“พิชิต” นักวิ่งตาบอดเหรียญทองวิ่ง 100 เมตร

พิชิต นักวิ่งตาบอดเหรียญทองวิ่ง 100 เมตร

“พิชิต” นักวิ่งตาบอดเหรียญทองวิ่ง 100 เมตร

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19 "นครนายกเกมส์" เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 เปิดฉากชิงชัยเหรียญทองเป็นวันแรก ที่โรงยิมกองพลศึกษา ภายในโรงเรียนเตรียมทหาร ยูโด ซึ่งจัดการแข่งขันเป็นครั้งแรก ประเภทพิการทางสายตา อายุไม่เกิน 16 ปี ชิง 6 เหรียญทอง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. ชาย ทอง เอกรินทร์ เมฆแสน (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือฯ), รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. ชาย ทอง ธนัตย์ กันภัย (ร.ร.การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด), รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. ชาย ทอง จันทร์ทอง วรงค์ (ร.ร.การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด), รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 73 กก. ชาย ทอง ธนวัฒน์ อาย้อ (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือฯ)

เทเบิลเทนนิส รุ่นอายุ 10-16 ปี ประเภทชายเดี่ยว กลุ่มพิการทางปัญญา เหรียญทอง บุญรอด สิงห์ขาว (ร.ร.เพชรบุรีปัญญานุกูล), ประเภทหญิงเดี่ยว กลุ่มพิการทางปัญญา เหรียญทอง ชุติภา แผ่นสุวรรณ (ร.ร.เพชรบุรีปัญญานุกูล), ประเภทชายเดี่ยว กลุ่มพิการยืน TT6 เหรียญทอง ธเนศพล วงศ์ปางมูล (ร.ร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่)

รุ่นอายุ 17-25 ปี ประเภทชายเดี่ยว กลุ่มพิการทางปัญญา เหรียญทอง เอนกพงศ์ สุภาผล (ร.ร.พิจิตรปัญญานุกูล), ประเภทหญิงเดี่ยว กลุ่มพิการทางปัญญา เหรียญทอง วลิสรา สัจจะ (ร.ร.เพชรบุรีปัญญานุกูล)

กรีฑา รุ่นอายุ 10-16 ปี กระโดดไกล ชาย พิการสายตา F11 เหรียญทอง เควิน จอห์นสัน (ร.ร.การศึกษาคนตาบอด) 3.28 ม.., กระโดดไกล ชาย พิการหู เหรียญทอง ณรงค์ฤทธิ์ โคกกลาง (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี) 5.43 ม. ,ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการปัญญา F20 เหรียญทอง กิตติพงษ์ คนใหญ่ (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี) 9.14 ม., วิ่ง 100 ม. พิการสายตา F13 เหรียญทอง ขนิษฐา หลงสุวรรณ (ร.ร.การศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี) , พิชิต อำนาจปฎิการ ( ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ) เหรียญทอง วิ่ง 100 เมตร

ว่ายน้ำ รุ่นอายุ 10-16 ปี กบ 100 ม. ชาย S12 เหรียญทอง น้อย มีเมตตา (ร.ร.สอนคนตาบอดกรุงเทพฯ) สถิติ 1:49.59 น. (ทำลายสถิติเดิมของ สมพร สมหวัง ที่ทำไว้ 1:54.30 น.), กบ 100 ม. ชาย S14 เหรียญทอง ชยพล เร่งขวนขวาย (ร.ร.แพนเอเชียอินเตอร์เนชันแนล) 1:34.01 น., กบ 100 ม. ชาย S15 เหรียญทอง ไชยา ทิมทับ (ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์) 1:44.37 น., กบ 100 ม. หญิง SB8 เหรียญทอง ประกายทิพย์ ไชยวงศ์ (ร.ร.สันติวิทยา) สถิติ 2:06.10 น. (ทำลายสถิติเดิมของ มลฤดี เก่งพิลา ที่ทำไว้ 2:10.68 น.), กบ 100 ม. หญิง S14 เหรียญทอง ปนิตา หะสาเม๊าะ (ร.ร.พิบูลย์ประชาสรรค์) สถิติ 2:11.40 น. (ทำลายสถิติเดิมของ ชมัยพร เปล่าเปรี่ยว ที่ทำไว้ 2:42.73 น.), กบ 100 ม. หญิง S15 ทอง ณัชชามน ชาวบัวขาว (ร.ร.เศรษฐเสถียรฯ) สถิติ 1:48.66 น. (ทำลายสถิติเดิมของ นฤพร ชูจินดา ที่ทำไว้ 2:00.39 น.)

ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/news/sport/104442

ที่มา: banmuang.co.th /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 2 มี.ค.61
วันที่โพสต์: 5/03/2561 เวลา 09:36:22 ดูภาพสไลด์โชว์ “พิชิต” นักวิ่งตาบอดเหรียญทองวิ่ง 100 เมตร