นักกีฬาบอคเซียพิการไทย...เข้าสู่อันดับโลกเพียบ

แสดงความคิดเห็น

นักกีฬาบอคเซียพิการไทย

อาจารย์ดารณี คชศรีสวัสดิ์ ครูชำนาญการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ และ ผู้เชี่ยวชาญกีฬาบอคเซีย สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย เปิดเผยผลการจัดอันดับโลกกีฬาบอคเซีย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖ จัดโดยสหพันธ์กีฬาบอคเซียนานาชาติ ( Boccia International Sports Federation : BisFed) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับกีฬาบอคเซียเมื่อวันที่ 1 มกราคมนี้ โดยแยกออกมาจากสมาคมกีฬาและนันทนาการนานาชาติสำหรับผู้พิการทางสมอง Cerebral Palsy International Sports & Recreation Association: CPISRA

สำหรับอันดับโลกของนักกีฬาบอคเซียไทยมีจำนวนมาก เช่น ประเภททีม - อันดับที่ 1 ประเภทคู่ BC4 - อันดับที่ 5 ประเภทคู่ BC3 - อันดับที่ 6 ประเภทบุคคล BC1 พัทธยา เทศทอง อันดับที่ 1 ประเภทบุคคล BC3 อัครพล ปั้นสนิท อันดับที่ 14 …ดูรายละเอียดผลการจัดอันดับโลกกีฬาบอคเซีย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖ เฉพาะในส่วนที่มีนักกีฬาไทย ที่.... ดาวน์โหลดเอกสาร ผลการจัดอันดับโลกกีฬาบอคเซีย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.bisfed.com/ (ขนาดไฟล์: 167)

อาจารย์ดารณี คชศรีสวัสดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ทีมนักกีฬาบอคเซียไทยจะไปแข่งขันที่ประเทศออสเตรเลีย หลังการแข่ง จะมีการปรับอันดับโลกใหม่ ซึ่งคาดว่า นักกีฬาบอคเซียไทยจะขึ้นไปอยู่ในอันดับที่ดีขึ้น ฉะนั้น ขอให้คนไทยช่วยกันส่งกำลังใจให้นักกีฬาด้วย ( มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 พ.ค.2556 )

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 พ.ค.2556
วันที่โพสต์: 1/06/2556 เวลา 02:42:02 ดูภาพสไลด์โชว์ นักกีฬาบอคเซียพิการไทย...เข้าสู่อันดับโลกเพียบ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นักกีฬาบอคเซียพิการไทย อาจารย์ดารณี คชศรีสวัสดิ์ ครูชำนาญการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ และ ผู้เชี่ยวชาญกีฬาบอคเซีย สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย เปิดเผยผลการจัดอันดับโลกกีฬาบอคเซีย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖ จัดโดยสหพันธ์กีฬาบอคเซียนานาชาติ ( Boccia International Sports Federation : BisFed) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับกีฬาบอคเซียเมื่อวันที่ 1 มกราคมนี้ โดยแยกออกมาจากสมาคมกีฬาและนันทนาการนานาชาติสำหรับผู้พิการทางสมอง Cerebral Palsy International Sports & Recreation Association: CPISRA สำหรับอันดับโลกของนักกีฬาบอคเซียไทยมีจำนวนมาก เช่น ประเภททีม - อันดับที่ 1 ประเภทคู่ BC4 - อันดับที่ 5 ประเภทคู่ BC3 - อันดับที่ 6 ประเภทบุคคล BC1 พัทธยา เทศทอง อันดับที่ 1 ประเภทบุคคล BC3 อัครพล ปั้นสนิท อันดับที่ 14 …ดูรายละเอียดผลการจัดอันดับโลกกีฬาบอคเซีย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖ เฉพาะในส่วนที่มีนักกีฬาไทย ที่.... ดาวน์โหลดเอกสาร ผลการจัดอันดับโลกกีฬาบอคเซีย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.bisfed.com/ อาจารย์ดารณี คชศรีสวัสดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ทีมนักกีฬาบอคเซียไทยจะไปแข่งขันที่ประเทศออสเตรเลีย หลังการแข่ง จะมีการปรับอันดับโลกใหม่ ซึ่งคาดว่า นักกีฬาบอคเซียไทยจะขึ้นไปอยู่ในอันดับที่ดีขึ้น ฉะนั้น ขอให้คนไทยช่วยกันส่งกำลังใจให้นักกีฬาด้วย ( มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 พ.ค.2556 )

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...