ชาดา-ไชยชนก" ถกเลขาฯมูลนิธิพระมหาไถ่ ประกาศ “พูดแล้วทำ” พร้อมดันแอพฯเพื่อผู้พิการ

ชาดา-ไชยชนก" ถกเลขาฯมูลนิธิพระมหาไถ่ ประกาศ “พูดแล้วทำ” พร้อมดันแอพฯเพื่อผู้พิการ

ชาดา-ไชยชนก" ถกเลขาฯมูลนิธิพระมหาไถ่ ประกาศ “พูดแล้วทำ” พร้อมดันแอพฯเพื่อผู้พิการ ต่อยอดเชื่อมโยงกลไกกระทรวงในกำกับ“พรรคภูมิใจไทย”

นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายไชยชนก ชิดชอบ สส.บุรีรัมย์ เขต 2 พรรคภูมิใจไทย ร่วมหารือ และรับฟังข้อเสนอแนะ จาก ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ ซึ่งถือเป็นการรับฟังเสียงของผู้ที่ทำงานใกล้ชิด กับกลุ่มผู้พิการโดยตรง มาต่อยอดการขับเคลื่อนนโยบาย ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้พิการ อย่างตรงความต้องการ

ชาดา-ไชยชนก" ถกเลขาฯมูลนิธิพระมหาไถ่ ประกาศ “พูดแล้วทำ” พร้อมดันแอพฯเพื่อผู้พิการ

ทั้งนี้ทางคณะฯ ได้นำเสนอแอพพลิเคชั่น NiNa1479 ชุมชนออนไลน์ เพื่อนคนพิการและครอบครัว ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐในหลายด้าน ทั้งการศึกษา และการฝึกอาชีพ ให้ผู้พิการสามารถใช้ประโยชน์โดยตรง เพราะที่ผ่านมา แม้เราจะมีกฎหมายที่เอื้อกับสวัสดิการผู้พิการ แต่ในการปฏิบัติ สิ่งอำนวยความสะดวก ยังไม่เพียงพอ ต่อความต้องการพื้นฐาน จึงอยากผลักดันให้สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกของภาครัฐ ผ่านกลไก ที่พรรคภูมิใจไทย กำกับดูแล ทั้ง กระทรวงมหาดไทย ,กระทรวงศึกษาธิการ ,กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

นายชาดา ระบุ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ต่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่นนี้ พร้อมให้ข้อสังเกตว่า แอพพลิเคชั่นดังกล่าว จะต้องสามารถเข้าถึงผู้พิการได้จริง และคำนึงถึงศักยภาพของผู้พิการทุกกลุ่ม ที่จะใช้งาน รวมถึงเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่ทางมหาดไทย กำกับดูแล ซึ่งตนจะได้เสนอผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องที่สามารถดำเนินการได้ก่อน อย่างเช่น ปรับข้ามทางม้าลาย ที่ต้องเอื้อให้กับผู้พิการ

ขณะเดียวกัน นายไชยชนก ระบุว่า พรรคภูมิใจไทย เราให้ความสำคัญกับผู้พิการ พร้อมที่จะอุดช่องว่าง เชิงนโยบาย ให้ทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าถึงสวัสดิการผู้พิการ ที่พึงได้รับ อย่างเท่าเทียม และเที่ยงธรรม

ขอบคุณ... https://www.thaipost.net/public-relations-news/511995/

ที่มา: thaipost.net/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 ม.ค.66
วันที่โพสต์: 4/01/2567 เวลา 14:34:40 ดูภาพสไลด์โชว์ ชาดา-ไชยชนก" ถกเลขาฯมูลนิธิพระมหาไถ่ ประกาศ “พูดแล้วทำ” พร้อมดันแอพฯเพื่อผู้พิการ