กระษาปณ์ซิวทองวีลแชร์200ม.กลุ่มเอฟ 56 กีฬานร.คนพิการ

แสดงความคิดเห็น

การแข่งขันกีฬา ฟุตซอล ของนักกีฬาคนพิการใน การแข่งขันกีฬา นักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ''เมืองแพร่เกมส์''

กระษาปณ์ เจริญสุข นักวีลแชร์ จาก ร.ร.ศรีสังวาลย์ เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วย สถิติ 44.46 ซิวทองวีลแชร์ 200 ม. ชาย ที 53 อายุ 10-16 ปีไปครอง ในการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ''เมืองแพร่เกมส์'' เมื่อวันที่ 5 มี.ค. ที่ผ่านมา

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 "เมืองแพร่เกมส์" เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 56 โดย กรีฑา วีลแชร์ทุ่มน้ำหนัก ชาย กลุ่ม เอฟ 56 อายุ 10-16 ปี ทอง วรชัย พำนัก (ร.ร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) สถิติ 2.94 ม., วีลแชร์ 200 ม. ชาย ที 53 อายุ 10-16 ปี ทอง กระษาปณ์ เจริญสุข (ร.ร.ศรีสังวาลย์) สถิติ 44.46 วิ., เงิน เกียรติศักดิ์ ทรัพย์เจริญ (ร.ร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) สถิติ 49.55 วิ.

วีลแชร์ 200 ม. ชาย ที 54 อายุ 10-16 ปี ทอง เอกพงษ์ แจ่มกมล (ร.ร.ศรีสังวาลย์) สถิติ 37.99 วิ., เงิน เจษฏากร อู่ขำ (ร.ร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) สถิติ 39.44 วิ., ทองแดง ธีรเดช กลางมณี (ร.ร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) สถิติ 46.81 วิ.วิ่ง 200 ม. หญิง พิการแขนขา ที 45-ที 46 อายุ 17-25 ปี ทอง โศภิษฐ์ กำเนิดเพชร (ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์) สถิติ 35.48 วิ.

วิ่ง 200 ม. ชาย พิการแขนขา ที 45-ที 46 อายุ 10-16 ปี ทอง ณัฐพงษ์ แซ่ว่าง (ร.ร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่) สถิติ 53.37 วิ., วิ่ง 200 ม. หญิง พิการทางหู อายุ 10-16 ปี ทอง สุภาวดี ชัยชนะ (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) สถิติ 29.51 วิ., เงิน ศิรินันท์ สีเชียงสา (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี) สถิติ 29.52 วิ., ทองแดง ขนิษฐา ทองดี (ร.ร.โสตศึกษาปานเลิศ) สถิติ 31.2 วิ.

วิ่ง 200 ม. ชาย พิการทางหู อายุ 10-16 ปี ทอง วุฒิชัย เซ่งรักษา (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช) สถิติ 25.28 วิ., เงิน บัญชา วรรณรัตน์ (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น) สถิติ 25.41 วิ., ทองแดง เรืองศักดิ์ สุขลอย (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) สถิติ 26.02 วิ.

วิ่ง 200 ม. หญิง พิการทางหู อายุ 17-25 ปี ทอง วาสนา โอฐน้อย (ร.ร.โสตศึกษาปานเลิศ) สถิติ 29.2 วิ., เงิน ไอลดา มาลา (ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์) สถิติ 29.34 วิ., ทองแดง ศิโรธร ตันหงษ์ (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดสงขลา) สถิติ 29.9 วิ.

วิ่ง 200 ม. ชาย พิการทางหู อายุ 17-25 ปี ทอง อานนท์ ไพนุชิต (ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์) สถิติ 24.09 วิ., เงิน ฉัตรชัย บุตรราช (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น) สถิติ 24.29 วิ., ทองแดง สุรเชษฐ์ สวัสดี (ร.ร.โสตศึกษาปานเลิศ) สถิติ 24.35 วิ.

วิ่ง 200 ม. หญิง พิการทางตา ที 13 อายุ 10-16 ปี ทอง ปราณี แซ่เฮ้อ (ร.ร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา) สถิติ 36.34 วิ., เงิน สุทากานต์ สุวรรณมหาวงศ์ (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 39.78 วิ., ทองแดง อรอุมา โลหะสาร (ร.ร.สอนคนตาบอดขอนแก่น (มูลนิธิธรรมมิกชนฯ" สถิติ 40.58 วิ.

