กลุ่มทรูร่วมสนับสนุนกิจกรรมสัปดาห์หูหนวกโลกประจำปี 2559

แสดงความคิดเห็น

กลุ่มทรู ร่วมสนับสนุนกิจกรรมสัปดาห์หูหนวกโลก ประจำปี 2559 แบ่งปันมุมมอง "ทำอย่างไร กับการมีส่วนร่วมของคนหูหนวกในสถานประกอบการอย่างยั่งยืน"

กลุ่มทรู ร่วมสนับสนุนกิจกรรมสัปดาห์หูหนวกโลก ประจำปี 2559 แบ่งปันมุมมอง "ทำอย่างไร กับการมีส่วนร่วมของคนหูหนวกในสถานประกอบการอย่างยั่งยืน"

นายไมตรี อินทุสุต (ที่ 5 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์หูหนวกโลก ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ "ภาษามือ คือโอกาสที่เท่าเทียมกัน" จัดโดยสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย โดย นายวิทยุต บุนนาค (ที่ 4 จากซ้าย) นายกสมาคมฯ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่คนหูหนวกในประเทศไทย ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ให้สังคมเกิดความเข้าใจและเข้าถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนหูหนวกให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งในโอกาสนี้ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ดร.อธิป อัศวานันท์ (ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการ ด้านการพัฒนานโยบายเชิงกลยุทธ์ ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก ได้ร่วมเสวนา เพื่อแบ่งปันมุมมองและข้อคิดในหัวข้อ "ทำอย่างไร กับการมีส่วนร่วมของคนหูหนวกในสถานประกอบการอย่างยั่งยืน" อีกด้วย ซึ่งการเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ สะท้อนความตั้งใจของกลุ่มทรู ที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดีขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด "Creating a Better Life for the Disabled"

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/prg/2520128

ที่มา: ryt9.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 ก.ย.59
วันที่โพสต์: 30/09/2559 เวลา 11:35:18 ดูภาพสไลด์โชว์ กลุ่มทรูร่วมสนับสนุนกิจกรรมสัปดาห์หูหนวกโลกประจำปี 2559

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กลุ่มทรู ร่วมสนับสนุนกิจกรรมสัปดาห์หูหนวกโลก ประจำปี 2559 แบ่งปันมุมมอง "ทำอย่างไร กับการมีส่วนร่วมของคนหูหนวกในสถานประกอบการอย่างยั่งยืน" กลุ่มทรู ร่วมสนับสนุนกิจกรรมสัปดาห์หูหนวกโลก ประจำปี 2559 แบ่งปันมุมมอง "ทำอย่างไร กับการมีส่วนร่วมของคนหูหนวกในสถานประกอบการอย่างยั่งยืน" นายไมตรี อินทุสุต (ที่ 5 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์หูหนวกโลก ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ "ภาษามือ คือโอกาสที่เท่าเทียมกัน" จัดโดยสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย โดย นายวิทยุต บุนนาค (ที่ 4 จากซ้าย) นายกสมาคมฯ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่คนหูหนวกในประเทศไทย ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ให้สังคมเกิดความเข้าใจและเข้าถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนหูหนวกให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งในโอกาสนี้ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ดร.อธิป อัศวานันท์ (ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการ ด้านการพัฒนานโยบายเชิงกลยุทธ์ ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก ได้ร่วมเสวนา เพื่อแบ่งปันมุมมองและข้อคิดในหัวข้อ "ทำอย่างไร กับการมีส่วนร่วมของคนหูหนวกในสถานประกอบการอย่างยั่งยืน" อีกด้วย ซึ่งการเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ สะท้อนความตั้งใจของกลุ่มทรู ที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดีขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด "Creating a Better Life for the Disabled" ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/prg/2520128

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...