ตรังเปิดกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 32 คัดเลือกภาค 4 ท่ามกลางฝนตก

แสดงความคิดเห็น

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 32 คัดเลือกภาค 4

เมื่อเวลา 09.00น. วันที่ 16 มิถุนายน บริเวณสนามกีฬาทุ่งแจ้งเทศบาลนครตรัง นายไชยยศ ธงไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อม นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง เป็นประธานและร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 32 คัดเลือกภาค 4 โดยมีเจ้าหน้าที่และนักกีฬาคนพิการจาก 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมจำนวน 250 คน บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่ายโดยที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

นายไชยยศ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 32 คัดเลือกภาค4 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ศรีสุพรรณเกมส์ ระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีการแข่งขัน 2 ชนิดกีฬา คือเปตอง และกรีฑา โดย แยกเป็นนักกีฬาชาย 121คน นักกีฬาหญิง 54คน เจ้าหน้าที่ 75คน รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 250คน โดยเริ่มทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2556 นี้

ขอบคุณ http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1371356835&grpid=&catid=19&subcatid=1906 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: มติชนออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 มิ.ย.56
วันที่โพสต์: 17/06/2556 เวลา 03:19:22 ดูภาพสไลด์โชว์ ตรังเปิดกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 32 คัดเลือกภาค 4 ท่ามกลางฝนตก

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 32 คัดเลือกภาค 4 เมื่อเวลา 09.00น. วันที่ 16 มิถุนายน บริเวณสนามกีฬาทุ่งแจ้งเทศบาลนครตรัง นายไชยยศ ธงไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อม นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง เป็นประธานและร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 32 คัดเลือกภาค 4 โดยมีเจ้าหน้าที่และนักกีฬาคนพิการจาก 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมจำนวน 250 คน บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่ายโดยที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง นายไชยยศ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 32 คัดเลือกภาค4 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ศรีสุพรรณเกมส์ ระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีการแข่งขัน 2 ชนิดกีฬา คือเปตอง และกรีฑา โดย แยกเป็นนักกีฬาชาย 121คน นักกีฬาหญิง 54คน เจ้าหน้าที่ 75คน รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 250คน โดยเริ่มทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2556 นี้ ขอบคุณ … http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1371356835&grpid=&catid=19&subcatid=1906

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...