผู้สูงอายุล้ม" รับเงินรางวัลรวม 400,000 บาท และศึกษาดูงานที่ประเทศอังกฤษ

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี คว้า 2 รางวัล ได้แก่รองชนะเลิศอันดับ1 จาก"อุปกรณ์ช่วย เดินสำหรับช่วยลุกยืน" เงินรางวัล 300,000 บาท พร้อมศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น และรางวัลชมเชย "อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการสระผมของผู้ป่วยและผู้พิการ" รับเงินรางวัล10,000 บาท โดยวิทยาลัยวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จากผลงาน "เก้าอี้บริหารผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมและอักเสบพร้อมเครื่องประคบ รับรางวัล 30,000 บาท

รางวัลชมเชย "อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการสระผมของผู้ป่วยและผู้พิการ"

โครงการ ‘Enjoy Science: Young Makers Contest’ แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ นักเรียน–นักศึกษาสายอาชีพ (ระดับไม่เกินปวส.) และนักเรียน–นักศึกษาสายสามัญ (ระดับไม่เกินปริญญาตรี) โดยประกวดเป็นทีม ทีมละ 3 คน ประกอบด้วยนักศึกษา 2 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน โดยแต่ละทีมจะต้องส่งข้อเสนอโครงการนวัตกรรมของตนเอง ซึ่งบรรยายถึงผลงานที่ต้องการสร้าง รวมถึงเอกลักษณ์และประโยชน์ใช้สอยและแผนการใช้งบประมาณเพื่อพัฒนานวัตกรรม

ขอบคุณ... http://www.komchadluek.net/news/edu-health/257086

ที่มา: คมชัดลึกออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22 ม.ค.60
วันที่โพสต์: 23/01/2560 เวลา 09:41:28 ดูภาพสไลด์โชว์ สารพัดช่างสงขลาเจ๋งชนะเลิศสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่านักศึกษาอาชีวศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการจากการประกวดโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ซึ่งจัดขึ้นระหว่าวันที่20-21 มกราคม 2560 ณ สตรีทรัชดา กรุงเทพฯ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา" จากสิ่งประดิษฐ์"ไม้เท้าแจ้งเตือนผู้สูงอายุล้ม" รับเงินรางวัลรวม 400,000 บาท และศึกษาดูงานที่ประเทศอังกฤษ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี คว้า 2 รางวัล ได้แก่รองชนะเลิศอันดับ1 จาก"อุปกรณ์ช่วย เดินสำหรับช่วยลุกยืน" เงินรางวัล 300,000 บาท พร้อมศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น และรางวัลชมเชย "อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการสระผมของผู้ป่วยและผู้พิการ" รับเงินรางวัล10,000 บาท โดยวิทยาลัยวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จากผลงาน "เก้าอี้บริหารผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมและอักเสบพร้อมเครื่องประคบ รับรางวัล 30,000 บาท รางวัลชมเชย "อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการสระผมของผู้ป่วยและผู้พิการ" โครงการ ‘Enjoy Science: Young Makers Contest’ แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ นักเรียน–นักศึกษาสายอาชีพ (ระดับไม่เกินปวส.) และนักเรียน–นักศึกษาสายสามัญ (ระดับไม่เกินปริญญาตรี) โดยประกวดเป็นทีม ทีมละ 3 คน ประกอบด้วยนักศึกษา 2 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน โดยแต่ละทีมจะต้องส่งข้อเสนอโครงการนวัตกรรมของตนเอง ซึ่งบรรยายถึงผลงานที่ต้องการสร้าง รวมถึงเอกลักษณ์และประโยชน์ใช้สอยและแผนการใช้งบประมาณเพื่อพัฒนานวัตกรรม ขอบคุณ... http://www.komchadluek.net/news/edu-health/257086

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...