เยาวชนไทยผู้พิการ สุดเจ๋ง คว้า 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ในการแข่งขัน GITC 2019

เยาวชนไทยผู้พิการ สุดเจ๋ง คว้า 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ในการแข่งขัน GITC 2019

กวาด 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน! เด็กไทยผู้พิการ สุดเจ๋ง โชว์ผลงานยอดเยี่ยม การแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2562

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้นำคณะเยาวชนผู้พิการไทยเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2562 (2019 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) จำนวน 8 คน เมื่อวันที่ 23 - 30 พ.ย. 62 ที่ผ่านมา ณ สาธารณรัฐเกาหลี

เยาวชนไทยผู้พิการ สุดเจ๋ง คว้า 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ในการแข่งขัน GITC 2019

ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าเยาวชนไทย ประเภททีม โดยมีผู้ร่วมแข่งขันคือ

1) นางสาวจิดาภา นิติวีระกุล พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

2) นางสาวสุชัญญา หองส่ำ พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

3) นายศุภโชค สุขจำลอง พิการทางออทิสติก

4) นายทยากร แจ่มปัญญา พิการทางการเห็น

สุดเจ๋งรับเหรียญทองจากการแข่งขัน eCreative Challenge ซึ่งเป็นการ แข่งขันนำโค้ดสั่งการให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนไหวได้ตามโจทย์ที่ให้ไว้ ซึ่งทีมไทยนำหุ่นยนต์เข้าป้ายเป็นอันดับ 1 ทำเวลา 02.43 วินาที

ส่วนอีกสองเหรียญเงิน ทีมไทย ได้จากการแข่งขัน eLifemap ซึ่งเป็นการค้นหาเส้นทางตามโจทย์ที่ได้รับบนอินเตอร์เน็ต และรายการ eTool โดยการให้สร้างงานตามโจทย์ในโปรแกรมพาวเวอร์ ผู้แข่งขันทั้ง 2 รายการ คือ นางสาวจิดาภา นิติวีระกุล พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ซึ่งสามารถทำได้ทั้งสองรายการ

ขอบคุณ... https://ejan.co/news/5ddf72f56fc51

ที่มา: ejan.co/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 1 พ.ย.62
วันที่โพสต์: 2/12/2562 เวลา 10:56:55 ดูภาพสไลด์โชว์ เยาวชนไทยผู้พิการ สุดเจ๋ง คว้า 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ในการแข่งขัน GITC 2019