กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โชว์ศักยภาพฝีมือแรงงานคนพิการไทยสู่สากล จัดมอบรางวัลการแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 6 วันที่ 9-11 มีนาคม

แสดงความคิดเห็น

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติ ขึ้นต่อเนื่อง 2 ปีต่อ 1 ครั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการได้มีการพัฒนาฝีมือทางด้าน อาชีพ ยกระดับมาตรฐานฝีมือคนพิการให้สูงขึ้นและพัฒนาไปสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของคนพิการ เปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความสามารถเป็นที่ยอมรับของประชาชนโดย ทั่วไป อีกทั้งส่งเสริมให้สังคมเล็งเห็นคุณค่า ความสามารถ และให้โอกาสแก่คนพิการในการประกอบอาชีพ การจัดครั้งที่ผ่านมาประสบความสำเร็จจนกระทั่งฝีมือแรงงานไทยสามารถ แข่งขันได้รับรางวัลต่างๆในระดับสากลและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ

สำหรับปี 2556 นี้จึงจัดโครงการการแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ขึ้น ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2556 ณ MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี และการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับ พระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวดี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 9 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น.

สาขาอาชีพฝีมือแรงงานของคนพิการที่ได้รับรางวัล มีจำนวน 15 สาขา ดังนี้ การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การประกอบวงจรอีเล็กทรอนิกส์และทดสอบ การสร้างเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD คอมพิวเตอร์กราฟฟิก การถักไหมพรม การวาดภาพสีน้ำ การประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี การตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ การเพ้นท์ผ้า การประดิษฐ์ดอกไม้ การถักลูกไม้ การปักลาย การร้อยลูกปัด ผู้ที่ชนะการแข่งขันในแต่ละสาขาจะได้รับเงินรางวัล ดังนี้ รางวัลที่ 1 จำนวน 20,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 10,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 6,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 4,000 บาท รวมมูลค่ารางวัล 600,000 บาท ทั้งนี้เพื่อเตรียมคนพิการเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน ฝีมือแรงงานคนพิการนานาชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นในปี พ.ศ.2558

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งต่อไป ติดต่อได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ หรือติดต่อที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ โทร.0 2245 3705 และดูรายละเอียดได้ที่ http://WWW.dsd.go.th (ขนาดไฟล์: 145) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร 02-245-4035

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/prg/1602226

ที่มา: ryt9.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 5/03/2556 เวลา 04:22:18

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติ ขึ้นต่อเนื่อง 2 ปีต่อ 1 ครั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการได้มีการพัฒนาฝีมือทางด้าน อาชีพ ยกระดับมาตรฐานฝีมือคนพิการให้สูงขึ้นและพัฒนาไปสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของคนพิการ เปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความสามารถเป็นที่ยอมรับของประชาชนโดย ทั่วไป อีกทั้งส่งเสริมให้สังคมเล็งเห็นคุณค่า ความสามารถ และให้โอกาสแก่คนพิการในการประกอบอาชีพ การจัดครั้งที่ผ่านมาประสบความสำเร็จจนกระทั่งฝีมือแรงงานไทยสามารถ แข่งขันได้รับรางวัลต่างๆในระดับสากลและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ สำหรับปี 2556 นี้จึงจัดโครงการการแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ขึ้น ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2556 ณ MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี และการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับ พระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวดี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 9 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. สาขาอาชีพฝีมือแรงงานของคนพิการที่ได้รับรางวัล มีจำนวน 15 สาขา ดังนี้ การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การประกอบวงจรอีเล็กทรอนิกส์และทดสอบ การสร้างเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD คอมพิวเตอร์กราฟฟิก การถักไหมพรม การวาดภาพสีน้ำ การประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี การตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ การเพ้นท์ผ้า การประดิษฐ์ดอกไม้ การถักลูกไม้ การปักลาย การร้อยลูกปัด ผู้ที่ชนะการแข่งขันในแต่ละสาขาจะได้รับเงินรางวัล ดังนี้ รางวัลที่ 1 จำนวน 20,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 10,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 6,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 4,000 บาท รวมมูลค่ารางวัล 600,000 บาท ทั้งนี้เพื่อเตรียมคนพิการเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน ฝีมือแรงงานคนพิการนานาชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นในปี พ.ศ.2558 ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งต่อไป ติดต่อได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ หรือติดต่อที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ โทร.0 2245 3705 และดูรายละเอียดได้ที่ http://WWW.dsd.go.th ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร 02-245-4035 ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/prg/1602226

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...