หนุนปฏิรูปการเงิน-การคลัง ส่งเสริมนวัตกรรมรับ ศก.กระแสใหม่

แสดงความคิดเห็น

งานสัมมนา การขับเคลื่อนปฏิรูประบบการเงินเพื่อเศรษฐกิจกระแสใหม่

กูรู และนักวิชาการตั้งวงเสวนาระดมสมองวางแนวคิดปฏิรูปการเงินการคลัง เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ และเป็นการวางแนวทางเพื่อรองรับการก้าวสู่โลกเทคโนโลยี ขณะที่สถาบันการเงินได้ปรับบริการทางการเงินผ่านระบบฟินเทคไปแล้วขณะที่ผู้ประกอบการ StartUp ของไทยกำลังจะเข้ามามีบทบาทสำคัญ

นายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ กล่าวในงานสัมมนา “การขับเคลื่อนปฏิรูประบบการเงินเพื่อเศรษฐกิจกระแสใหม่” โดยระบุว่า อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ สปท. ได้เสนอมาตรการสนับสนุนภาคเอกชนที่ทำวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม เช่น การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงการผลิต การแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน เพื่อนำผลงานวิจัยที่ผ่านการรับรองเพื่อยืนยันความเป็นเทคโนโลยีใหม่ นำไปสู่การออกสิทธิบัตร เพื่อรับการสนับสนุนทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของโครงการ การจัดทำสิ่งประดิษฐ์ไทย เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยในปัจจุบัน แล้วคัดเลือกออกมาเสนอให้เอกชนที่สนใจนำไปลงทุน และรับรอง เพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ การบ่มเพาะธุรกิจไทย เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมกันสร้างนวัตกรรมใหม่สร้างสินค้าป้อนสู่ตลาด

นายศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า หลักสูตรการเรียนการสอนต้องมีความยืดหยุ่น ปรับตัวรองรับกับกระแสใหม่ และยอมรับว่า การปรับหลักสูตรของไทยนั้น ทำได้ยากมาก ต้องผ่านหลายหน่วยงาน จึงทำให้การศึกษาไทยอ่อนแอ เพราะทำให้นักศึกษาเรียนรู้กระแสใหม่ไม่ทันกระแสโลก เพราะมัวแต่ยุ่งกับการเรียนตามหลักสูตรที่บังคับอยู่ในปัจจุบัน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ จึงได้ร่วมกับภาคเอกชนขนาดใหญ่ ตั้งโจทย์ให้นักศึกษาร่วมกันจัดทำโครงการในส่วนที่เอกชนต้องการ เนื่องจากนักศึกษาชอบ และพอใจการการทดลอง และศึกษา ขณะที่ผู้ประกอบการ StartUp ไม่มีทุนสนับสนุนอย่างเพียงพอจึงทำให้การศึกษาแนวคิดนวัตกรรมเกิดได้ยาก

นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักประกันสุขภาพและระบบสาธารณสุข กล่าวว่า ความมีตัวตนมุ่งมั่นเป็นผู้ประกอบการนับว่าสำคัญมากในการประกอบกิจการ เพราะหากมุ่งทำวิจัยพัฒนาแล้ว แต่ไม่มีความเป็นผู้ประกอบการเพื่อเรียนรู้กิจการด้านต่างๆ จะไม่สามารถประกอบกิจการได้ และยอมรับว่า งานวิจัยที่สำคัญต้องผลักดันจากหลายส่วน เช่น หูฟังของคนหูหนวก ศึกษาจากหน่วยงานรัฐนำไปวางให้โรงพยาบาลต่างๆ ได้สั่งให้ผู้ป่วยได้ใช้ แต่มีโรงพยาบาลสั่งไปใช้น้อยมาก เนื่องจากโดนสกัดจากบริษัทขายอุปกรณ์ทางการแพทย์จากบริษัทเอกชน

