เพิ่ม 3 สาขาใหม่แข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8

แสดงความคิดเห็น

ก.แรงงาน จัดแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พร้อมเพิ่ม 3 สาขาใหม่ตอบโจทย์การพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 สมัครได้ตั้งแต่ 16 พ.ย. 59 นี้

ก.แรงงาน จัดแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พร้อมเพิ่ม 3 สาขาใหม่ตอบโจทย์การพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 สมัครได้ตั้งแต่ 16 พ.ย. 59 นี้

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ จัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ทุกๆ 2 ปี โดยจัดไปแล้ว 7 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 ซึ่งจะจัดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2560 ณ อาคาร 4 อิมแพ็คเมืองทองธานี มีสาขาที่ทำการแข่งขัน จำนวน 20 สาขา ประกอบด้วย 1.สาขาถักนิตติ้ง 2.สาขาประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 3.สาขาเย็บปักถักร้อย 4.สาขาออกแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ 5.สาขาถักโครเชต์ 6.สาขาวาดภาพระบายสีน้ำ 7.สาขาออกแบบเว็บเพจ 8.สาขาออกแบบโปสเตอร์ 9.สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับพื้นฐาน 10.สาขาประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับพื้นฐาน 11.สาขาสานตะกร้า 12.สาขาประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 13. สาขาพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 14.สาขาออกแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 15.สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ 16.สาขาประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผา 17.สาขาระบายสีบนผ้าไหม 18.สาขาออกแบบเพื่ออุตสาหกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 19.สาขาถ่ายภาพในสตูดิโอ และ 20. สาขาออกแบบคาแรคเตอร์

นายธีรพล กล่าวอีกว่า การจัดการแข่งขันฝีมือคนพิการเป็นการสร้างโอกาส ส่งเสริม ให้คนพิการได้พัฒนาทักษะในวิชาชีพของตนเองให้เพิ่มขึ้น เป็นการสร้างการยอมรับที่แสดงถึงศักยภาพคนพิการรวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคน ส่งเสริมคนพิการให้มีงานทำเพราะเป็นกำลังแรงงานสำคัญ เป็นไปตาม8 วาระปฏิรูปเร่งด่วน 1 ใน 8 ข้อของกระทรวงแรงงานภายใต้การนำของ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ กพร.ได้เพิ่มสาขาที่มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เพื่อให้มีความพร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 จำนวน 3 สาขา ได้แก่ 1.สาขาออกแบบเพื่องานอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD) ซึ่งเป็นสาขาที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ ผู้แข่งขันต้องมีความรู้ในด้านการอ่านแบบ เขียนแบบ พร้อมแสดงผล 2.สาขาถ่ายภาพในสตูดิโอ เป็นสาขาที่ผู้เข้าแข่งขันต้องมีความรู้ด้านการถ่ายภาพ การตกแต่งภาพ และการจัดเตรียมสตูดิโอพร้อมออกแบบการถ่าย ซึ่งสาขานี้สามารถนำไปต่อยอดในธุรกิจ SMEs ได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถใช้ภาพถ่ายที่ออกแบบและตกแต่งแล้วไปเป็นส่วนประกอบในการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการแพ็คเกจจิ้งได้อีกด้วย และ3.สาขาออกแบบคาแรคเตอร์ เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบตัวการ์ตูน ตัวหนังสือ ที่เป็นทั้งภาพนิ่งและเคลื่อนไหวใช้ประกอบกับสาขาวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอหรือการโฆษณา เป็นต้น สำหรับขั้นตอนการแข่งขันจะทำการแข่งขันฝีมือคนพิการตั้งแต่ระดับภาคเพื่อคัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับชาติต่อไป ทั้งนี้ คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน มีสัญชาติไทย เป็นคนพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ ความพิการฉบับที่ 2

สำหรับผู้ที่สนใจต้องการร่วมประลองฝีมือในครั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2245 4035

