7 สีช่วยแชร์ : ศิลปะช่วยนักเรียนพิการทางสายตา

7 สีช่วยแชร์ : ศิลปะช่วยนักเรียนพิการทางสายตา

7 สีช่วยแชร์ ไปดูสื่อการสอนวิชาศิลปะ ที่ทำให้น้อง ๆ นักเรียนผู้พิการทางสายตา มีโอกาสเข้าถึงศิลปะได้มากขึ้น ไปติดตามเรื่องนี้กับ คุณชัชชญา วิภูษณวิทย์

วิชาศิลปะเป็นศาสตร์ที่ต้องอาศัยจินตนาการในการเรียนรู้ แต่สำหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตาโดยกำเนิด การเรียนวิชาศิลปะเป็นเรื่องเกินเอื้อม เพราะว่าไม่สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับนักเรียนทั่วไปได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์สันชัย สันติเวส ในฐานะอาจารย์สอนศิลปะที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ได้ริเริ่มงานวิจัยที่ต่อยอดไปสู่การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาศิลปะที่นักเรียนผู้พิการทางสายตาต้องเรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไป โดยได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งเป็นทุนวิจัยที่มีเป้าหมายส่งเสริมการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ และยังได้รับความร่วมมือจากบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยศิลปากรในการสร้างสรรค์เครื่องมือหลากหลายรูปแบบประกอบงานวิจัยอีกด้วย

7 สีช่วยแชร์ : ศิลปะช่วยนักเรียนพิการทางสายตา

โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ถูกพัฒนาขึ้นมาให้ใช้เสียงโน๊ตดนตรีแทนการอ่านค่าสีต่าง ๆ ทำให้นักเรียนผู้พิการทางสายตาสามารถวาดรูประบายสีได้ด้วยตนเอง วิชาศิลปะสำหรับผู้พิการทางสายตาจึงไม่ได้เป็นเพียงวิชาที่น่าเบื่ออีกต่อไป แต่เป็นช่วงเวลาที่พวกเขาได้เล่าเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านมา หรือเรื่องที่พวกเขาสนใจได้เป็นอย่างดี

นอกจากบุคคลทั่วไปสามารถรับรู้ เข้าใจจินตนาการของนักเรียนผู้พิการทางสายตาแล้ว ทักษะการวาดภาพ ระบายสี เปรียบเสมือนการได้สื่อสารอย่างเท่าเทียมอีกด้วย

นอกจากการวาดรูประบายสี ยังมีการออกแบบโมเดลจำลองผลงานศิลปะตามยุคสมัยต่าง ๆ ให้นักเรียนผู้พิการทางสายตาได้สัมผัสและเรียนรู้ตามบทเรียน และไม่ถูกปิดกั้นจินตนาการอีกต่อไป

ขอบคุณ... http://news.ch7.com/detail/259040 (ขนาดไฟล์: 142)

ที่มา: news.ch7.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 28 พ.ย.60
วันที่โพสต์: 30/11/2560 เวลา 10:22:17 ดูภาพสไลด์โชว์ 7 สีช่วยแชร์ : ศิลปะช่วยนักเรียนพิการทางสายตา