"ปราณี" วิ่งซิวทองกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ

ปราณี กำลังวิ่งแข่งขันในการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “เมืองแพร่เกมส์”

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “เมืองแพร่เกมส์” ที่จ.แพร่ เมื่อวันที่ 5 มี.ค. มีผลดังนี้ กรีฑา วิ่ง 200 ม. หญิง T13 อายุ 10-16 ปี ที่ 1 ปราณี แซ่เฮ้อ สถิติ 36.34 วิ., วิ่ง 200 ม. ชาย T13 อายุ 10-16 ปี ที่ 1 จักรวาล เปรมฤดีชัยศักดิ์ สถิติ 26.25 วิ., วิ่ง 200 ม. ชาย T12 อายุ 17-25 ปี ที่ 1 โหลจิ่ง แซ่จ๋าว สถิติ 27.3 วิ., วิ่ง 200 ม. ชาย T13 อายุ 17-25 ปี ที่ 1 อภิชา ดาทอง สถิติ 28.43 วิ., วิ่ง 200 ม. หญิง T11 อายุ 10-16 ปี ที่ 1 ศิริรัตน์ เรียงรายวิลาศคีรี สถิติ 36.66 วิ., วิ่ง 200 ม. หญิง T12 อายุ 10-16 ปีที่ 1 ขนิษฐา นุสนธรา สถิติ 34.62 วิ., วิ่ง 200 ม. ชาย T11 อายุ 10-16 ปี ที่ 1 ศักดิ์สิทธิ์ จันต๊ะ สถิติ 29.11 วิ., วิ่ง 200 ม. ชาย T12 อายุ 10-16 ปี ที่ 1 พุฒิพงศ์ อ่องรัก สถิติ 33.64 วิ., วิ่ง 200 ม. หญิง T11 อายุ 17-25 ปี ที่ 1 เจนจิรา ปัญญาทิพย์ สถิติ 37.38 วิ., วิ่ง 800 ม. ชาย อายุ 10-16 ปี ที่ 1 อภิชาติ วรรณทอง สถิติ 2.38.92 น., วิ่ง 800 ม. หญิง อายุ 17-25 ปี ที่ 1 หยกทิพย์ เด็นหมาด สถิติ 3.14.77 น., วิ่ง 800 ม. ชาย พิการทางหู อายุ 17-25 ปี ที่ 1 พงศธร ขาวเทศ สถิติ 2.16.53 น.

กระโดดไกล หญิง F11 อายุ 17-25 ปีที่ 1 เจนจิรา ปัญญาทิพย์ สถิติ 2.61 ม., กระโดดไกล หญิง F12 อายุ 17-25 ปี ที่ 1 สุพัตรา แสงฉึ่ง สถิติ 2.76 ม., พุ่งแหลน ชาย F11 อายุ 17-25 ปี ที่ 1 เรวัติ วงศ์บุญชัยเลิศ สถิติ 22.71 ม., พุ่งแหลน ชาย F12 อายุ 17-25 ปี ที่ 1 ทองใส พิลา สถิติ 26.58 ม., พุ่งแหลน ชาย F13 อายุ 17-25 ปี ที่ 1 สุนัย พิลา สถิติ 24.48 ม., พุ่งแหลน ชาย อายุ 17-25 ปี ที่ 1 อภิสาร สนองผัน สถิติ 35.39 ม., กระโดดไกล หญิง F20 อายุ 17-25 ปี ที่ 1 อรวรรณ แซ่ลี สถิติ 4.33 ม., ทุ่มน้ำหนัก ชายอายุ 10-16 ปี ที่ 1 นภดล จงจิตร สถิติ 9.76 ม., กระโดดไกล ชาย F20 อายุ 10-16 ปี ที่ 1 สันติ คำเทพ สถิติ 4.47 ม.

วีลแชร์ทุ่มน้ำหนัก หญิง กลุ่ม F56 อายุ 10-16 ปี ที่ 1 มุกรวี ปิ่นทอง สถิติ 3.72 ม., วีลแชร์ทุ่มน้ำหนัก หญิง กลุ่ม F57 อายุ 10-16 ปี ที่ 1 บังอร แสนแมน สถิติ 3.07 ม., กระโดดไกล ชาย F20 อายุ 17-25 ปี ที่ 1 พิชิต พรรณชัย สถิติ 5.31 ม., วีลแชร์ทุ่มน้ำหนัก ชาย กลุ่ม F56 อายุ 10-16 ปี ที่ 1 วรชัย พำนัก สถิติ 2.94 ม., วีลแชร์ 200 ม. ชาย T53 อายุ 10-16 ปี ที่ 1 กระษาปณ์ เจริญสุข สถิติ 44.46 วิ., วีลแชร์ 200 ม. ชาย T54 อายุ 10-16 ปี ที่ 1 เอกพงษ์ แจ่มกมล สถิติ 37.99 วิ., วิ่ง 200 ม. หญิง T45-T46 อายุ 17-25 ปี ที่ 1 โศภิษฐ์ กำเนิดเพชร สถิติ 35.48 วิ., วิ่ง 200 ม. ชาย T45-T46 อายุ 10-16 ปี ที่ 1 ณัฐพงษ์ แซ่ว่าง สถิติ 53.37 วิ., วิ่ง 200 ม. ชาย พิการทางหู อายุ 10-16 ปี ที่ 1 วุฒิชัย เซ่งรักษา สถิติ 25.28 วิ., วิ่ง 200 ม. หญิง พิการทางหู อายุ 17-25 ปี ที่ 1 วาสนา โอฐน้อย สถิติ 29.2 วิ.

ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/sports/188586 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 6/03/2556 เวลา 04:00:32 ดูภาพสไลด์โชว์ "ปราณี" วิ่งซิวทองกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