กพร.ลุยติวกราฟิกให้แรงงานคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) ลุยพัฒนาทักษะแรงงานคนพิการ ผุดโครงการติวคอมพิวเตอร์กราฟิกรองรับไทยแลนด์4.0

กพร.ฟิต ลุยพัฒนาทักษะแรงงานคนพิการ ผุดโครงการติวคอมพิวเตอร์กราฟิกรองรับไทยแลนด์4.0 เมื่อวันที่ 17 ม.ค.นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ข้าราชการกพร.จัดโครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพแรงงานคนพิการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกออกแบบโปสเตอร์ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้รับการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาเพิ่มทักษะอาชีพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และพัฒนาตนเองให้อยู่ร่วมกับคนทั่วไปได้อย่างเชื่อมั่น เนื่องจากเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิกสามมิติเข้ามามีบทบาทกับงานด้านต่างๆ มากขึ้นโดยภาพกราฟฟิกจะทำให้งานที่ได้มีความสวยงามและน่าสนใจยิ่งขึ้น ซึ่งการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของคอมพิวเตอร์กราฟิก คนพิการสามารถเรียนรู้เพื่อสร้างงานให้กับตนเองได้ กพร.จึงมีกำหนดฝึกอบรม สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกออกแบบโปสเตอร์ ให้กับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ โดยผู้เข้าอบรมต้องมีความรู้พื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เนื้อหาหลักสูตร อาทิ การใช้เครื่องมือต่างๆ ในการสร้างงานกราฟฟิก การวาดภาพ การจัดวัสดุ การปรับแต่ง เตรียมภาพ การจัดหน้า การออกแบบ การใช้สี แนวคิดและการแก้ปัญหา มีระยะการฝึก 30 ชั่วโมง ในวันที่ 30-31 ม.ค. และ 1-3 ก.พ. 2560 ณ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี

ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/politics/549516 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 ม.ค.60
วันที่โพสต์: 18/01/2560 เวลา 10:06:02 ดูภาพสไลด์โชว์ กพร.ลุยติวกราฟิกให้แรงงานคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) ลุยพัฒนาทักษะแรงงานคนพิการ ผุดโครงการติวคอมพิวเตอร์กราฟิกรองรับไทยแลนด์4.0 กพร.ฟิต ลุยพัฒนาทักษะแรงงานคนพิการ ผุดโครงการติวคอมพิวเตอร์กราฟิกรองรับไทยแลนด์4.0 เมื่อวันที่ 17 ม.ค.นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ข้าราชการกพร.จัดโครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพแรงงานคนพิการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกออกแบบโปสเตอร์ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้รับการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาเพิ่มทักษะอาชีพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และพัฒนาตนเองให้อยู่ร่วมกับคนทั่วไปได้อย่างเชื่อมั่น เนื่องจากเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิกสามมิติเข้ามามีบทบาทกับงานด้านต่างๆ มากขึ้นโดยภาพกราฟฟิกจะทำให้งานที่ได้มีความสวยงามและน่าสนใจยิ่งขึ้น ซึ่งการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของคอมพิวเตอร์กราฟิก คนพิการสามารถเรียนรู้เพื่อสร้างงานให้กับตนเองได้ กพร.จึงมีกำหนดฝึกอบรม สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกออกแบบโปสเตอร์ ให้กับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ โดยผู้เข้าอบรมต้องมีความรู้พื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เนื้อหาหลักสูตร อาทิ การใช้เครื่องมือต่างๆ ในการสร้างงานกราฟฟิก การวาดภาพ การจัดวัสดุ การปรับแต่ง เตรียมภาพ การจัดหน้า การออกแบบ การใช้สี แนวคิดและการแก้ปัญหา มีระยะการฝึก 30 ชั่วโมง ในวันที่ 30-31 ม.ค. และ 1-3 ก.พ. 2560 ณ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/politics/549516

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...