สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เมืองแพร่เกมส์

แสดงความคิดเห็น

สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เมืองแพร่เกมส์ หลังเริ่มแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 โดยโรงเรียนศรีสังวาลย์ นำโด่ง 31 เหรียญทอง โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลคว้า 13 เหรียญทอง

นายชเนรินทร์ สมินทรปัญญา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เมืองแพร่เกมส์กล่าวว่า ตามที่จังหวัดแพร่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 หรือ เมืองแพร่เกมส์ตั้งแต่วันที่ 1-6 มีนาคม 2556 นั้น จาการชิงชัยกันจำนวน 10 ชนิดกีฬาคือ กรีฑา โกลบอล เซปัคตระกร้อ เทเบิลเทนนิส บ๊อคเซีย เปตอง แบตมินตัน ฟุตซอล วอลเลย์บอลชนิดยืน-นั่ง และชายหาด และว่ายน้ำ โดยจะมีนักกีฬาจาก 58 จังหวัด 64 โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งแยกตามความพิการ เช่น พิการทางหู พิการทางสมอง พิการทางปัญญา พิการทางตา และโปลิโอ ผลการแข่งขัน ณ วันที่ 4 มีนาคม 2556 ปรากฏว่า 10 อันดับแรกได้แก่ 1.) โรงเรียนศรีสังวาลย์ 31 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง 2.) โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ 25 เหรียญทอง 23 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง 3.) สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 24 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง 4.) โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ 15 เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง 5.) โรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น 14 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง 6.) สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง 14 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 4เหรียญทองแดง 7.) โรงเรียนสอนคนตาบอดจังหวัดลำปาง 14 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง 8.) โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 13 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 11 เหรียญทองแดง 9.) โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ 12 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง และ 10.) โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรจังหวัดเชียงใหม่ 11 เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง

นอกจากนี้ จังหวัดแพร่เจ้าภาพยังมีโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา ซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยคว้ามาได้ 6 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง อย่างไรก็ตามในวันที่ 6 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 น. จะมีพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เมืองแพร่เกมส์โดยจะปิดฉากลงที่บริเวณโรงยิมเนเซียม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ /. นายฉัตรชัย พวงขจร /ข่าว /พิมพ์

ขอบคุณ... http://fang.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=130305095051

ที่มา: สปชส.แพร่ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 6/03/2556 เวลา 04:01:20

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เมืองแพร่เกมส์ หลังเริ่มแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 โดยโรงเรียนศรีสังวาลย์ นำโด่ง 31 เหรียญทอง โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลคว้า 13 เหรียญทอง นายชเนรินทร์ สมินทรปัญญา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เมืองแพร่เกมส์กล่าวว่า ตามที่จังหวัดแพร่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 หรือ เมืองแพร่เกมส์ตั้งแต่วันที่ 1-6 มีนาคม 2556 นั้น จาการชิงชัยกันจำนวน 10 ชนิดกีฬาคือ กรีฑา โกลบอล เซปัคตระกร้อ เทเบิลเทนนิส บ๊อคเซีย เปตอง แบตมินตัน ฟุตซอล วอลเลย์บอลชนิดยืน-นั่ง และชายหาด และว่ายน้ำ โดยจะมีนักกีฬาจาก 58 จังหวัด 64 โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งแยกตามความพิการ เช่น พิการทางหู พิการทางสมอง พิการทางปัญญา พิการทางตา และโปลิโอ ผลการแข่งขัน ณ วันที่ 4 มีนาคม 2556 ปรากฏว่า 10 อันดับแรกได้แก่ 1.) โรงเรียนศรีสังวาลย์ 31 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง 2.) โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ 25 เหรียญทอง 23 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง 3.) สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 24 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง 4.) โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ 15 เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง 5.) โรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น 14 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง 6.) สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง 14 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 4เหรียญทองแดง 7.) โรงเรียนสอนคนตาบอดจังหวัดลำปาง 14 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง 8.) โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 13 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 11 เหรียญทองแดง 9.) โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ 12 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง และ 10.) โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรจังหวัดเชียงใหม่ 11 เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง นอกจากนี้ จังหวัดแพร่เจ้าภาพยังมีโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา ซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยคว้ามาได้ 6 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง อย่างไรก็ตามในวันที่ 6 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 น. จะมีพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เมืองแพร่เกมส์โดยจะปิดฉากลงที่บริเวณโรงยิมเนเซียม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ /. นายฉัตรชัย พวงขจร /ข่าว /พิมพ์ ขอบคุณ... http://fang.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=130305095051

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...