มหิดล พัฒนาแอพพลิเคชั่น "CSE for Deaf" คัมภีร์สุขภาวะทางเพศ ในโลกไร้เสียง

มหิดล พัฒนาแอพพลิเคชั่น "CSE for Deaf" คัมภีร์สุขภาวะทางเพศ ในโลกไร้เสียง

นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้ริเริ่มคิดค้นและพัฒนาแอพพลิเคชัน "CSE for Deaf" ให้หญิงผู้พิการทางการได้ยินตั้งแต่10 ปีขึ้นไป สามารถเรียนรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศ การกระทำความรุนแรงต่อผู้หญิงได้โดยไม่ต้องใช้ภาษามือ

จะดีแค่ไหนหากเราสามารถใช้เทคโนโลยีย่อโลกที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ (Inclusive World) ไว้เพียงปลายนิ้ว ให้เป็นที่ที่คนหูหนวก และคนทั่วไปสามารถเข้าใจกันได้โดยไม่ต้องใช้ภาษามือ ผ่านแอพพลิเคชั่นซึ่งสามารถส่งต่อองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด เป็น "โรงเรียนไร้กำแพง" บนโลกไซเบอร์ที่ไม่มีค่าหน่วยกิต

ซึ่งที่ผ่านมาหลายคนคงจะได้ยินชื่อ บาทหลวง "ชาร์ลส์-มิเชล เดอ เลเป" ชาวฝรั่งเศส (พ.ศ.2255 - 2332) ซึ่งถือเป็น "บิดาของคนหูหนวก" ในฐานะผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนคนหูหนวกโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นแห่งแรกของโลก ต่อก็ได้มีการพัฒนาโซลูชั่นเข้ามาตอบโจทย์ทางด้านการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินมากขึ้นนจนถึงปัจจุบัน

พัฒนาแอพฯ ตอบโจทย์ผู้พิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ ธราวรรณ อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้คร่ำหวอดด้านการสอนและวิจัยเพศวิถีศึกษามาอย่างยาวนานได้ใช้ประสบการณ์จากการเป็นผู้สอนเพศวิถีศึกษามาต่อยอด คิดค้น และพัฒนาแอพพลิเคชัน ภายใต้โครงการCompulsory Sexuality Education for Deaf หรือ โครงการ"CSE for Deaf" เพื่อใช้แอพพลิเคชันมือถือดังกล่าวสร้างสื่อการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาสำหรับผู้พิการทางการได้ยินโครงการเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมสุขภาวะทางเพศแก่ผู้พิการทางการได้ยิน เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และวิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดล อันเป็นสถาบันซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ กล่าวว่า ด้วยข้อจำกัดทางการสื่อสาร มักพบว่าหญิงผู้พิการทางการได้ยินจำนวนไม่น้อยขาดความรู้เกี่ยวกับเพศวิถี สุขภาวะทางเพศและการปกป้องตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศแอพพลิเคชันการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาที่คิดค้นขึ้นมาและอยู่ในระหว่างการพัฒนานี้ ปัจจุบันได้มีการทดลองใช้ผ่านเครือข่ายผู้พิการทางการได้ยินทั่วประเทศ เมื่อเสร็จสมบูรณ์และได้รับการพัฒนาให้สมบูรณ์ที่สุดแล้ว มหาวิทยาลัยมหิดลจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อน

แอพพลิเคชันมือถือ "CSE for Deaf" ให้เป็น "เครื่องมือทางสังคม" ที่ช่วยให้ผู้พิการทางการได้ยินได้สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ด้านสุขภาวะทางเพศที่มีข้อมูลถูกต้อง ทันสมัยครบรอบด้านได้อย่างสะดวก สบายใจ และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อให้ผู้พิการทางการได้ยินเป็นผู้มีสุขภาวะทางเพศที่ดีเป็นพื้นฐานชีวิตที่ดีและมีความสุขต่อไป

โดยที่เนื้อหาของแอปพลิเคชันมีครบพร้อมทั้งในเรื่องการคุมกำเนิด เพศสัมพันธ์ปลอดภัย การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม การยุติความรุนแรงต่อเพศหญิง และเรื่องเพศวิถี เพื่อให้ผู้พิการทางการได้ยินเข้าใจและยอมรับตัวเอง สามารถอยู่ในสังคมหลากหลายทางเพศได้อย่างภาคภูมิใจ

จึงถือได้ว่า "CSE for Deaf" เป็นแอพพลิเคชันประเภท "คัมภีร์แห่งชีวิต" ที่คอยให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และให้ความมั่นใจแก่ผู้พิการทางการได้ยิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหญิงผู้พิการทางการได้ยิน ให้มีสุขภาวะทางเพศที่ดีได้

หากเราเข้าใจในสิทธิขั้นพื้นฐาน รู้วิธีปฏิเสธการล่วงละเมิดและยอมรับโลกแห่งความแตกต่างหลากหลาย ก็จะสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างราบรื่น เพียงรู้เท่าทันและเปิดใจรับความแตกต่าง จะพบว่าโลกยังคงน่าอยู่ และมีวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเสมอ

ขอบคุณ... https://www.bangkokbiznews.com/tech/974602

ที่มา: bangkokbiznews.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 พ.ย.64
วันที่โพสต์: 30/11/2564 เวลา 11:00:36 ดูภาพสไลด์โชว์ มหิดล พัฒนาแอพพลิเคชั่น "CSE for Deaf" คัมภีร์สุขภาวะทางเพศ ในโลกไร้เสียง