วิ่ง 200 ม. ชาย พิการทางตา ที 13 อายุ 10-16 ปี ทอง จักรวาล เปรมฤดีชัยศักดิ์ (ร.ร.การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด) สถิติ 26.25 วิ., เงิน กานต์ แล่แพ่ง (ร.ร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา) สถิติ 28.33 วิ., ทองแดง อรรถพล วงษ์ชัยยา (ร.ร.การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด) สถิติ 35.24 วิ.

วิ่ง 200 ม. ชาย พิการทางตา T 12 อายุ 17-25 ปีทอง โหลจิ่ง แซ่จ๋าว (ร.ร.สอนคนตาบอดจังหวัดลำปาง) สถิติ 27.3 วิ., เงิน ณัฐฐาพล รุ่งศิริเอกวัฒน์ (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 29.51 วิ., ทองแดง ธนวัตน์ รุ่งน้อย (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 32.59 วิ.

วิ่ง 200 ม. ชาย พิการทางตา ที 13 อายุ 17-25 ปี ทอง อภิชา ดาทอง (ร.ร.การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด) สถิติ 28.43 วิ., วิ่ง 200 ม. หญิง พิการทางตา ที 11 อายุ 10-16 ปี ทอง ศิริรัตน์ เรียงรายวิลาศคีรี (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 36.66 วิ., เงิน วัชราภรณ์ ตั้มขุนหิ้ม (ร.ร.สอนคนตาบอดขอนแก่น (มูลนิธิธรรมมิกชนฯ" สถิติ 36.7 วิ., ทองแดง อรพิน เพ็งนุ่ม (ร.ร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา) สถิติ 37.18 วิ.

วิ่ง 200 ม. หญิง พิการทางตา ที 12 อายุ 10-16 ปี ทอง ขนิษฐา นุสนธรา (ร.ร.สอนคนตาบอดขอนแก่น (มูลนิธิธรรมมิกชนฯ" สถิติ 34.62 วิ., เงิน พรพรรษา สุวรรณมหาวงศ์ (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 35.09 วิ., ทองแดง ธาริณี ปรีเปรม (ร.ร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา) สถิติ 37.02 วิ.

วิ่ง 200 ม. ชาย พิการทางตา ที 11 อายุ 10-16 ปี ทอง ศักดิ์สิทธิ์ จันต๊ะ (ร.ร.สอนคนตาบอดจังหวัดลำปาง) สถิติ 29.11 วิ., เงิน วีระพงษ์ บัวสิน (ร.ร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา) สถิติ 34.52 วิ., ทองแดง สิทธิโชค ประโลหิต (ร.ร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา) สถิติ 38.3 วิ.

วิ่ง 200 ม. ชาย พิการทางตา ที 12 อายุ 10-16 ปี ทอง พุฒิพงศ์ อ่องรัก (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 33.64 วิ., เงิน ธีรวัฒน์ อินทะสร้อย (ร.ร.สอนคนตาบอดขอนแก่น (มูลนิธิธรรมมิกชนฯ" สถิติ 34.36 วิ., ทองแดง วุฒิพงษ์ ศิริป๋า (ร.ร.ธรรมมิกวิทยา) สถิติ 34.55 วิ.

วิ่ง 200 ม. หญิง พิการทางตา ที 11 อายุ 17-25 ปี ทอง เจนจิรา ปัญญาทิพย์ (ร.ร.สอนคนตาบอดจังหวัดลำปาง) สถิติ 37.38 วิ., เงิน ฉวี สัตตารัมย์ (ร.ร.สอนคนตาบอดขอนแก่น (มูลนิธิธรรมมิกชนฯ" สถิติ 41.92 วิ

วิ่ง 200 ม. ชาย พิการทางตา ที 11 อายุ 17-25 ปี ทอง ธันวา ละฝาย (ร.ร.สอนคนตาบอดจังหวัดลำปาง) สถิติ 27.04 วิ., เงิน พีระพล หวาดบก (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 27.26 วิ., ทองแดง โชคไพบูลย์ กฤตธนชัย (ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด) สถิติ 28.95 วิ.

วิ่ง 800 ม. หญิง พิการทางหู อายุ 10-16 ปีทอง ทัศนีย์ ภูหมอก (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี) สถิติ 3.20.01 น., เงิน นิภาวรรณ แก้วยม (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) สถิติ 3.27.71 น., ทองแดง กษมาวรรณ ปั้นสอาด (โสตศึกษาปานเลิศ) สถิติ 3.28.48 น.

วิ่ง 800 ม. ชาย พิการทางหู อายุ 10-16 ปี ทอง อภิชาติ วรรณทอง (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช) สถิติ 2.38.92 น., เงิน ไนตรีย์ เถาวัลย์ (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) สถิติ 2.39.89 น., ทองแดง จตุพล จันทร์แพงดี (โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี) สถิติ 2.47.67 น.

วิ่ง 800 ม. หญิง พิการทางหู อายุ 17-25 ปี ทอง หยกทิพย์ เด็นหมาด (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดสงขลา) สถิติ 3.14.77 น., เงิน สุภาพร รวมศิริ (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี) สถิติ 3.16.91 น., ทองแดง พรรณพิราช ศิริสม (โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น) สถิติ 3.18.57 น.

วิ่ง 800 ม. ชาย พิการทางหู อายุ 17-25 ปี ทอง พงศธร ขาวเทศ (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม) สถิติ 2.16.53 น., เงิน อนุรุจน์ สูตรไชย (ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์) สถิติ 2.16.86 น., ทองแดง เอกวุฒิ แสนเฟื่อง (โสตศึกษาจังหวัดสงขลา)สถิติ2.18.67น.

วีลแชร์ 200 ม. หญิง ที 53 อายุ 17-25 ปี ทอง ปณิตา สร้อยรัก (ร.ร.ศรีสังวาลย์) สถิติ 47.37 วิ., วีลแชร์ 200 ม. ชาย ที 54 อายุ 17-25 ปี ทอง ภูมิริทร์ วงษา (ร.ร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่) สถิติ 40.71 วิ.

กระโดดไกล หญิง กลุ่มพิการทางตา เอฟ 11 อายุ 17-25 ปี ทอง เจนจิรา ปัญญาทิพย์ (ร.ร.สอนคนตาบอดจังหวัดลำปาง) สถิติ 2.61 ม., เงิน เบญจวรรณ เพ็ญวิจิตร (ร.ร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา) สถิติ 2.05 ม.

กระโดดไกล หญิง กลุ่มพิการทางตา เอฟ 12 อายุ 17-25 ปี ทอง สุพัตรา แสงฉึ่ง (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 2.76 ม., พุ่งแหลน ชาย กลุ่มพิการทางตา เอฟ 11 อายุ 17-25 ปี ทอง เรวัติ วงศ์บุญชัยเลิศ (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 22.71 ม., เงิน ไพรวุฒิ ธูปนิ่ม (ร.ร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา) สถิติ 13.8 ม., ทองแดง พรชัย จาดมี (ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด) สถิติ 6.8 ม.

พุ่งแหลน ชาย กลุ่มพิการทางตา เอฟ 12 อายุ 17-25 ปี ทอง ทองใส พิลา (ร.ร.การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด) สถิติ 26.58 ม., เงิน เกชา อินทร์นาง (ร.ร.การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด) สิถิติ 19.2 ม., ทองแดง ธีรพงษ์ ใจพรม (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 15.27 ม.

พุ่งแหลน ชาย กลุ่มพิการทางตา เอฟ 13 อายุ 17-25 ปี ทอง สุนัย พิลา (ร.ร.การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด) สถิติ 24.48 ม., เงิน ลักษพล ศรีสวัสดิ์ (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 10.41 ม., ทองแดง ลักษพร ศรีสวัสดิ์ (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 9.47 ม.

พุ่งแหลน ชาย กลุ่มพิการทางหู อายุ 17-25 ปี ทอง อภิสาร สนองผัน (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด) สถิติ 35.39 ม., เงิน วัฒนา ปึงอุดม (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) สถิติ 35.17 ม., ทองแดง ประสิทธิ์ ดวงนาค (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) สถิติ 32.42 ม.

กระโดดไกล หญิง กลุ่มพิการทางปัญญา เอฟ 20 อายุ 17-25 ปี ทอง อรวรรณ แซ่ลี (ร.ร.น่านปัญญานุกูล) สถิติ 4.33 ม., เงิน ณัฐพร ต๊ะพินะ (ร.ร.เชียงรายปัญญานุกูล) สถิติ 3.73 ม., ทองแดง มนันชญา นามพิชัย (ร.ร.แพร่ปัญญานุกูล) สถิติ 3.67 ม.

ทุ่มน้ำหนัก ชาย กลุ่มพิการทางหู อายุ 10-16 ปี ทอง นภดล จงจิตร (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช) สถิติ 9.76 ม., เงิน วัชระ บุรีวัน (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด) สถิติ 9.19 ม., ทองแดง จตุพล จันทร์แพงดี (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี) สถิติ 8.76 ม.

กระโดดไกล ชาย กลุ่มพิการทางปัญญา เอฟ 20 อายุ 10-16 ปี ทอง สันติ คำเทพ (ร.ร.น่านปัญญานุกูล) สถิติ 4.47 ม., เงิน ชลาธิป กอบแก้ว (ร.ร.สุพรรณบุรีปัญญานุกูล) สถิติ 4.38 ม., ทองแดง ธรรมนูญ อุ่นฟอง (ร.ร.เชียงรายปัญญานุกูล) สถิติ 4.28 ม.

วีลแชร์ทุ่มน้ำหนัก หญิง กลุ่ม เอฟ 56 อายุ 10-16 ปี ทอง มุกรวี ปิ่นทอง (ร.ร.ศรีสังวาลย์) สถิติ 3.72 ม., เงิน สรัลชนา เขียมสันเทียะ (ร.ร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) สถิติ 2.96 ม.

วีลแชร์ทุ่มน้ำหนัก หญิง กลุ่ม เอฟ 57 อายุ 10-16 ปี ทอง บังอร แสนแมน (ร.ร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) สถิติ 3.07 ม., กระโดดไกล ชาย กลุ่มพิการทางปัญญา เอฟ 20 อายุ 17-25 ปี ทอง พิชิต พรรณชัย (ร.ร.สุพรรณบุรีปัญญานุกูล) สถิติ 5.31 ม., เงิน สันติ เอี่ยมแจง (ร.ร.สุพรรณบุรีปัญญานุกูล) สถิติ 5.13 ม., ทองแดง วสันชัย สีหาวัตร (ร.ร.โสตศึกษาเพชรบูรณ์) สถิติ 4.67 ม.

โกลบอล ที่สนามวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ รุ่นอายุ 10-16 ปี หญิง (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ ชนะ ร.ร.สอนคนตาบอดกรุงเทพฯ 20-18)

ทอง ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์, เงิน ร.ร.สอนคนตาบอดกรุงเทพฯ, ทองแดง ร.ร.สอนคนตาบอดลำปาง, รุ่นอายุ 17-25 ปี หญิง (ร.ร.สอนคนตาบอดกรุงเทพฯ แพ้ ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ 6-9) ทอง ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์, เงิน ร.ร.สอนคนตาบอดกรุงเทพฯ,ทองแดงร.ร.ธรรมมิกวิทยาจ.เพชรบุรี

เซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ทอง ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร, เงิน ร.ร.โสตทุ่งมหาเมฆ, ทองแดง ร.ร.โสตอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ และ ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์, รุ่นอายุ 17-25 ปี ทอง ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร, เงิน ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดสงขลา, ทองแดง ร.ร.โสตศึกษานครปฐม และ ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

วอลเลย์บอลชายหาด ชาย รุ่นอายุ 17-25 ปี (กลุ่มความพิการทางหู) ทอง ร.ร.โสตศึกษาสุรินทร์, เงิน ร.ร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร เชียงใหม่, ทองแดง ร.ร.โสตศึกษาขอนแก่น และ ร.ร.โสตศึกษาอุดรธานี, หญิง รุ่นอายุ 17-25 ปี (กลุ่มความพิการทางหู) ทอง ร.ร.โสตศึกษาขอนแก่น, เงิน ร.ร.โสตศึกษาร้อยเอ็ด, ทองแดง ร.ร.โสตศึกษาปานเลิศลพบุรีและวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก

บอคเซีย ที่โรงยิมฯ แฝด สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประเภทบุคคล BC1 รุ่นอายุ 10-16 ปี ทอง ดวงพร เดชโฮม (ร.ร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น), เงิน รุจิธรรม ประเสริฐศรี (ร.ร.ศรีสังวาลย์), ทองแดง ปัญจพล รุ่งเรืองศีล (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด)