นายไพบูลน์ นลินทรางกูร นายกสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ กล่าวว่า ขณะนี้สถาบันการเงินได้ปรับบริการทางการเงินผ่านระบบฟินเทค ภาครัฐควรสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินใหม่ เพื่อเปลี่ยนระบบกระดาษให้เป็นระบบไร้กระดาษให้หมด และการลดขั้นตอนทำงานทางการเงิน โดยสร้างศูนย์ข้อมูลรองรับการเชื่อมต่อการใช้ข้อมูล โดยไม่ต้องให้ลูกค้านำเอกสารมาให้ทุกครั้ง ทั้งสำเนาบัตรประชาชน และเอกสารต่างๆ เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงาน แม้ทำยากแต่ท้าทาย และมีความจำเป็น สำหรับความเสี่ยงทางไซเบอร์ ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันแฮ็กเกอร์

ขณะนี้สภาพคล่องตลาดโลกล้นตลาด กำลังมองหาแหล่งทุนเพื่อหาผลตอบแทน ขณะที่ผู้ประกอบการ StartUp ของไทย หากมีศักยภาพ และมีแนวคิดที่ดี จะมีเงินทุนมองหาเพื่อเข้ามาร่วมลงทุนได้ นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออมและการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า รัฐบาลได้สนับสนุนผู้ประกอบการ StartUp ผ่านการให้เงินอุดหนุนผ่านคูปองนวัตกรรม แรงจูงใจทางภาษี หากทำวิจัย และพัฒนาหักภาษีได้ 3 เท่าของค่าใช้จ่าย การเปิดเว็บไซต์ http://www.NEW.SET.or.th เพื่อเปิดให้ผู้ประกอบการเข้าไปโพสต์ข้อความในการทำโครงการ หากน่าสนใจจะได้มีผู้มาร่วมทุนกับนวัตกรรมแนวคิดใหม่ๆ ของคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นเวทีการมาพบกันของนักค้นคว้าวิจัยกับเอกชนรายใหญ่ หรือหน่วยงานที่ต้องการแนวคิดใหม่ๆ จากคนทันสมัย เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ในตลาดปัจจุบัน

ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/iBizchannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000104928 (ขนาดไฟล์: 172)

ที่มา: manager.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 19 ต.ค.59
วันที่โพสต์: 20/10/2559 เวลา 11:11:32 ดูภาพสไลด์โชว์ หนุนปฏิรูปการเงิน-การคลัง ส่งเสริมนวัตกรรมรับ ศก.กระแสใหม่

