สมาคมคนพิการเปิดคัดทีมชาติไทย ตัวแทน18ชนิดกีฬาล่าทองอช.พาราเกมส์

สมาคมคนพิการเปิดคัดทีมชาติไทย ตัวแทน18ชนิดกีฬาล่าทองอช.พาราเกมส์

ตามที่จะมีการจัดการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 ที่เมืองหางโจว ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 9-15 ต.ค.65 ซึ่งสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีหน้าที่รับผิดชอบคัดเลือกและเตรียมทีมฝึกซ้อมตัวแทนนักกีฬาคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าว จำนวนชนิดกีฬาทั้งสิ้น 18 ชนิด ได้แก่ ยิงธนู, กรีฑา (แขน-ขา), แบดมินตัน, เรือแคนู, หมากรุกสากล, จักรยาน, หมากล้อม, ลอนโบว์ล, ยกน้ำหนัก, เรือพาย, ยิงปืน, ว่ายน้ำ, เทเบิลเทนนิส, เทควันโด, วอลเลย์บอล (นั่ง), วีลแชร์ฟันดาบ, วีลแชร์บาสเกตบอล และ วีลแชร์เทนนิส ทางสมาคมฯ จึงทำการเปิดรับสมัครนักกีฬาที่จะมาคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในครั้งนี้

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย 1. มีสัญชาติไทย 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ก่อนวันแข่ง หรือตามที่ชนิดกีฬานั้นๆ กำหนด 3. เป็นนักกีฬาคนพิการที่มีคุณสมบัติตามระเบียบการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 Hangzhou 2022 APG QC เวอร์ชั่น 3 มกราคม 2022 หรือเวอร์ชั่นที่อัปเดตกว่า 4. นักกีฬาคนพิการสามารถสมัครเข้าคัดเลือกได้เพียง 1 ชนิดกีฬาเท่านั้น 5. นักกีฬาคนพิการสามารถสมัครได้ทั้งในนามของตัวแทนสถานศึกษา หน่วยงาน สมาคม องค์กร ชมรม หรือในนามอิสระ ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 ก.พ.2565 เมื่อพ้นกำหนดในระยะเวลารับสมัครในวันสุดท้าย หากนักกีฬาคนใดไม่ส่งใบสมัคร หรือหลักฐานไม่สมบูรณ์ ถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ (หากส่งทางไปรษณีย์ให้ยึดวันที่ตามตราประทับของไปรษณีย์เป็นหลัก) 6. ผู้สมัครต้องไม่เป็นบุคคลระหว่างต้องโทษคดีความ 7. ผู้สมัครต้องไม่มีโรคประจำตัว ขัดต่อการฝึกซ้อมกีฬา 8. ขณะที่เก็บตัวฝึกซ้อม ห้ามนักกีฬาไปฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬาประเภทอื่นทั้งในและต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาติจากทางสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อน หากฝ่าฝืนจะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 พร้อมกันนั้น สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ จะส่งหนังสือรายงานไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับบทลงโทษดังกล่าวด้วย และ 9. นักกีฬาที่สมัครคัดเลือกและผ่านการคัดเลือกไปเป็นตัวแทนทีมชาติสู้ศึกเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 แล้ว ต้องเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมทีมตามสถานที่ที่สมาคมฯ กำหนดเท่านั้น หากไม่ปฏิบัติจะถือว่าสละสิทธิ์

ส่วนหลักฐานในการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2. สําเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ 3. สําเนาทะเบียนบ้าน 4. ใบรับรองแพทย์ (ระบุสุขภาพแข็งแรง สามารถเล่นกีฬาได้) 5. เอกสารรับรองระดับความพิการ ใบตรวจคลาส (หากมี) และ 6. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ระยะเวลาการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ด้านสถานที่ และช่องทางการรับสมัคร

ช่องทางที่ 1 - สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้น 14 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร 02-130-0260-1 โทรสาร 02-130-0264

Email: Spadtselection@gmail.com

Group line:สมัครแข่งขันเอเชียนพาาเกมส์ 2022

ช่องทางที่ 2 -นางสาวรัชนีกร จันทะโชติ สุรางค์เพลส 247/2-3 ซอยลาดพร้าว 122 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เบอร์โทร์ 094 – 3934883

หมายเหตุ (เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เนื่องจากบางครั้งการส่งเอกสารมา กกท ถูกตีกลับ)

ช่องทางที่ 3 - ผู้ประสานงานของแต่ละชนิดกีฬา ตามประกาศนี้ มีทั้งสิ้น 18 ชนิดกีฬา และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็ปไซด์สมาคมฯ https://www.spadt.net/download.php หรือ Facebook: SPADT Thailand หรือผู้ประสานของแต่ละชนิดกีฬาตามที่ประกาศ สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอบคุณ... https://www.siamsport.co.th/other/other/view/269256

ที่มา: siamsport.co.th /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 1 ก.พ.65
วันที่โพสต์: 1/02/2565 เวลา 11:25:43 ดูภาพสไลด์โชว์ สมาคมคนพิการเปิดคัดทีมชาติไทย ตัวแทน18ชนิดกีฬาล่าทองอช.พาราเกมส์