นักกีฬาคนพิการเชียงใหม่ ครองที่ 9 นครลำดวนเกมส์

นักกีฬาคนพิการเชียงใหม่ ครองที่ 9 นครลำดวนเกมส์

รูดม่านปิดฉากลงแล้ว กีฬาคนพิการแห่งชาติ นครลำดวนเกมส์ ทัพนักกีฬาคนพิการ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตามเป้าที่ เอาเลขตัวเดียวกลับบ้าน เชียงใหม่ ขยับมาที่ 9 ของตรางแล้ว ในการแข่งขัน กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษ สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” สมาคมกีฬษแห่งจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในลำดับที่ 9 โดยแบ่งออกเป็น ดังนี้- 8 เหรียญทอง – 18 เหรียญเงิน – 17 เหรียญทองแดง รวมเป็น 43 เหรียญ

นายก่อพงศ์ นำบุญจิตต์ ผแ. กกท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ไปดูแลนักกีฬาคนพิการ สังกัดเชียงใหม่ เผยว่าผลงานักกีฬา คนพิการ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ที่ 9 ของตราง จาก 8 ทอง 1 8 เงิน 17 ทองแดง เหรียญทอง 8 เหรียญ มาจาก กรีฑา 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู ณรงค์ฤทธิ์ เลาย่าง

กรีฑา 400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1) เอกรินทร์ เมฆแสนกรีฑา ขว้างจักร หญิง พิการทางปัญญา T20 ศศิธร ศรีโสด กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางปัญญา F20

ศศิธร ศรีโสด กรีฑา พุ่งแหลน หญิง พิการทางปัญญา F20 ศศิธร ศรีโสด เทเบิลเทนนิส

พิการทางหู หญิงเดี่ยว ญาณิศา จันทร์เปียง บอคเซีย ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง

ภาคภูมิ ลินชุม…บอคเซีย ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิงภาคภูมิ ลินชุม

นักกีฬาคนพิการเชียงใหม่ ครองที่ 9 นครลำดวนเกมส์

เหรียญเงิน 18 เหรียญ มาจาก กรีฑา 100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)

เอกรินทร์ เมฆแสน กรีฑา 4×100 ม. ชาย พิการทางตา T11-T12-T13ศิวะบรรณกรณ์ เสาร์คำ อาทิตย์ กรัชกายภาค พิชิต อำนาจปฎิการ เอกรินทร์ เมฆแสน กรีฑา 800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2) ธนวัฒน์ อุ่นถิ่น กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1) รังสรรค์ สิริสุทธิ์ กรีฑา พุ่งแหลน หญิง พิการทางปัญญา F20 อนุรดี อภิวันทนาการ เทเบิลเทนนิส พิการทางหู หญิงเดี่ยว อุไรวรรณ บุญยัง บอคเซีย ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง ณัฐวุฒิ แก้วสมนึก บอคเซียประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง

เฉลิมพล ตันบุตร ว่ายน้ำ กรรเชียง 100 ม. ชาย S 15 เบญจรงค์ อิ่นแก้ว ว่ายน้ำ

ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S15 (หู) ธนชัย กันทรจามรี

ส่วนเหรียญทองแดง 17 เหรียญมาจาก กรีฑา 100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1) ศิวะบรรณกรณ์ เสาร์คำ กรีฑา 100 ม. หญิง พิการทางสมอง T36 พาพร คะนองไพรวัลย์ กรีฑา ขว้างจักร หญิง พิการทางปัญญา T20 อนุรดี อภิวันทนาการ เทเบิลเทนนิส

พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว วรลักษณ์ บุญมี เปตอง พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่

สาริกา แสงเป็ก กอบ อุ่นดี เปตอง พิการทางปัญญา ชายคู่ ยุทธศาสตร์ แซ่โซ้ง ศักดิ์ชัย เพียรบำรุงไพร นฤเบศร์ ทาวี เปตอง พิการทางหู หญิงเดี่ยว สายพิน ปันแหวด ยกน้ำหนัก

พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 65 กก. บุคคลชายเสน่ห์ เป็งยาวงค์

ยิงธนู บุคคลชาย Compound Open (ST+W2) 50 เมตร พรหมฤทรธ์ ตานะขัน

ยิงธนู บุคคลชาย Compound Open (ST+W2) 50 เมตร รอบแพ้คัดออก

พรหมฤทรธ์ ตานะขัน วีลแชร์บาสเกตบอลพิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน

วิชัย เย่เบียง ภาณุวัฒน์ มณีรัตน์ เสน่ห์ เป็งยาวงค์ วีลแชร์บาสเกตบอล

พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 5 คน เมธี เย็นควร วิชัย เย่เบียง

ธนากร เลิศธะนะชัย ภูมิรินทร์ วงค์ษา บุญส่ง อุ่นดี ภาณุวัฒน์ มณีรัตน์ โอภาส รัตนาพรเพชร เสน่ห์ เป็งยาวงค์ สรุปเหรียญ นักกีฬาคนพิการเชียงใหม่ 8 ทอง 18 เงิน 17 ทองแดง รวม43 เหรียญ

ขอบคุณ... https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1979809/

ที่มา: chiangmainews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 เม.ย.65
วันที่โพสต์: 5/04/2565 เวลา 10:29:48 ดูภาพสไลด์โชว์ นักกีฬาคนพิการเชียงใหม่ ครองที่ 9 นครลำดวนเกมส์