จังหวัดพังงาเปิดงานโครงการคนพิการเข้าถึงสิทธิ์ได้จริง “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ”

จังหวัดพังงาเปิดงานโครงการคนพิการเข้าถึงสิทธิ์ได้จริง “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ”

นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดงานคนพิการเข้าถึงสิทธิ์ได้จริง “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ” ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา โดยมีศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ นักปั่นคนตาบอดและนักปั่นจิตอาสา ร่วมปั่นจักรยาน โดยช่วงเวลาวันที่ 20-23 ตุลาคม 2561 นักปั่นคนพิการปั่นอยู่ในเส้นทางระหว่างจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่และจังหวัดตรัง

สำหรับโครงการคนพิการเข้าถึงสิทธิ์ได้จริง “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ”(N0 One Left Behind) เป็นการปั่นเพื่อระดมทุน สร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน สร้างพื้นที่แห่งโอกาสสู่อาชีพที่ยั่งยืนให้แก่คนพิการทั่วประเทศ และเป็นการปั่นเพื่อให้เกิดความพร้อมทางด้านร่างกาย เพื่อปั่นในวันที่ 9-22 กุมภาพันธ์ 2562 จากกรุงเทพ ถึงศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และที่สำคัญเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นศักยภาพความสามารถของคนตาบอด เป็นการส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคและสร้างทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ เพราะคนพิการมิใช่ภาระของสังคม เป็นฟันเฟืองที่มีศักยภาพสามารถขับเคลื่อนคุณประโยชน์ให้แก่สังคม และประเทศชาติได้ไม่ต่างจากคนทั่วไป

ขอบคุณ... https://goo.gl/F3gb2x

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 ต.ค.61
วันที่โพสต์: 22/10/2561 เวลา 10:05:01 ดูภาพสไลด์โชว์ จังหวัดพังงาเปิดงานโครงการคนพิการเข้าถึงสิทธิ์ได้จริง “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ”