ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพท่องเที่ยวโลก

แสดงความคิดเห็น

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ไทยประกาศพร้อมเป็นเจ้าภาพ “วันท่องเที่ยวโลก 2559” รัฐ-เอกชนรวมพลังส่งเสริมการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงฯ จับมือผู้แทนองค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมประกาศยืนยันความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลอง “วันท่องเที่ยวโลก 2559” ตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization) หรือ UNWTO พร้อมเตรียมรวมพลังรณรงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการท่องเที่ยวของคนทั้งมวลอย่างเท่าเทียมและยั่งยืนตลอดจนใช้โอกาสนี้โชว์

ความงดงามแดนอีสานและศักยภาพเชิงการท่องเที่ยวสู่สายตาประชาคมโลก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยในระหว่างการแถลงข่าวที่กระทรวงฯ วันนี้ (6 กันยายน 2559) ว่า “ประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงของ UNWTO โดยการนำของ ดร.ทาลิป ริฟาย เลขาธิการองค์การการท่องเที่ยวโลก รวมทั้ง ดร.เดวิด สโกว์ซิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก หรือ World Tourism and Travel Council: WTCC ที่จะนำสมาชิก ตลอดจนผู้นำในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจาก 157 ประเทศ เดินทางมาประชุมและเฉลิมฉลอง ‘วันท่องเที่ยวโลก 2559’ หรือ ‘World Tourism Day 2016’ ซึ่งไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2559 นี้ ภายใต้ธีม ‘การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เข้าถึงอย่างเท่าเทียม’

“ในโอกาสนี้ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะให้เกียรติมาเป็นประธานในการเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ ‘การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล: ประเทศไทยในบริบทของเวทีโลก’ และเราจะใช้โอกาสนี้เป็นจุดหมายในการรวมพลังรณรงค์ให้ผู้ประกอบการและสาธารณชนร่วมกันขจัดอุปสรรคต่างๆเพื่อให้คน

ทุกคนสามารถรับประโยชน์และความสุขจากการท่องเที่ยวได้อย่างเท่าเทียมกันและยั่งยืน” รัฐมนตรีกอบกาญจน์กล่าวและย้ำว่า “เรายังจะใช้โอกาสนี้ โชว์ศักยภาพของภาคอีสานสู่ประชาคมโลก เพราะนี่ไม่ใช่เพียงโอกาสในเรื่องของสิทธิมนุษยชนแต่เป็นโอกาสทางการตลาดที่ดีเยี่ยมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเราอีกด้วย ที่กรุงเทพฯ ผู้ร่วมประชุมจะได้พบเห็นความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรม เห็นความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ความเป็นอารยสถาปัตย์ ทั้งในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางที่เป็นมิตรกับผู้พิการทุกประเภท ตลอดจนผู้สูงอายุ การติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการเดินทางของคนทุกคนที่ขอนแก่นเราจะโชว์ความงดงามของวิถีอีสานและการต้อนรับอันอบอุ่นแบบไทยจะที่สร้างความประทับใจ จนต้องตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางอันดับต้น ๆ อย่างแน่นอน”

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้รายละเอียดในส่วนนี้ว่า “จังหวัดขอนแก่น ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นเมืองศูนย์กลางที่มีศักยภาพในการส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE เป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจการค้า การลงทุน การศึกษา ศูนย์กลางบริหารราชการ คมนาคม โรงแรมที่พัก การบริการทางการแพทย์ที่สำคัญของภาคอีสาน อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ที่เรียกว่า East-West Economic Corridor หรือ EWEC เชื่อมโยง 5 ประเทศคือ จีน เวียดนาม ลาว ไทย และพม่า เป็นประตูสู่อินโดจีน และจีนตอนใต้ สามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และคมนาคมขนส่งของภูมิภาคในอนาคต โดยการขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นในฐานะ MICE City แห่งที่ 5 ของประเทศ ถัดจากกรุงเทพฯ เชียงใหม่ พัทยา และภูเก็ต และถือเป็นประตูสู่ MICE City ภาคอีสาน และระดับนานาชาติ”

ภายในงานแถลงข่าววันนี้ ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เข้าถึงอย่างเท่าเทียม” โดย นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพีรพงศ์ จารุสาร ประธานอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศและกิจกรรมพิเศษ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และ นางสาวปราณี

สัตยประกอบ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร โดยมี นายกฤษนะ ละไล พิธีกรรายการโทรทัศน์และนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนทำหน้าที่พิธีกร พร้อมทั้งมีการแสดงศักยภาพด้านการขับร้องและดนตรีของศิลปินคนพิการจากโครงการ “From Street to Stars” ที่มาร่วมกันบรรเลงบทเพลง “โลกใบเดียวกัน” จากอัลบั้ม FESPIC Games ‘99 “Equality in One World” อีกหนึ่งไฮไลต์ของกิจกรรมเป็นการปล่อยขบวนออลไทยแท็กซี่ที่มีสื่อโฆษณาประดับไว้อย่างสวยงามเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์ที่กำลังจะมาถึง

วันที่ 27 กันยายนของทุกปีเป็นวันที่องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติจัดให้มีการเฉลิมฉลอง “วันท่องเที่ยวโลก” อย่างเป็นทางการ โดยมอบหมายให้ประเทศสมาชิกผลัดกันเป็นเจ้าภาพเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ถึงความสำคัญ และคุณค่าของการท่องเที่ยวทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรม การเมืองและเศรษฐกิจ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึก มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน นี่จะเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับเกียรติอันสูงยิ่งนี้

การเฉลิมฉลอง “วันท่องเที่ยวโลก 2559” จะประกอบด้วย การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การท่องเที่ยวกับสื่อมวลชน: บทบาทของสื่อมวลชนเพื่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม” ซึ่งจัดขึ้นโดยเครือข่ายโทรทัศน์ CNN สื่อพันธมิตรในโครงการ ด้วยความร่วมมือจาก โปรแกรมการศึกษานานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 กันยายน ศกนี้ ตามมาด้วยการประชุมนานาชาติและการเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการที่โรงแรม สยาม เคมปินสกี้ ในวันที่ 27 กันยายน และการศึกษาดูงานในจังหวัดขอนแก่นในวันที่ 28 กันยายน ก่อนที่ผู้ร่วมการประชุมจะเดินทางกลับประเทศต่าง ๆ ในวันรุ่งขึ้น

ขอบคุณ... https://www.thansettakij.com/2016/09/06/94853

ที่มา: thansettakij.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 6 ก.ย.59
วันที่โพสต์: 7/09/2559 เวลา 11:22:45 ดูภาพสไลด์โชว์ ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพท่องเที่ยวโลก