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

งานสัมมนา การขับเคลื่อนปฏิรูประบบการเงินเพื่อเศรษฐกิจกระแสใหม่ กูรู และนักวิชาการตั้งวงเสวนาระดมสมองวางแนวคิดปฏิรูปการเงินการคลัง เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ และเป็นการวางแนวทางเพื่อรองรับการก้าวสู่โลกเทคโนโลยี ขณะที่สถาบันการเงินได้ปรับบริการทางการเงินผ่านระบบฟินเทคไปแล้วขณะที่ผู้ประกอบการ StartUp ของไทยกำลังจะเข้ามามีบทบาทสำคัญ นายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ กล่าวในงานสัมมนา “การขับเคลื่อนปฏิรูประบบการเงินเพื่อเศรษฐกิจกระแสใหม่” โดยระบุว่า อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ สปท. ได้เสนอมาตรการสนับสนุนภาคเอกชนที่ทำวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม เช่น การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงการผลิต การแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน เพื่อนำผลงานวิจัยที่ผ่านการรับรองเพื่อยืนยันความเป็นเทคโนโลยีใหม่ นำไปสู่การออกสิทธิบัตร เพื่อรับการสนับสนุนทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของโครงการ การจัดทำสิ่งประดิษฐ์ไทย เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยในปัจจุบัน แล้วคัดเลือกออกมาเสนอให้เอกชนที่สนใจนำไปลงทุน และรับรอง เพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ การบ่มเพาะธุรกิจไทย เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมกันสร้างนวัตกรรมใหม่สร้างสินค้าป้อนสู่ตลาด นายศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า หลักสูตรการเรียนการสอนต้องมีความยืดหยุ่น ปรับตัวรองรับกับกระแสใหม่ และยอมรับว่า การปรับหลักสูตรของไทยนั้น ทำได้ยากมาก ต้องผ่านหลายหน่วยงาน จึงทำให้การศึกษาไทยอ่อนแอ เพราะทำให้นักศึกษาเรียนรู้กระแสใหม่ไม่ทันกระแสโลก เพราะมัวแต่ยุ่งกับการเรียนตามหลักสูตรที่บังคับอยู่ในปัจจุบัน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ จึงได้ร่วมกับภาคเอกชนขนาดใหญ่ ตั้งโจทย์ให้นักศึกษาร่วมกันจัดทำโครงการในส่วนที่เอกชนต้องการ เนื่องจากนักศึกษาชอบ และพอใจการการทดลอง และศึกษา ขณะที่ผู้ประกอบการ StartUp ไม่มีทุนสนับสนุนอย่างเพียงพอจึงทำให้การศึกษาแนวคิดนวัตกรรมเกิดได้ยาก นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักประกันสุขภาพและระบบสาธารณสุข กล่าวว่า ความมีตัวตนมุ่งมั่นเป็นผู้ประกอบการนับว่าสำคัญมากในการประกอบกิจการ เพราะหากมุ่งทำวิจัยพัฒนาแล้ว แต่ไม่มีความเป็นผู้ประกอบการเพื่อเรียนรู้กิจการด้านต่างๆ จะไม่สามารถประกอบกิจการได้ และยอมรับว่า งานวิจัยที่สำคัญต้องผลักดันจากหลายส่วน เช่น หูฟังของคนหูหนวก ศึกษาจากหน่วยงานรัฐนำไปวางให้โรงพยาบาลต่างๆ ได้สั่งให้ผู้ป่วยได้ใช้ แต่มีโรงพยาบาลสั่งไปใช้น้อยมาก เนื่องจากโดนสกัดจากบริษัทขายอุปกรณ์ทางการแพทย์จากบริษัทเอกชน นายไพบูลน์ นลินทรางกูร นายกสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ กล่าวว่า ขณะนี้สถาบันการเงินได้ปรับบริการทางการเงินผ่านระบบฟินเทค ภาครัฐควรสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินใหม่ เพื่อเปลี่ยนระบบกระดาษให้เป็นระบบไร้กระดาษให้หมด และการลดขั้นตอนทำงานทางการเงิน โดยสร้างศูนย์ข้อมูลรองรับการเชื่อมต่อการใช้ข้อมูล โดยไม่ต้องให้ลูกค้านำเอกสารมาให้ทุกครั้ง ทั้งสำเนาบัตรประชาชน และเอกสารต่างๆ เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงาน แม้ทำยากแต่ท้าทาย และมีความจำเป็น สำหรับความเสี่ยงทางไซเบอร์ ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันแฮ็กเกอร์ ขณะนี้สภาพคล่องตลาดโลกล้นตลาด กำลังมองหาแหล่งทุนเพื่อหาผลตอบแทน ขณะที่ผู้ประกอบการ StartUp ของไทย หากมีศักยภาพ และมีแนวคิดที่ดี จะมีเงินทุนมองหาเพื่อเข้ามาร่วมลงทุนได้ นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออมและการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า รัฐบาลได้สนับสนุนผู้ประกอบการ StartUp ผ่านการให้เงินอุดหนุนผ่านคูปองนวัตกรรม แรงจูงใจทางภาษี หากทำวิจัย และพัฒนาหักภาษีได้ 3 เท่าของค่าใช้จ่าย การเปิดเว็บไซต์ http://www.NEW.SET.or.th เพื่อเปิดให้ผู้ประกอบการเข้าไปโพสต์ข้อความในการทำโครงการ หากน่าสนใจจะได้มีผู้มาร่วมทุนกับนวัตกรรมแนวคิดใหม่ๆ ของคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นเวทีการมาพบกันของนักค้นคว้าวิจัยกับเอกชนรายใหญ่ หรือหน่วยงานที่ต้องการแนวคิดใหม่ๆ จากคนทันสมัย เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ในตลาดปัจจุบัน ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/iBizchannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000104928

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...