มจธ. เตรียมปล่อยแถว 22 คนพิการจากโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการฯ รุ่นที่ 3 เข้าสู่สถานประกอบการ

แสดงความคิดเห็น

ผู้ผ่านการเข้าฝึกอบรม-ฝึกงานภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการปี 2559

หลังผ่านการเข้าฝึกอบรม-ฝึกงานภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการปี 2559 เป็นเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน) กลุ่มคนพิการที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 22 คน ซึ่งประกอบด้วย คนพิการด้านการเคลื่อนไหว 20 คน และด้านสติปัญญา 2 คน โครงการดังกล่าวส่งเสริมให้คนพิการที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งด้านสังคมในการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น ความรู้ด้านวิชาการ ทักษะในด้านการประกอบอาชีพ "เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน" และได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนพิการ รวมถึงได้มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น ส่งผลให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพมากขึ้น

ล่าสุดคนพิการกลุ่มนี้พร้อมแล้วสำหรับการเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการจริงต่อไป โดยในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ได้จัดให้มีพิธีปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการขึ้น ณ ห้องพุทธรักษาและห้องธรรมรักษา อาคารสัมมนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.)

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/prg/2561675

ที่มา: ryt9.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย1ธ.ค.59
วันที่โพสต์: 2/12/2559 เวลา 10:36:14 ดูภาพสไลด์โชว์ มจธ. เตรียมปล่อยแถว 22 คนพิการจากโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการฯ รุ่นที่ 3 เข้าสู่สถานประกอบการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ผู้ผ่านการเข้าฝึกอบรม-ฝึกงานภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการปี 2559 หลังผ่านการเข้าฝึกอบรม-ฝึกงานภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการปี 2559 เป็นเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน) กลุ่มคนพิการที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 22 คน ซึ่งประกอบด้วย คนพิการด้านการเคลื่อนไหว 20 คน และด้านสติปัญญา 2 คน โครงการดังกล่าวส่งเสริมให้คนพิการที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งด้านสังคมในการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น ความรู้ด้านวิชาการ ทักษะในด้านการประกอบอาชีพ "เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน" และได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนพิการ รวมถึงได้มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น ส่งผลให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพมากขึ้น ล่าสุดคนพิการกลุ่มนี้พร้อมแล้วสำหรับการเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการจริงต่อไป โดยในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ได้จัดให้มีพิธีปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการขึ้น ณ ห้องพุทธรักษาและห้องธรรมรักษา อาคารสัมมนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/prg/2561675

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...