โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สมาคมคนพิการจังหวัดลำปาง

แสดงความคิดเห็น

ทันตแพทย์เฉลิมชัย วุฒิพิทยามงคล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง สมาคมคนพิการจังหวัดลำปางเปิดโครงการพัฒนาระบบฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ สมาคมคนพิการจังหวัดลำปางปี ๒๕๕๖ วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรคนพิการ สามารถฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม และค้นหาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีทันตแพทย์เฉลิมชัย วุฒิพิทยามงคล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน

มีหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ที่รับผิดชอบงานด้านคนพิการ มีคนพิการทุกประเภทในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๒๐ ราย และมีการแสดง รวมถึงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์จำนวน ๑๔ แห่ง

ขอบคุณ... กองทุนชุมชนเมืองหัวเวียง ชุมชนบ้านหัวเวียง/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๔ ต.ค.๕๖

ที่มา: กองทุนชุมชนเมืองหัวเวียง ชุมชนบ้านหัวเวียง/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๔ ต.ค.๕๖
วันที่โพสต์: 4/10/2556 เวลา 02:43:48 ดูภาพสไลด์โชว์ โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สมาคมคนพิการจังหวัดลำปาง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ทันตแพทย์เฉลิมชัย วุฒิพิทยามงคล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง สมาคมคนพิการจังหวัดลำปางเปิดโครงการพัฒนาระบบฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ สมาคมคนพิการจังหวัดลำปางปี ๒๕๕๖ วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรคนพิการ สามารถฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม และค้นหาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีทันตแพทย์เฉลิมชัย วุฒิพิทยามงคล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน (ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สมาคมคนพิการจังหวัดลำปาง) (นิทรรศการผลงานนวัตกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์) มีหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ที่รับผิดชอบงานด้านคนพิการ มีคนพิการทุกประเภทในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๒๐ ราย และมีการแสดง รวมถึงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์จำนวน ๑๔ แห่ง ขอบคุณ... กองทุนชุมชนเมืองหัวเวียง ชุมชนบ้านหัวเวียง/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๔ ต.ค.๕๖

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...