‘วัลแคน’ แพลตฟอร์มสร้างงานให้ผู้พิการ เทรนนิ่งเอไอใช้กับธุรกิจ

‘วัลแคน’ แพลตฟอร์มสร้างงานให้ผู้พิการ เทรนนิ่งเอไอใช้กับธุรกิจ

ทำความรู้จัก ‘วัลแคน (Vulcan)’ สตาร์ตอัป Social Enterprise กับภารกิจช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ด้วยแพลตฟอร์มที่สนับสนุนให้ผู้พิการมีงานทำในฐานะผู้ฝึกสอนเอไอ

ก้าวสู่ปีที่ 4 ของ "วัลแคน" สตาร์ตอัปในรูปแบบ Social Enterprise กับภารกิจช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ด้วยแพลตฟอร์มที่สนับสนุนให้ผู้พิการมีงานทำในฐานะผู้ฝึกสอนเอไอ หรือ AI Trainer ก่อนนำไปประยุกต์ใช้อุตสาหกรรมต่างๆ

ล่าสุดได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขานวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม "7 Innovation Awards 2023” ที่มีจุดประสงค์สนับสนุนนวัตกรรม SMEs ไทยสร้างพลังเปลี่ยนโลก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-สังคมไทยอย่างยั่งยืน

สร้างคลังสมองให้เอไอ

เมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ และ นิรันดร์ ประวิทย์ธนา ร่วมกันก่อตั้งบริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จำกัด (Vulcan Coalition) ด้วยมองเห็นว่า ประเทศไทยมี AI Scientist ที่มีความสามารถอยู่จำนวนมากแต่ยังขาด “คนจัดทำข้อมูล”

ขณะเดียวกันก็มองเห็นทั้งศักยภาพของผู้พิการ รวมถึงปัญหาและโอกาสในการเข้าถึงการจ้างงาน จึงนำมาสู่การเป็นโมเดลธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้กับผู้พิการ

“อุตสาหกรรมเอไอในตอนนี้มีปัญหา เพราะขาดบุคลากรที่จะมาจัดเตรียมข้อมูล เพื่อพัฒนาให้เอไอมีความแม่นยำมากขึ้น AI Trainer หรือคนที่เตรียมข้อมูลสำหรับเอไอเป็นงานที่ผู้พิการสามารถทำได้ และเรากำลังจะทำให้ผู้พิการเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเอไอ” เมธาวี กล่าว

เพราะหัวใจสำคัญของเอไอ คือคลังข้อมูล ยิ่งป้อนข้อมูลคุณภาพให้เอไอได้มากเท่าไร เอไอก็จะยิ่งทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น ซึ่ง Vulcan Coalition จะทำหน้าที่เป็นโซลูชันคอยช่วยให้สตาร์ตอัปพัฒนาเทคโนโลยีเอไอได้เร็วขึ้นในต้นทุนที่ต่ำลง และยิ่งมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้น การให้บริการก็จะยิ่งไปได้ไกล และทำให้สังคมมองเห็นถึงศักยภาพของคนพิการ

“โปรแกรมของเรากำลังสอนให้เอไอสามารถอ่านออกเขียนได้ ผู้พิการทางการมองเห็นจะมีศักยภาพด้านการฟังที่สูงมากเป็นพิเศษ ดังนั้น จึงให้ทำเรื่องข้อมูลประเภทเสียง กล่าวคือ คนตาบอดทำหน้าที่เหมือนคุณครู ที่วันนี้บอกว่า ก.ไก่บวกสระอา ต้องอ่านว่า กา แต่วิธีการสอนคือ เขาฟังเสียงแล้วพิมพ์ตามที่ได้ยิน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น Data Set ไว้ไปใช้ในการสอนเอไอ