ขอบคุณ http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/727253

ที่มา: bangkokbiznews.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 พ.ย.59
วันที่โพสต์: 14/11/2559 เวลา 11:54:23 ดูภาพสไลด์โชว์ เพิ่ม 3 สาขาใหม่แข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ก.แรงงาน จัดแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พร้อมเพิ่ม 3 สาขาใหม่ตอบโจทย์การพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 สมัครได้ตั้งแต่ 16 พ.ย. 59 นี้ ก.แรงงาน จัดแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พร้อมเพิ่ม 3 สาขาใหม่ตอบโจทย์การพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 สมัครได้ตั้งแต่ 16 พ.ย. 59 นี้ นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ จัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ทุกๆ 2 ปี โดยจัดไปแล้ว 7 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 ซึ่งจะจัดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2560 ณ อาคาร 4 อิมแพ็คเมืองทองธานี มีสาขาที่ทำการแข่งขัน จำนวน 20 สาขา ประกอบด้วย 1.สาขาถักนิตติ้ง 2.สาขาประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 3.สาขาเย็บปักถักร้อย 4.สาขาออกแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ 5.สาขาถักโครเชต์ 6.สาขาวาดภาพระบายสีน้ำ 7.สาขาออกแบบเว็บเพจ 8.สาขาออกแบบโปสเตอร์ 9.สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับพื้นฐาน 10.สาขาประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับพื้นฐาน 11.สาขาสานตะกร้า 12.สาขาประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 13. สาขาพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 14.สาขาออกแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 15.สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ 16.สาขาประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผา 17.สาขาระบายสีบนผ้าไหม 18.สาขาออกแบบเพื่ออุตสาหกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 19.สาขาถ่ายภาพในสตูดิโอ และ 20. สาขาออกแบบคาแรคเตอร์ นายธีรพล กล่าวอีกว่า การจัดการแข่งขันฝีมือคนพิการเป็นการสร้างโอกาส ส่งเสริม ให้คนพิการได้พัฒนาทักษะในวิชาชีพของตนเองให้เพิ่มขึ้น เป็นการสร้างการยอมรับที่แสดงถึงศักยภาพคนพิการรวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคน ส่งเสริมคนพิการให้มีงานทำเพราะเป็นกำลังแรงงานสำคัญ เป็นไปตาม8 วาระปฏิรูปเร่งด่วน 1 ใน 8 ข้อของกระทรวงแรงงานภายใต้การนำของ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ กพร.ได้เพิ่มสาขาที่มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เพื่อให้มีความพร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 จำนวน 3 สาขา ได้แก่ 1.สาขาออกแบบเพื่องานอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD) ซึ่งเป็นสาขาที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ ผู้แข่งขันต้องมีความรู้ในด้านการอ่านแบบ เขียนแบบ พร้อมแสดงผล 2.สาขาถ่ายภาพในสตูดิโอ เป็นสาขาที่ผู้เข้าแข่งขันต้องมีความรู้ด้านการถ่ายภาพ การตกแต่งภาพ และการจัดเตรียมสตูดิโอพร้อมออกแบบการถ่าย ซึ่งสาขานี้สามารถนำไปต่อยอดในธุรกิจ SMEs ได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถใช้ภาพถ่ายที่ออกแบบและตกแต่งแล้วไปเป็นส่วนประกอบในการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการแพ็คเกจจิ้งได้อีกด้วย และ3.สาขาออกแบบคาแรคเตอร์ เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบตัวการ์ตูน ตัวหนังสือ ที่เป็นทั้งภาพนิ่งและเคลื่อนไหวใช้ประกอบกับสาขาวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอหรือการโฆษณา เป็นต้น สำหรับขั้นตอนการแข่งขันจะทำการแข่งขันฝีมือคนพิการตั้งแต่ระดับภาคเพื่อคัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับชาติต่อไป ทั้งนี้ คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน มีสัญชาติไทย เป็นคนพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ ความพิการฉบับที่ 2 สำหรับผู้ที่สนใจต้องการร่วมประลองฝีมือในครั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2245 4035 ขอบคุณ… http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/727253

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...