ประเภทบุคคล BC2 รุ่นอายุ 10-16 ปี ทอง พงศกร คงรอด (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด), เงิน กัณฑ์พัฒน์ แจ่มกระจ่าง (ร.ร.ศรีสังวาลย์), ทองแดง เหมือนตะวัน จิวานนท์ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด) กับ ภาณุพงศ์ ทิพย์มณี (ร.ร.ศรีสังวาลย์)

ประเภทบุคคล โอเพ่น รุ่นอายุ 10-16 ปี ทอง ภาณุพงศ์ ทิพย์มณี (ร.ร.ศรีสังวาลย์), เงิน พงศกร คงรอด (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด), ทองแดง วาสนา รบแคล้ว (ร.ร.ประชาบดี), ประเภททีม BC1+BC2 รุ่นอายุ 10-16 ปี ทอง สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (ปัญจพล รุ่งเรืองศีล, พงศกร คงรอด, เหมือนตะวัน จิวานนท์), เงิน ร.ร.ประชาบดี, ทองแดง ร.ร.ศรีสังวาลย์

ประเภทบุคคล BC1 รุ่นอายุ 17-25 ปี ทอง ศิวากร ทีลา (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด), เงิน เจริญศักดิ์ แจ่มแจ้ง (ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบุรี), ทองแดง พิชัย คำทวี (ร.ร.ประชาบดี)

ประเภทบุคคล BC2 รุ่นอายุ 17-25 ปี ทอง บุญเทพ เพ็ชรดี (ร.ร.ศรีสังวาลย์), เงิน ณัฐวุฒิ แก้วสมนึก (ร.ร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่), ทองแดง สายชล เหมฤดี (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด) กับ พวงพิลา ห้าวหาญ (ร.ร.ประชาบดี), ประเภทบุคคล BC4 รุ่นอายุ 17-25 ปี ทอง เฉลิมพล ตันบุตร (ร.ร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่), เงิน ปวีณา สุขศรีทอง (ร.ร.ศรีสังวาลย์)

ประเภทบุคคล โอเพ่น หรือ BC5 รุ่นอายุ 17-25 ปี ทอง เฉลิมพล ตันบุตร (ร.ร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่), เงิน บุญเทพ เพ็ชรดี (ร.ร.ศรีสังวาลย์), ทองแดง วิทวัส สีเต่า (ศรีสังวาลย์ขอนแก่น), ประเภททีม BC1+BC2 รุ่นอายุ 17-25 ปี ทอง ร.ร.ศรีสังวาลย์ (บุญเทพ เพ็ชรดี, อรธันยา ยุรศักดิ์พงศ์, เจริญศักดิ์ แจ่มแจ้ง), เงิน ร.ร.ประชาบดี, ทองแดง สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด

ขอบคุณ... http://www.siamsport.co.th/tablet/views.php?code=130305225043

ที่มา: สยามกีฬาออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 6/03/2556 เวลา 03:58:24 ดูภาพสไลด์โชว์ กระษาปณ์ซิวทองวีลแชร์200ม.กลุ่มเอฟ 56 กีฬานร.คนพิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