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไทยประกาศพร้อมเป็นเจ้าภาพ “วันท่องเที่ยวโลก 2559” รัฐ-เอกชนรวมพลังส่งเสริมการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงฯ จับมือผู้แทนองค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมประกาศยืนยันความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลอง “วันท่องเที่ยวโลก 2559” ตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization) หรือ UNWTO พร้อมเตรียมรวมพลังรณรงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการท่องเที่ยวของคนทั้งมวลอย่างเท่าเทียมและยั่งยืนตลอดจนใช้โอกาสนี้โชว์ ความงดงามแดนอีสานและศักยภาพเชิงการท่องเที่ยวสู่สายตาประชาคมโลก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยในระหว่างการแถลงข่าวที่กระทรวงฯ วันนี้ (6 กันยายน 2559) ว่า “ประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงของ UNWTO โดยการนำของ ดร.ทาลิป ริฟาย เลขาธิการองค์การการท่องเที่ยวโลก รวมทั้ง ดร.เดวิด สโกว์ซิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก หรือ World Tourism and Travel Council: WTCC ที่จะนำสมาชิก ตลอดจนผู้นำในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจาก 157 ประเทศ เดินทางมาประชุมและเฉลิมฉลอง ‘วันท่องเที่ยวโลก 2559’ หรือ ‘World Tourism Day 2016’ ซึ่งไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2559 นี้ ภายใต้ธีม ‘การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เข้าถึงอย่างเท่าเทียม’ “ในโอกาสนี้ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะให้เกียรติมาเป็นประธานในการเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ ‘การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล: ประเทศไทยในบริบทของเวทีโลก’ และเราจะใช้โอกาสนี้เป็นจุดหมายในการรวมพลังรณรงค์ให้ผู้ประกอบการและสาธารณชนร่วมกันขจัดอุปสรรคต่างๆเพื่อให้คน ทุกคนสามารถรับประโยชน์และความสุขจากการท่องเที่ยวได้อย่างเท่าเทียมกันและยั่งยืน” รัฐมนตรีกอบกาญจน์กล่าวและย้ำว่า “เรายังจะใช้โอกาสนี้ โชว์ศักยภาพของภาคอีสานสู่ประชาคมโลก เพราะนี่ไม่ใช่เพียงโอกาสในเรื่องของสิทธิมนุษยชนแต่เป็นโอกาสทางการตลาดที่ดีเยี่ยมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเราอีกด้วย ที่กรุงเทพฯ ผู้ร่วมประชุมจะได้พบเห็นความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรม เห็นความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ความเป็นอารยสถาปัตย์ ทั้งในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางที่เป็นมิตรกับผู้พิการทุกประเภท ตลอดจนผู้สูงอายุ การติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการเดินทางของคนทุกคนที่ขอนแก่นเราจะโชว์ความงดงามของวิถีอีสานและการต้อนรับอันอบอุ่นแบบไทยจะที่สร้างความประทับใจ จนต้องตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางอันดับต้น ๆ อย่างแน่นอน” นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้รายละเอียดในส่วนนี้ว่า “จังหวัดขอนแก่น ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นเมืองศูนย์กลางที่มีศักยภาพในการส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE เป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจการค้า การลงทุน การศึกษา ศูนย์กลางบริหารราชการ คมนาคม โรงแรมที่พัก การบริการทางการแพทย์ที่สำคัญของภาคอีสาน อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ที่เรียกว่า East-West Economic Corridor หรือ EWEC เชื่อมโยง 5 ประเทศคือ จีน เวียดนาม ลาว ไทย และพม่า เป็นประตูสู่อินโดจีน และจีนตอนใต้ สามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และคมนาคมขนส่งของภูมิภาคในอนาคต โดยการขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นในฐานะ MICE City แห่งที่ 5 ของประเทศ ถัดจากกรุงเทพฯ เชียงใหม่ พัทยา และภูเก็ต และถือเป็นประตูสู่ MICE City ภาคอีสาน และระดับนานาชาติ” ภายในงานแถลงข่าววันนี้ ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เข้าถึงอย่างเท่าเทียม” โดย นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพีรพงศ์ จารุสาร ประธานอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศและกิจกรรมพิเศษ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และ นางสาวปราณี สัตยประกอบ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร โดยมี นายกฤษนะ ละไล พิธีกรรายการโทรทัศน์และนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนทำหน้าที่พิธีกร พร้อมทั้งมีการแสดงศักยภาพด้านการขับร้องและดนตรีของศิลปินคนพิการจากโครงการ “From Street to Stars” ที่มาร่วมกันบรรเลงบทเพลง “โลกใบเดียวกัน” จากอัลบั้ม FESPIC Games ‘99 “Equality in One World” อีกหนึ่งไฮไลต์ของกิจกรรมเป็นการปล่อยขบวนออลไทยแท็กซี่ที่มีสื่อโฆษณาประดับไว้อย่างสวยงามเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์ที่กำลังจะมาถึง วันที่ 27 กันยายนของทุกปีเป็นวันที่องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติจัดให้มีการเฉลิมฉลอง “วันท่องเที่ยวโลก” อย่างเป็นทางการ โดยมอบหมายให้ประเทศสมาชิกผลัดกันเป็นเจ้าภาพเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ถึงความสำคัญ และคุณค่าของการท่องเที่ยวทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรม การเมืองและเศรษฐกิจ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึก มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน นี่จะเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับเกียรติอันสูงยิ่งนี้ การเฉลิมฉลอง “วันท่องเที่ยวโลก 2559” จะประกอบด้วย การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การท่องเที่ยวกับสื่อมวลชน: บทบาทของสื่อมวลชนเพื่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม” ซึ่งจัดขึ้นโดยเครือข่ายโทรทัศน์ CNN สื่อพันธมิตรในโครงการ ด้วยความร่วมมือจาก โปรแกรมการศึกษานานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 กันยายน ศกนี้ ตามมาด้วยการประชุมนานาชาติและการเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการที่โรงแรม สยาม เคมปินสกี้ ในวันที่ 27 กันยายน และการศึกษาดูงานในจังหวัดขอนแก่นในวันที่ 28 กันยายน ก่อนที่ผู้ร่วมการประชุมจะเดินทางกลับประเทศต่าง ๆ ในวันรุ่งขึ้น ขอบคุณ... https://www.thansettakij.com/2016/09/06/94853

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...