MEA สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3 ล้านบาท ให้สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

MEA สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3 ล้านบาท ให้สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2566) นายสมศักดิ์ บำรุงวัด รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง มอบเงินสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2566 จำนวน 3 ล้านบาท ให้แก่ นายไมตรี คงเรือง เลขาธิการและประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ณ ชั้น 1 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

MEA สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3 ล้านบาท ให้สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้สนับสนุนสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสมาคมฯ ให้พร้อมพัฒนาศักยภาพนักกีฬาคนพิการของประเทศไทยสู่ระดับสากล

ขอบคุณ... https://mgronline.com/onlinesection/detail/9660000019431

ที่มา: mgronline.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 1 มี.ค.66
วันที่โพสต์: 1/03/2566 เวลา 13:26:17 ดูภาพสไลด์โชว์ MEA สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3 ล้านบาท ให้สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์