บิ๊กต่าย เดินหน้าหลังส่งเยาวชน ให้ทุกฝ่ายฯ เตรียมนักกีฬาฯ

บิ๊กต่าย เดินหน้าหลังส่งเยาวชน ให้ทุกฝ่ายฯ เตรียมนักกีฬาฯ

บิ๊กต่าย เดินหน้าหลังส่งเยาวชน ให้ทุกฝ่ายกีฬาที่สังกัด สมาคมฯ เตรียมนักกีฬาแห่งชาติได้แล้ว

บิ๊กต่าย นายมนตรี หาญใจนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ให้ทุกฝ่ายกีฬาที่สังกัด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมนักกีฬาชุดแห่งชาติ หลังจากที่ นักกีฬาเยาวชนไป นครสวรรค์เกมส์ แล้ว ทางสมาคมฯแจ้งกำหนดส่งรายชื่อและเอกสารนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 48 “กำแพงเพชรเกมส์” และกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 “ชากังราวเกมส์”ณ จังหวัดกำแพงเพชร

บิ๊กต่าย เดินหน้าหลังส่งเยาวชน ให้ทุกฝ่ายฯ เตรียมนักกีฬาฯ

เรียน ประธานฝ่ายกีฬาทุกฝ่าย ขอความร่วมมือจากท่านให้ดำเนินการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว และรวบรวมรายชื่อ เอกสารหลักฐาน ใบสมัคร โดยส่งเอกสารให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

1. ส่งรายชื่อและเอกสารหลักฐาน ใบสมัครนักกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 “กำแพงเพชรเกมส์” ภายในวันที่ 5 เมษายน 2566 2. ส่งรายชื่อและเอกสารหลักฐาน ใบสมัครนักกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 38 “ชากังราวเกมส์”ภายในวันที่ 26 เมษายน 2566

เอกสารใบสมัครทุกอย่างให้ถ่ายสำเนาเพิ่ม 1 ชุด

2. เอกสารใบสมัครกีฬาแห่งชาติสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1cMWpsZjRA6Y77hxYxri0U7ex6q2CNBV5 2. เอกสารใบสมัครกีฬาคนพิการแห่งชาติสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/mobile/folders/18-9yfovRpba567pmR5p7elAeMmdTJqWN?usp=share_link

ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5

ครั้งที่ 48 “กำแพงเพชรเกมส์” ระหว่างวันที่ 19-29 พฤษภาคม 2566 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ

รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38″ชากังราวเกมส์” ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2566 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 19-29 สิงหาคม 2566

และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2566

ณ จังหวัดกาญจนบุรี นั้นดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากท่านให้ดำเนินการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว และรวบรวมรายชื่อ เอกสารหลักฐาน ใบสมัคร โดยส่งเอกสารให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ตามกำหนดที่แจ้ง

ขอบคุณ... https://www.chiangmainews.co.th/sport/2912040/

ที่มา: chiangmainews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 มี.ค.66
วันที่โพสต์: 23/03/2566 เวลา 11:42:30 ดูภาพสไลด์โชว์ บิ๊กต่าย เดินหน้าหลังส่งเยาวชน ให้ทุกฝ่ายฯ เตรียมนักกีฬาฯ