การแข่งขันกีฬา ฟุตซอล ของนักกีฬาคนพิการใน การแข่งขันกีฬา นักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 \'\'เมืองแพร่เกมส์\'\' กระษาปณ์ เจริญสุข นักวีลแชร์ จาก ร.ร.ศรีสังวาลย์ เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วย สถิติ 44.46 ซิวทองวีลแชร์ 200 ม. ชาย ที 53 อายุ 10-16 ปีไปครอง ในการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ''เมืองแพร่เกมส์'' เมื่อวันที่ 5 มี.ค. ที่ผ่านมา การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 "เมืองแพร่เกมส์" เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 56 โดย กรีฑา วีลแชร์ทุ่มน้ำหนัก ชาย กลุ่ม เอฟ 56 อายุ 10-16 ปี ทอง วรชัย พำนัก (ร.ร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) สถิติ 2.94 ม., วีลแชร์ 200 ม. ชาย ที 53 อายุ 10-16 ปี ทอง กระษาปณ์ เจริญสุข (ร.ร.ศรีสังวาลย์) สถิติ 44.46 วิ., เงิน เกียรติศักดิ์ ทรัพย์เจริญ (ร.ร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) สถิติ 49.55 วิ. วีลแชร์ 200 ม. ชาย ที 54 อายุ 10-16 ปี ทอง เอกพงษ์ แจ่มกมล (ร.ร.ศรีสังวาลย์) สถิติ 37.99 วิ., เงิน เจษฏากร อู่ขำ (ร.ร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) สถิติ 39.44 วิ., ทองแดง ธีรเดช กลางมณี (ร.ร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) สถิติ 46.81 วิ.วิ่ง 200 ม. หญิง พิการแขนขา ที 45-ที 46 อายุ 17-25 ปี ทอง โศภิษฐ์ กำเนิดเพชร (ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์) สถิติ 35.48 วิ. วิ่ง 200 ม. ชาย พิการแขนขา ที 45-ที 46 อายุ 10-16 ปี ทอง ณัฐพงษ์ แซ่ว่าง (ร.ร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่) สถิติ 53.37 วิ., วิ่ง 200 ม. หญิง พิการทางหู อายุ 10-16 ปี ทอง สุภาวดี ชัยชนะ (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) สถิติ 29.51 วิ., เงิน ศิรินันท์ สีเชียงสา (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี) สถิติ 29.52 วิ., ทองแดง ขนิษฐา ทองดี (ร.ร.โสตศึกษาปานเลิศ) สถิติ 31.2 วิ. วิ่ง 200 ม. ชาย พิการทางหู อายุ 10-16 ปี ทอง วุฒิชัย เซ่งรักษา (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช) สถิติ 25.28 วิ., เงิน บัญชา วรรณรัตน์ (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น) สถิติ 25.41 วิ., ทองแดง เรืองศักดิ์ สุขลอย (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) สถิติ 26.02 วิ. วิ่ง 200 ม. หญิง พิการทางหู อายุ 17-25 ปี ทอง วาสนา โอฐน้อย (ร.ร.โสตศึกษาปานเลิศ) สถิติ 29.2 วิ., เงิน ไอลดา มาลา (ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์) สถิติ 29.34 วิ., ทองแดง ศิโรธร ตันหงษ์ (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดสงขลา) สถิติ 29.9 วิ. วิ่ง 200 ม. ชาย พิการทางหู อายุ 17-25 ปี ทอง อานนท์ ไพนุชิต (ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์) สถิติ 24.09 วิ., เงิน ฉัตรชัย บุตรราช (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น) สถิติ 24.29 วิ., ทองแดง สุรเชษฐ์ สวัสดี (ร.ร.โสตศึกษาปานเลิศ) สถิติ 24.35 วิ. วิ่ง 200 ม. หญิง พิการทางตา ที 13 อายุ 10-16 ปี ทอง ปราณี แซ่เฮ้อ (ร.ร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา) สถิติ 36.34 วิ., เงิน สุทากานต์ สุวรรณมหาวงศ์ (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 39.78 วิ., ทองแดง อรอุมา โลหะสาร (ร.ร.สอนคนตาบอดขอนแก่น (มูลนิธิธรรมมิกชนฯ)) สถิติ 40.58 วิ. วิ่ง 200 ม. ชาย พิการทางตา ที 13 อายุ 10-16 ปี ทอง จักรวาล เปรมฤดีชัยศักดิ์ (ร.ร.การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด) สถิติ 26.25 วิ., เงิน กานต์ แล่แพ่ง (ร.ร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา) สถิติ 28.33 วิ., ทองแดง อรรถพล วงษ์ชัยยา (ร.ร.การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด) สถิติ 35.24 วิ. วิ่ง 200 ม. ชาย พิการทางตา T 12 อายุ 17-25 ปีทอง โหลจิ่ง แซ่จ๋าว (ร.ร.สอนคนตาบอดจังหวัดลำปาง) สถิติ 27.3 วิ., เงิน ณัฐฐาพล รุ่งศิริเอกวัฒน์ (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 29.51 วิ., ทองแดง ธนวัตน์ รุ่งน้อย (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 32.59 วิ. วิ่ง 200 ม. ชาย พิการทางตา ที 13 อายุ 17-25 ปี ทอง อภิชา ดาทอง (ร.ร.การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด) สถิติ 28.43 วิ., วิ่ง 200 ม. หญิง พิการทางตา ที 11 อายุ 10-16 ปี ทอง ศิริรัตน์ เรียงรายวิลาศคีรี (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 36.66 วิ., เงิน วัชราภรณ์ ตั้มขุนหิ้ม (ร.ร.สอนคนตาบอดขอนแก่น (มูลนิธิธรรมมิกชนฯ)) สถิติ 36.7 วิ., ทองแดง อรพิน เพ็งนุ่ม (ร.ร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา) สถิติ 37.18 วิ. วิ่ง 200 ม. หญิง พิการทางตา ที 12 อายุ 10-16 ปี ทอง ขนิษฐา นุสนธรา (ร.ร.สอนคนตาบอดขอนแก่น (มูลนิธิธรรมมิกชนฯ)) สถิติ 34.62 วิ., เงิน พรพรรษา สุวรรณมหาวงศ์ (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 35.09 วิ., ทองแดง ธาริณี ปรีเปรม (ร.ร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา) สถิติ 37.02 วิ. วิ่ง 200 ม. ชาย พิการทางตา ที 11 อายุ 10-16 ปี ทอง ศักดิ์สิทธิ์ จันต๊ะ (ร.ร.สอนคนตาบอดจังหวัดลำปาง) สถิติ 29.11 วิ., เงิน วีระพงษ์ บัวสิน (ร.ร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา) สถิติ 34.52 วิ., ทองแดง สิทธิโชค ประโลหิต (ร.ร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา) สถิติ 38.3 วิ. วิ่ง 200 ม. ชาย พิการทางตา ที 12 อายุ 10-16 ปี ทอง พุฒิพงศ์ อ่องรัก (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 33.64 วิ., เงิน ธีรวัฒน์ อินทะสร้อย (ร.ร.สอนคนตาบอดขอนแก่น (มูลนิธิธรรมมิกชนฯ)) สถิติ 34.36 วิ., ทองแดง วุฒิพงษ์ ศิริป๋า (ร.ร.ธรรมมิกวิทยา) สถิติ 34.55 วิ. วิ่ง 200 ม. หญิง พิการทางตา ที 11 อายุ 17-25 ปี ทอง เจนจิรา ปัญญาทิพย์ (ร.ร.สอนคนตาบอดจังหวัดลำปาง) สถิติ 37.38 วิ., เงิน ฉวี สัตตารัมย์ (ร.ร.สอนคนตาบอดขอนแก่น (มูลนิธิธรรมมิกชนฯ)) สถิติ 41.92 วิ วิ่ง 200 ม. ชาย พิการทางตา ที 11 อายุ 17-25 ปี ทอง ธันวา ละฝาย (ร.ร.สอนคนตาบอดจังหวัดลำปาง) สถิติ 27.04 วิ., เงิน พีระพล หวาดบก (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 27.26 วิ., ทองแดง โชคไพบูลย์ กฤตธนชัย (ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด) สถิติ 28.95 วิ. วิ่ง 800 ม. หญิง พิการทางหู อายุ 10-16 ปีทอง ทัศนีย์ ภูหมอก (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี) สถิติ 3.20.01 น., เงิน นิภาวรรณ แก้วยม (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) สถิติ 3.27.71 น., ทองแดง กษมาวรรณ ปั้นสอาด (โสตศึกษาปานเลิศ) สถิติ 3.28.48 น. วิ่ง 800 ม. ชาย พิการทางหู อายุ 10-16 ปี ทอง อภิชาติ วรรณทอง (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช) สถิติ 2.38.92 น., เงิน ไนตรีย์ เถาวัลย์ (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) สถิติ 2.39.89 น., ทองแดง จตุพล จันทร์แพงดี (โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี) สถิติ 2.47.67 น. วิ่ง 800 ม. หญิง พิการทางหู อายุ 17-25 ปี ทอง หยกทิพย์ เด็นหมาด (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดสงขลา) สถิติ 3.14.77 น., เงิน สุภาพร รวมศิริ (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี) สถิติ 3.16.91 น., ทองแดง พรรณพิราช ศิริสม (โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น) สถิติ 3.18.57 น. วิ่ง 800 ม. ชาย พิการทางหู อายุ 17-25 ปี ทอง พงศธร ขาวเทศ (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม) สถิติ 2.16.53 น., เงิน อนุรุจน์ สูตรไชย (ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์) สถิติ 2.16.86 น., ทองแดง เอกวุฒิ แสนเฟื่อง (โสตศึกษาจังหวัดสงขลา)สถิติ2.18.67น. วีลแชร์ 200 ม. หญิง ที 53 อายุ 17-25 ปี ทอง ปณิตา สร้อยรัก (ร.