คนพิการน่านจวกกลางวง-เงินกู้ช่วยเหลือช้า ฝึกอาชีพเป็นปีหาทุนไม่ได้

แสดงความคิดเห็น

การประชุมโครงการเสริมพลังความเข้มแข็งทางอาชีพและศักยภาพองค์กรคนพิการ

น่าน – เวทีประชุมคนพิการเมืองน่าน ปั่นป่วน ผู้พิการโวยโดนโละชื่อพ้นคณะอนุกรรมการฯ-กระบวนการพิจารณาเงินกู้ล่าช้าเผยบางคนฝึกอาชีพเสร็จเกือบปียังหาทุนทำไม่ได้

วันที่ (13 ม.ค.) นายสุเมษ สายสูง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมโครงการเสริมพลังความเข้มแข็งทางอาชีพและศักยภาพองค์กรคนพิการ พร้อมบรรยายสถานการณ์และทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน โดยมีตัวแทนส่วนราชการเอกชนส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายคนพิการน่านเข้าร่วม

น.ส.นาวิน ปิมปา นายกสมาคมคนพิการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ที่ผ่านมาคนพิการโดยเฉพาะคนที่อยู่ห่างไกลในชนบท-ชายแดนจำนวนมาก ยังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือของภาครัฐ ขาดโอกาสด้านต่างๆ ทั้งด้านการฝึก-ประกอบอาชีพ จึงต้องการให้ภาครัฐช่วยสนับสนุน และส่งเสริมตลาดสินค้าเพื่อคนพิการ แต่ระหว่างการประชุม ผู้พิการได้แสดงความคิดเห็นหลากหลาย และมีแกนนำคนพิการไม่พอใจการปรับเปลี่ยนตำแหน่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.น่าน เพราะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง การติดต่อประสานงานติดขัด รวมถึงกระบวนการพิจารณาเงินกู้ช่วยเหลือคนพิการล่าช้า หลายคนฝึกอาชีพเสร็จกว่า 10 เดือน แต่ยังไม่สามารถนำมาประกอบอาชีพได้เพราะขาดทุนทรัพย์ทำให้คนพิการขาดโอกาสทางอาชีพเลี้ยงดูตนเอง

นายสุเมษกล่าวว่า คนพิการจังหวัดน่านที่จดทะเบียนไว้มีอยู่ 20,856 ราย กระจายอยู่ทั้ง 15 อำเภอ มากสุดอยู่ที่ อ.ปัว รองลงมาคือ เวียงสา และ อ.เมืองน่าน บางส่วนประกอบอาชีพเกษตรกรรม-รับจ้าง แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพเนื่องจากติดขัดเรื่องการเดินทางรวมทั้งสภาพทางกายภาพ อย่างไรก็ตาม จะได้มีการประชุมหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการฟื้นฟูอาชีพให้กับคนพิการ, ผู้ดูแล และครอบครัว ให้มีอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไป

การประชุมโครงการเสริมพลังความเข้มแข็งทางอาชีพและศักยภาพองค์กรคนพิการ

การประชุมโครงการเสริมพลังความเข้มแข็งทางอาชีพและศักยภาพองค์กรคนพิการ

ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000004217 (ขนาดไฟล์: 166)

ที่มา: manager.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 13 ม.ค.60
วันที่โพสต์: 16/01/2560 เวลา 10:26:16 ดูภาพสไลด์โชว์ คนพิการน่านจวกกลางวง-เงินกู้ช่วยเหลือช้า ฝึกอาชีพเป็นปีหาทุนไม่ได้

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

การประชุมโครงการเสริมพลังความเข้มแข็งทางอาชีพและศักยภาพองค์กรคนพิการ น่าน – เวทีประชุมคนพิการเมืองน่าน ปั่นป่วน ผู้พิการโวยโดนโละชื่อพ้นคณะอนุกรรมการฯ-กระบวนการพิจารณาเงินกู้ล่าช้าเผยบางคนฝึกอาชีพเสร็จเกือบปียังหาทุนทำไม่ได้ วันที่ (13 ม.ค.) นายสุเมษ สายสูง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมโครงการเสริมพลังความเข้มแข็งทางอาชีพและศักยภาพองค์กรคนพิการ พร้อมบรรยายสถานการณ์และทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน โดยมีตัวแทนส่วนราชการเอกชนส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายคนพิการน่านเข้าร่วม น.ส.นาวิน ปิมปา นายกสมาคมคนพิการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ที่ผ่านมาคนพิการโดยเฉพาะคนที่อยู่ห่างไกลในชนบท-ชายแดนจำนวนมาก ยังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือของภาครัฐ ขาดโอกาสด้านต่างๆ ทั้งด้านการฝึก-ประกอบอาชีพ จึงต้องการให้ภาครัฐช่วยสนับสนุน และส่งเสริมตลาดสินค้าเพื่อคนพิการ แต่ระหว่างการประชุม ผู้พิการได้แสดงความคิดเห็นหลากหลาย และมีแกนนำคนพิการไม่พอใจการปรับเปลี่ยนตำแหน่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.น่าน เพราะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง การติดต่อประสานงานติดขัด รวมถึงกระบวนการพิจารณาเงินกู้ช่วยเหลือคนพิการล่าช้า หลายคนฝึกอาชีพเสร็จกว่า 10 เดือน แต่ยังไม่สามารถนำมาประกอบอาชีพได้เพราะขาดทุนทรัพย์ทำให้คนพิการขาดโอกาสทางอาชีพเลี้ยงดูตนเอง นายสุเมษกล่าวว่า คนพิการจังหวัดน่านที่จดทะเบียนไว้มีอยู่ 20,856 ราย กระจายอยู่ทั้ง 15 อำเภอ มากสุดอยู่ที่ อ.ปัว รองลงมาคือ เวียงสา และ อ.เมืองน่าน บางส่วนประกอบอาชีพเกษตรกรรม-รับจ้าง แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพเนื่องจากติดขัดเรื่องการเดินทางรวมทั้งสภาพทางกายภาพ อย่างไรก็ตาม จะได้มีการประชุมหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการฟื้นฟูอาชีพให้กับคนพิการ, ผู้ดูแล และครอบครัว ให้มีอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไป การประชุมโครงการเสริมพลังความเข้มแข็งทางอาชีพและศักยภาพองค์กรคนพิการ การประชุมโครงการเสริมพลังความเข้มแข็งทางอาชีพและศักยภาพองค์กรคนพิการ ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000004217

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...