เห็นชอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม เห็นชอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รวมเป็นเงิน 204,000 บาท

คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม เห็นชอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รวมเป็นเงิน 204,000 บาท

ที่ห้องรับรอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 มูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อร่วมกันพิจารณาใช้เงินดอกผลของมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬา เพื่อเป็นเงินรางวัลให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ ระหว่างวันที่ 5- 25 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยนักกีฬาชาวสมุทรสงครามสามารถคว้า 8 เหรียญทอง 3 เหรียญทองแดง อยู่อันดับที่ 23 ของประเทศ และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้ง 37 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม- 3 เมษายน ณ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งนักกีฬาสามารถคว้า 6 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง อยู่อันดับที่ 15 ของประเทศ

โดยที่ประชุมพิจารณาจากหลักเกณฑ์การใช้เงินดอกผลของมูลนิธิ เพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม ในการให้รางวัลแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผลปรากฏว่าที่ประชุมเห็นชอบให้รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 ที่ได้รับ 6 เหรียญทอง เหรียญละ 10,000 บาท, เหรียญทองแดง 5 เหรียญ เหรียญละ 6,000 บาท และ ส่วนผู้ฝึกสอนได้รับ 5,000 บาทรวมเป็นเงิน 141,000 บาท ส่วนนักกีฬาและผู้ฝึกสอนในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ที่ได้ 4 เหรียญทอง เหรียญละ 8,000 บาท, เหรียญเงิน 2 เหรียญ เหรียญละ 5,000 บาท เหรียญทองแดง 2 เหรียญ เหรียญละ 3,000 บาท ส่วนผู้ฝึกสอน 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 63,000 บาท ซึ่งจะมอบให้นักกีฬาต่อไป

ขอบคุณ... https://bit.ly/3rCPa6R

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 19 เม.ย.65
วันที่โพสต์: 19/04/2565 เวลา 10:36:52 ดูภาพสไลด์โชว์ เห็นชอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47