“กรมพลศึกษา”จัดการอบรม “โมเดลอารมณ์ดีมีความสุข”เพื่อผู้พิการ

“กรมพลศึกษา”จัดการอบรม “โมเดลอารมณ์ดีมีความสุข”เพื่อผู้พิการ

"กรมพลศึกาา" จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โมเดลอารมณ์ดีมีความสุข ด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา" ให้เครือข่ายภาคใต้ ได้นำองค์ความรู้ ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพไปช่วยเหลือผู้พิการ

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โมเดลอารมณ์ดีมีความสุข ด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา” ภายใต้โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี ดร.วนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วยคณะวิทยากร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ที่โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

สำหรับการอบรมครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมฯ จะต้องวัดอุณหภูมิและทำการตรวจ ATK ณ จุดตรวจ ก่อนเข้าห้องประชุม ซึ่งมีการควบคุม ดูแล ป้องกันและเฝ้าระวัง ภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายจากสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 84 คน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจะสามารถนำองค์ความรู้ ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้พิการ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้ในโอกาสต่อไป

“กรมพลศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ทั่วประเทศ เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการ ซึ่งมีภาวะเสี่ยง ต่อการเกิดปัญหาด้านต่างๆ ร่วมกับปัญหาด้านจิตใจ ถ้าหากผู้พิการหรือผู้ดูแล ไม่ได้รับการส่งเสริมให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ หรือส่งเสริมให้มีการเคลื่อนไหว การออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพความพิการของแต่ละคน หรือการฟื้นฟูรักษาดูแลร่างกาย ในส่วนที่ยังใช้การได้อยู่ ก็จะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน โรคอ้วน หรืออาจไปเพิ่มความรุนแรงของความพิการให้มากยิ่งขึ้นไป” ดร.นิวัตน์ กล่าว

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/news/728124/

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 ก.พ.65
วันที่โพสต์: 4/02/2565 เวลา 11:02:58 ดูภาพสไลด์โชว์ “กรมพลศึกษา”จัดการอบรม “โมเดลอารมณ์ดีมีความสุข”เพื่อผู้พิการ