อวัยวะเทียมจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ช่วยเหลือคนพิการนิ้วขาดในการเคลื่อนไหว

อวัยวะเทียมจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ช่วยเหลือคนพิการนิ้วขาดในการเคลื่อนไหว

นักศึกษามหาวิทยาลัยฮิวสตัน ออกแบบอุปกรณ์เทียมที่ใช้ทดแทนนิ้วที่สูญเสียไปของคนพิการ ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ใช้งานง่าย และสามารถช่วยเหลือคนพิการได้จริง

อุปกรณ์เทียมสำหรับใช้ช่วยเหลือคนพิการมักมีราคาสูง และใช้งานค่อนข้างยาก ทำให้คนพิการหลาย ๆ คนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้าไม่ถึงอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกเหล่านี้ นักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก College of Architecture and Design แห่งมหาวิทยาลัยฮิวสตัน สหรัฐอเมริกา และอาจารย์ที่ปรึกษา ได้คิดริเริ่มสร้างอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการที่สูญเสียนิ้วมือที่มีความทนทาน ราคาประหยัด เพื่อให้คนพิการหลายคนสามารถเข้าถึงได้

อวัยวะเทียมสำหรับคนพิการนิ้วขาดไบโอนิคทำจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ สร้างขึ้นจากการออกแบบที่มีต้นทุนต่ำ มีส่วนประกอบหลัก 5 อย่าง ได้แก่ แผ่นรองมือซึ่งพันไว้ด้านหลังมือ สายรัดข้อมือที่ใช้ยึดแผ่นรองมือให้อยู่กับที่ และนิ้ว 3 นิ้วที่เสียบเข้ากับแผ่นรองมือ โดยไม่จำเป็นต้องใช้กาวหรือเครื่องมือเพิ่มเติมในการยึดอุปกรณ์

นิ้วแต่ละนิ้วประกอบด้วยส่วนที่ประกบกันทั้งหมด 4 ส่วน ซึ่งจะเชื่อมต่อกันด้วยหมุดพลาสติก ภายในมีแถบที่เชื่อมต่อที่ทอดยาวไปตามความยาวของนิ้วจากฐานถึงปลายนิ้ว ทำให้เกิดความยืดหยุ่นและสามารถขยับนิ้วให้โค้งงอได้ โดยไม่ก่อให้เกิดการแตกหัก

อวัยวะเทียมสำหรับคนพิการนิ้วขาดถูกสร้างมาจากความต้องการจะช่วยเหลือคนพิการในสังคม ให้สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ที่สามารถช่วยเหลือและฟื้นฟูอวัยวะในร่างกายได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนให้นักศึกษาด้านออกแบบคนอื่น ๆ ไม่กลัวที่จะทดลองและล้มเหลว เพราะนั่นจะเป็นวิธีที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้มากที่สุด และเชื่อว่าโลกนั้นยังมีปัญหามากมาย และนักออกแบบก็มีความสามารถมากมาย จึงควรช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้

ขอบคุณ... https://www.thaipbs.or.th/news/content/333363

ที่มา: thaipbs.or.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 2 พ.ย.66
วันที่โพสต์: 2/11/2566 เวลา 14:39:28 ดูภาพสไลด์โชว์ อวัยวะเทียมจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ช่วยเหลือคนพิการนิ้วขาดในการเคลื่อนไหว