เด็กมีปัญหาจากแม่ดื่มสุรา – คุณหมอขอบอก

แสดงความคิดเห็น

พญ.พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ ผอ.สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อเร็ว ๆ นี้ พญ.พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ ผอ.สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เดินทางไปร่วมประชุม “การป้องกันการเกิดเด็กที่มีปัญหาจากแม่ดื่มสุรา” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ที่ประเทศแคนาดา ผู้เขียนเลยถือโอกาสสัมภาษณ์คุณหมอมานำเสนอให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบกัน

พญ.พันธุ์นภา บอกว่า เด็กมีปัญหาจากแม่ดื่มสุราเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก ในบ้านเราเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาหลักเพราะผู้หญิงไทยไม่ได้ดื่มสุรา กันมาก หรือคนที่ตั้งครรภ์มักจะไม่ดื่มสุราอยู่แล้ว แต่ข้อเท็จจริง ณ วันนี้ผู้หญิงดื่มเยอะขึ้น จากการสำรวจตามชุมชนในชนบท การดื่มสุรา ยาดองยังเป็นวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยอยู่ สิ่งสำคัญ คือ เรายังไม่ได้ให้ความสนใจเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการวินิจฉัยเด็กที่มีภาวะผิดปกติจากแม่ดื่มสุรา หรือ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Fetal Alcohol Spectrum Disorder (ฟีทัล แอลกอฮอล์ สเปกตรัม ดิสออร์เดอร์ หรือ เอฟเอเอสดี) ซึ่งเด็กจะมีความผิดปกติค่อนข้างชัดเจน หรืออีกกลุ่มอาการไม่ปรากฏชัดเจน ต้องตรวจร่างกายอย่างละเอียดจึงทราบ

สำหรับเด็กที่มีปัญหาจากแม่ดื่มสุราเมื่อเกิดมาจะมีปัญหาทางสมอง สมาธิไม่ค่อยดี การเรียนรู้ต่ำกว่าปกติ คิดช้า ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมไม่ค่อยดี แต่เนื่องจากไม่ใช่เด็กปัญญาอ่อน เขาก็จะเหมือนเด็กธรรมดาทั่วไป แต่มักจะมีปัญหาในห้องเรียน เรียนไม่ดี มีพฤติกรรมเกเร เพื่อนไม่ชอบ ครูก็ไม่รัก สุดท้ายอาจนำไปสู่ปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมในอนาคตได้

เด็กกลุ่มนี้สามารถป้องกันได้ 100% วิธีการป้องกันอันดับแรก คือ ผู้หญิงที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ จะต้องได้รับความรู้เรื่องโทษของการดื่มสุรา และไม่ดื่มสุรา คนอาจจะคิดว่าผู้หญิงดื่มสุราไม่เยอะ เราเคยสำรวจเล็ก ๆ ในคลินิกฝากครรภ์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้หญิงที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก พอถามว่า ในช่วงก่อนตั้งครรภ์มีการดื่มสุราหรือไม่ ปรากฏว่า 30% ดื่มสุรา การดื่มในปริมาณมาก ๆ มีผลต่อทารกในครรภ์แน่นอน แต่ข้อมูลที่การถกเถียงกัน คือ การดื่มนิดหน่อยอาจจะไม่เป็นอะไร อย่างไรก็ตามยังไม่มีปริมาณที่ปลอดภัยว่าดื่มขนาดไหนลูกจึงปลอดภัย และก็ยังไม่มีข้อมูลหรือผลวิจัยรองรับว่าการดื่มเพียงน้อยนิดจะไม่เกิดผล อะไร

ข้อแนะนำ คือ ถ้าเป็นไปได้ผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่ควรดื่มสุรา โดยปกติในช่วงตั้งครรภ์ผู้หญิงจะหยุดดื่มอยู่แล้ว แต่ช่วงก่อนตั้งครรภ์ บางคนกว่าจะรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ก็อาจมีการดื่มสุรามาบ้าง ซึ่งมีข้อมูลว่า การดื่มแค่ครั้งคราว หรือเมาแค่ครั้งสองครั้ง แต่ได้รับแอลกอฮอล์เข้าไปเยอะ ๆ อาจจะมีผลต่อทารกในครรภ์ได้ อย่างไรก็ตามไม่ถึงกับเป็นข้อกำหนดว่า ถ้าดื่มหนัก 2-3 ครั้งก่อนการตั้งครรภ์ จะต้องถึงขั้นไปทำแท้ง เพราะยังไม่มีข้อมูลยืนยันขนาดนั้น แต่พูดง่าย ๆ คือ เราก็ไม่ยืนยันความปลอดภัย ถ้าเป็นไปได้ไม่ดื่มน่าจะดีที่สุด

สำหรับกลุ่มผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ดื่มสุรา ยกตัวอย่างผู้หญิงที่ติดเหล้า กลุ่มนี้ต้องให้การดูแลอย่างชัดเจน ว่าจะต้องเตรียมตัวในการตั้งครรภ์อย่างไร สุดท้ายลูกเกิดออกมาแล้ว ก็ต้องมีการประเมิน คัดกรองเด็กตั้งแต่ต้น เพื่อให้การช่วยเหลือที่เหมาะสม เช่น เด็กสมองไม่ดี เรียนไม่ได้ ตรงนี้ถ้าเรารู้เบื้องต้นเราก็สามารถกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสม เด็กก็ดีขึ้นได้ ….สรุปคือ คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ห้ามดื่มสุราอย่างเด็ดขาดเพื่อสุขภาพของตัวคุณเองและลูกน้อย!?!.....นวพรรษ บุญชาญ : รายงาน

ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/article/1490/237763 (ขนาดไฟล์: 167)

เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 ต.ค.56

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 ต.ค.56
วันที่โพสต์: 5/10/2556 เวลา 02:59:18 ดูภาพสไลด์โชว์ เด็กมีปัญหาจากแม่ดื่มสุรา – คุณหมอขอบอก

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

พญ.พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ ผอ.สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เมื่อเร็ว ๆ นี้ พญ.พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ ผอ.สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เดินทางไปร่วมประชุม “การป้องกันการเกิดเด็กที่มีปัญหาจากแม่ดื่มสุรา” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ที่ประเทศแคนาดา ผู้เขียนเลยถือโอกาสสัมภาษณ์คุณหมอมานำเสนอให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบกัน พญ.พันธุ์นภา บอกว่า เด็กมีปัญหาจากแม่ดื่มสุราเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก ในบ้านเราเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาหลักเพราะผู้หญิงไทยไม่ได้ดื่มสุรา กันมาก หรือคนที่ตั้งครรภ์มักจะไม่ดื่มสุราอยู่แล้ว แต่ข้อเท็จจริง ณ วันนี้ผู้หญิงดื่มเยอะขึ้น จากการสำรวจตามชุมชนในชนบท การดื่มสุรา ยาดองยังเป็นวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยอยู่ สิ่งสำคัญ คือ เรายังไม่ได้ให้ความสนใจเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการวินิจฉัยเด็กที่มีภาวะผิดปกติจากแม่ดื่มสุรา หรือ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Fetal Alcohol Spectrum Disorder (ฟีทัล แอลกอฮอล์ สเปกตรัม ดิสออร์เดอร์ หรือ เอฟเอเอสดี) ซึ่งเด็กจะมีความผิดปกติค่อนข้างชัดเจน หรืออีกกลุ่มอาการไม่ปรากฏชัดเจน ต้องตรวจร่างกายอย่างละเอียดจึงทราบ สำหรับเด็กที่มีปัญหาจากแม่ดื่มสุราเมื่อเกิดมาจะมีปัญหาทางสมอง สมาธิไม่ค่อยดี การเรียนรู้ต่ำกว่าปกติ คิดช้า ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมไม่ค่อยดี แต่เนื่องจากไม่ใช่เด็กปัญญาอ่อน เขาก็จะเหมือนเด็กธรรมดาทั่วไป แต่มักจะมีปัญหาในห้องเรียน เรียนไม่ดี มีพฤติกรรมเกเร เพื่อนไม่ชอบ ครูก็ไม่รัก สุดท้ายอาจนำไปสู่ปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมในอนาคตได้ เด็กกลุ่มนี้สามารถป้องกันได้ 100% วิธีการป้องกันอันดับแรก คือ ผู้หญิงที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ จะต้องได้รับความรู้เรื่องโทษของการดื่มสุรา และไม่ดื่มสุรา คนอาจจะคิดว่าผู้หญิงดื่มสุราไม่เยอะ เราเคยสำรวจเล็ก ๆ ในคลินิกฝากครรภ์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้หญิงที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก พอถามว่า ในช่วงก่อนตั้งครรภ์มีการดื่มสุราหรือไม่ ปรากฏว่า 30% ดื่มสุรา การดื่มในปริมาณมาก ๆ มีผลต่อทารกในครรภ์แน่นอน แต่ข้อมูลที่การถกเถียงกัน คือ การดื่มนิดหน่อยอาจจะไม่เป็นอะไร อย่างไรก็ตามยังไม่มีปริมาณที่ปลอดภัยว่าดื่มขนาดไหนลูกจึงปลอดภัย และก็ยังไม่มีข้อมูลหรือผลวิจัยรองรับว่าการดื่มเพียงน้อยนิดจะไม่เกิดผล อะไร ข้อแนะนำ คือ ถ้าเป็นไปได้ผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่ควรดื่มสุรา โดยปกติในช่วงตั้งครรภ์ผู้หญิงจะหยุดดื่มอยู่แล้ว แต่ช่วงก่อนตั้งครรภ์ บางคนกว่าจะรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ก็อาจมีการดื่มสุรามาบ้าง ซึ่งมีข้อมูลว่า การดื่มแค่ครั้งคราว หรือเมาแค่ครั้งสองครั้ง แต่ได้รับแอลกอฮอล์เข้าไปเยอะ ๆ อาจจะมีผลต่อทารกในครรภ์ได้ อย่างไรก็ตามไม่ถึงกับเป็นข้อกำหนดว่า ถ้าดื่มหนัก 2-3 ครั้งก่อนการตั้งครรภ์ จะต้องถึงขั้นไปทำแท้ง เพราะยังไม่มีข้อมูลยืนยันขนาดนั้น แต่พูดง่าย ๆ คือ เราก็ไม่ยืนยันความปลอดภัย ถ้าเป็นไปได้ไม่ดื่มน่าจะดีที่สุด สำหรับกลุ่มผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ดื่มสุรา ยกตัวอย่างผู้หญิงที่ติดเหล้า กลุ่มนี้ต้องให้การดูแลอย่างชัดเจน ว่าจะต้องเตรียมตัวในการตั้งครรภ์อย่างไร สุดท้ายลูกเกิดออกมาแล้ว ก็ต้องมีการประเมิน คัดกรองเด็กตั้งแต่ต้น เพื่อให้การช่วยเหลือที่เหมาะสม เช่น เด็กสมองไม่ดี เรียนไม่ได้ ตรงนี้ถ้าเรารู้เบื้องต้นเราก็สามารถกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสม เด็กก็ดีขึ้นได้ ….สรุปคือ คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ห้ามดื่มสุราอย่างเด็ดขาดเพื่อสุขภาพของตัวคุณเองและลูกน้อย!?!.....นวพรรษ บุญชาญ : รายงาน ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/article/1490/237763 เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 ต.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...