เชียร์เยาวชนพิการไทยแข่งไอทีสากล

เชียร์เยาวชนพิการไทยแข่งไอทีสากล

นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังให้คณะเยาวชนพิการไทยที่เข้าร่วมแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2562 ที่เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 25-29 พ.ย. เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทว่า

ปี 2562 พม.โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้คัดเลือกเยาวชนพิการไทย 8 คน ประกอบด้วย น.ส.จิดาภา นิติวีระกุล อายุ 17 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

2.นายวรภพ สมอดี อายุ 19 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว จาก ร.ร.ศรีสังวาลย์ จ.เชียงใหม่

3.นายศุภโชค สุขจำลอง อายุ 18 ปี พิการทางออทิสติก จากสมาคมออทิสติกสามัคคีไทย

4.นายชนินทร์ จันทร์อยู่ อายุ 18 ปี พิการทางออทิสติก จากศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ พัทยา

5.น.ส.สุชัญญา หองส่ำ อายุ 17 ปี พิการทางการได้ยิน จาก ร.ร.เศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์

6.นายธีรพล แพงสี อายุ 18 ปี พิการทางการได้ยิน จาก ร.ร.เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

7.นายอนันต์ บุญคำกุล อายุ 18 ปี พิการทางการเห็น จาก ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือในพระราชูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่

8. นายทยากร แจ่มปัญญา อายุ 18 ปี พิการทางการเห็น จาก ร.ร.การศึกษาคนตาบอด จ.นครราชสีมา เข้าแข่งขันใน 4 ประเภท ได้แก่ 1.eTool challenge 2.eLifeMap challenge 3. eContent challenge และ 4.eCreative challenge ทั้งนี้ ขอให้เยาวชนไทยแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ พร้อมนำประสบการณ์มาสร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพตนเอง และการสร้างมิตรภาพที่ดีต่อเพื่อนเยาวชนประเทศอื่นๆ.

ขอบคุณ... https://www.thairath.co.th/news/society/1710335

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 พ.ย.63
วันที่โพสต์: 26/11/2563 เวลา 09:54:42 ดูภาพสไลด์โชว์ เชียร์เยาวชนพิการไทยแข่งไอทีสากล