จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมจัดมหกรรมกีฬาแห่งชาติ"นครลำดวนเกมส์"

จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมจัดมหกรรมกีฬาแห่งชาติ"นครลำดวนเกมส์"

จังหวัดศรีสะเกษ ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทยรประชุมเพื่อหารือเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์" และ การจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "นครลำดวนเกมส์"

นายชนินทร์ คุ้มใหญ่โต ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมการประชุมเพื่อหารือเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์" และ การจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "นครลำดวนเกมส์" โดยมีนายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งประกอบด้วย

1. ฝ่ายพัฒนาเมือง และรักษาความสะอาด

2. ฝ่ายประชาสัมพันธ์

3. ฝ่ายพิธีเปิด-ปิดการแสดง

4. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขัน

5. ฝ่ายขนส่งและยานพาหนะ

การจัดกิจกรรมดังกล่าว ถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด.

ขอบคุณ... https://bit.ly/34QG4L3

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16 ม.ค.65
วันที่โพสต์: 17/01/2565 เวลา 11:14:04 ดูภาพสไลด์โชว์ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมจัดมหกรรมกีฬาแห่งชาติ"นครลำดวนเกมส์"