หน้าที่ของเอไอ คือ จับคู่เสียงกับข้อความ เสียงนี้ข้อความคืออะไร ในขณะเดียวกันเอไอก็จะทำหน้าที่กลับกันว่าข้อความนี้คือเสียงอะไร เป็น Speech-to-Text กับ Text-To-Speech ส่วน Speech-to-Text คล้ายๆ เวลาพูดในแอปพลิเคชันไลน์และไลน์จะพิมพ์ออกมาเป็นข้อความ ซึ่งทำให้เอไอสามารถพูดภาษาไทยได้อย่างเป็นธรรมชาติ หรือแปลงเสียงออกมาเป็นข้อความ มีประโยชน์ด้านการสั่งงานด้วยเสียง” เมธาวี กล่าว

‘วัลแคน’ แพลตฟอร์มสร้างงานให้ผู้พิการ เทรนนิ่งเอไอใช้กับธุรกิจ

สร้างรายได้ให้ผู้พิการ

สำหรับกลุ่มผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว และกลุ่มผู้พิการทางการได้ยิน จะมีศักยภาพในเรื่องการใช้สายตา การใช้มือที่คล่องแคล่ว จึงทำงานเรื่องของ Computer Vision

เช่น การวิเคราะห์ภาพถ่ายจากโดรน เพื่อประเมินปริมาณผลผลิตทางการเกษตร หรือการ Label ภาพเมือง เพื่อทำวิเคราะห์ปริมาณของการจราจรภายในเมือง ตลอดจนจำนวนผู้ที่เข้ามาใช้บริการในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

ในปัจจุบัน ผู้ใช้บริการของวัลแคนมีทั้งธนาคาร แผนกบุคคลของหลายองค์กร และบริษัทรีเทลของแต่งบ้าน โดยการสร้างเอไอแชตบอต และกระบวนการการทำงานที่ใช้เอไอเป็นผู้ช่วย ทั้งนี้ ประมาณ 30% ของรายได้จากบริการเอไอของบริษัทจะถูกแบ่งให้กับพนักงานเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาว

Vulcan Coalition พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการสร้างงานที่ดึงศักยภาพที่แท้จริงของคนพิการออกมา เพื่อให้คนพิการมีรายได้เลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืน โดยการทำงานจะเกี่ยวข้องกับคน 3 กลุ่ม คือคนพิการ อุตสาหกรรมเอไอและองค์กรธุรกิจ

จุดแข็งของวัลแคนคือ การทำ Working Ecosystem ให้กับคนพิการ เป็นแพลตฟอร์มเพื่อการออกแบบซอฟต์แวร์เพื่อการเข้าถึงงานสำหรับทุกคน ทำให้คนพิการสามารถทำงานได้ทั่วประเทศโดยไม่มีต้นทุนเรื่องการเดินทาง

ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ร่วมกับ 10 องค์กรพันธมิตรสำคัญระดับประเทศ จัดงาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2023” เพื่อสะท้อนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการรวมพลังขับเคลื่อนและสนับสนุน SMEs ที่มีนวัตกรรม พร้อมงานประกาศผลรางวัลสุดยอดนวัตกรรม “7 Innovation Awards 2023” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

ผู้ชนะการประกวดจะได้รับโอกาสต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจ ผ่านช่องทางจัดจำหน่าย ได้แก่ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ ช่องทาง All Online ,7 Delivery ในแอปพลิเคชัน 7- Eleven และทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง

รวมถึงบริษัทในเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs และสตาร์ตอัปไทย สอดคล้องกับ กลยุทธ์ 3 ให้ ได้แก่ 1. ให้ช่องทางขาย 2. ให้ความรู้ และ 3. ให้การเชื่อมโยงเครือข่าย

ขอบคุณ... https://www.bangkokbiznews.com/tech/innovation/1087227

ที่มา: bangkokbiznews.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 7 ก.ย.66
วันที่โพสต์: 7/09/2566 เวลา 11:49:57 ดูภาพสไลด์โชว์ ‘วัลแคน’ แพลตฟอร์มสร้างงานให้ผู้พิการ เทรนนิ่งเอไอใช้กับธุรกิจ