กกท.สมุทรปราการ จัดการประกวดคำขวัญ (Slogan) การแข่งขันกีฬาแห่งชาติและการแข่งขันกีฬาคนพิการ

กกท.สมุทรปราการ จัดการประกวดคำขวัญ (Slogan) การแข่งขันกีฬาแห่งชาติและการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1

กกท.สมุทรปราการ จัดการประกวดคำขวัญ (Slogan) การแข่งขันกีฬาแห่งชาติและการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1

นายพีระวัฒณ์ มงคลศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 "สมุทรปราการเกมส์" ระหว่างวันที่ 9-19 พฤษภาคม 2566 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 "เมืองปราการเกมส์" ระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2566 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนภาค 1 ไปแข่งขันระดับชาติ จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดการประกวดคำขวัญ (Slogan)ในการแข่งขันกีฬาทั้ง 2 รายการ ซึ่งการประกวดดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับผลการประกวดคำขวัญ (Slogan) การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 "สมุทรปราการเกมส์" รางวัลชนะเลิศได้แก่ นางสาวธัญมน คุณาศรี ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท (คำขวัญ : กีฬาสร้างสายใยด้วยน้ำใจและมิตรภาพ) และการประกวดคำขวัญ (Slogan) การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 "เมืองปราการเกมส์" รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวธัญมน คุณาศรี ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท (คำขวัญ : สร้างคนด้วยกีฬา ช่วยพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน) ซึ่งได้เข้ารับเกียรติบัตรและเงินสนับสนุน จากนายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ที่ผ่านมา

ขอบคุณ... https://bit.ly/3wEvDF4 (ขนาดไฟล์: 149)

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 ม.ค. 66
วันที่โพสต์: 31/01/2566 เวลา 09:33:09 ดูภาพสไลด์โชว์ กกท.สมุทรปราการ จัดการประกวดคำขวัญ (Slogan) การแข่งขันกีฬาแห่งชาติและการแข่งขันกีฬาคนพิการ