ร.ศรีสังวาลย์) สถิติ 47.37 วิ., วีลแชร์ 200 ม. ชาย ที 54 อายุ 17-25 ปี ทอง ภูมิริทร์ วงษา (ร.ร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่) สถิติ 40.71 วิ. กระโดดไกล หญิง กลุ่มพิการทางตา เอฟ 11 อายุ 17-25 ปี ทอง เจนจิรา ปัญญาทิพย์ (ร.ร.สอนคนตาบอดจังหวัดลำปาง) สถิติ 2.61 ม., เงิน เบญจวรรณ เพ็ญวิจิตร (ร.ร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา) สถิติ 2.05 ม. กระโดดไกล หญิง กลุ่มพิการทางตา เอฟ 12 อายุ 17-25 ปี ทอง สุพัตรา แสงฉึ่ง (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 2.76 ม., พุ่งแหลน ชาย กลุ่มพิการทางตา เอฟ 11 อายุ 17-25 ปี ทอง เรวัติ วงศ์บุญชัยเลิศ (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 22.71 ม., เงิน ไพรวุฒิ ธูปนิ่ม (ร.ร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา) สถิติ 13.8 ม., ทองแดง พรชัย จาดมี (ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด) สถิติ 6.8 ม. พุ่งแหลน ชาย กลุ่มพิการทางตา เอฟ 12 อายุ 17-25 ปี ทอง ทองใส พิลา (ร.ร.การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด) สถิติ 26.58 ม., เงิน เกชา อินทร์นาง (ร.ร.การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด) สิถิติ 19.2 ม., ทองแดง ธีรพงษ์ ใจพรม (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 15.27 ม. พุ่งแหลน ชาย กลุ่มพิการทางตา เอฟ 13 อายุ 17-25 ปี ทอง สุนัย พิลา (ร.ร.การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด) สถิติ 24.48 ม., เงิน ลักษพล ศรีสวัสดิ์ (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 10.41 ม., ทองแดง ลักษพร ศรีสวัสดิ์ (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 9.47 ม. พุ่งแหลน ชาย กลุ่มพิการทางหู อายุ 17-25 ปี ทอง อภิสาร สนองผัน (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด) สถิติ 35.39 ม., เงิน วัฒนา ปึงอุดม (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) สถิติ 35.17 ม., ทองแดง ประสิทธิ์ ดวงนาค (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) สถิติ 32.42 ม. กระโดดไกล หญิง กลุ่มพิการทางปัญญา เอฟ 20 อายุ 17-25 ปี ทอง อรวรรณ แซ่ลี (ร.ร.น่านปัญญานุกูล) สถิติ 4.33 ม., เงิน ณัฐพร ต๊ะพินะ (ร.ร.เชียงรายปัญญานุกูล) สถิติ 3.73 ม., ทองแดง มนันชญา นามพิชัย (ร.ร.แพร่ปัญญานุกูล) สถิติ 3.67 ม. ทุ่มน้ำหนัก ชาย กลุ่มพิการทางหู อายุ 10-16 ปี ทอง นภดล จงจิตร (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช) สถิติ 9.76 ม., เงิน วัชระ บุรีวัน (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด) สถิติ 9.19 ม., ทองแดง จตุพล จันทร์แพงดี (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี) สถิติ 8.76 ม. กระโดดไกล ชาย กลุ่มพิการทางปัญญา เอฟ 20 อายุ 10-16 ปี ทอง สันติ คำเทพ (ร.ร.น่านปัญญานุกูล) สถิติ 4.47 ม., เงิน ชลาธิป กอบแก้ว (ร.ร.สุพรรณบุรีปัญญานุกูล) สถิติ 4.38 ม., ทองแดง ธรรมนูญ อุ่นฟอง (ร.ร.เชียงรายปัญญานุกูล) สถิติ 4.28 ม. วีลแชร์ทุ่มน้ำหนัก หญิง กลุ่ม เอฟ 56 อายุ 10-16 ปี ทอง มุกรวี ปิ่นทอง (ร.ร.ศรีสังวาลย์) สถิติ 3.72 ม., เงิน สรัลชนา เขียมสันเทียะ (ร.ร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) สถิติ 2.96 ม. วีลแชร์ทุ่มน้ำหนัก หญิง กลุ่ม เอฟ 57 อายุ 10-16 ปี ทอง บังอร แสนแมน (ร.ร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) สถิติ 3.07 ม., กระโดดไกล ชาย กลุ่มพิการทางปัญญา เอฟ 20 อายุ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...