''ริสต์แบนด์''ตัวช่วยฉุกเฉินป้องกันคนหาย

''ริสต์แบนด์''ตัวช่วยฉุกเฉินป้องกันคนหาย

จากจำนวนปัญหาเด็กหาย และผู้สูงอายุพลัดหลงออกจากบ้าน ที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งริสต์แบนด์ มีไอดี คือหนึ่งในนวัตกรรม ที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยป้องกัน และเป็นข้อมูลเบื้องต้น

ริสต์แบนด์ MEID (มีไอดี) เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยี ที่เสมือนแฟ้มข้อมูลของผู้สวมใส่ เพื่อเป็นตัวช่วยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ผู้พบเห็นและแพทย์สามารถทราบข้อมูลสำคัญได้ ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด ซึ่งจะปรากฏข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน ประวัติการรักษา การแพ้ยา หรือยาที่ใช้ประจำ รวมถึงสามารถโทรสอบถามผ่านเบอร์ติดต่อที่อยู่ในริสต์แบนด์จากเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ผู้ประสบเหตุได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องและทันท่วงที

นายปีติพงศ์ เหลืองเวชการ ผู้ผลิต MEID thailand บอกว่า ริสต์แบนด์นี้ใช้ได้กับทุกคน แต่กลุ่มที่เน้น คือ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ออกกำลังกาย รวมถึง ผู้สูงอายุ ที่มีโรคสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ กลุ่มอาการจิตเวช ซึ่งมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ และพลัดหลงออกจากบ้านได้มากกว่ากลุ่มอื่นๆ อีกกลุ่มที่สำคัญคือ เด็กเพราะโอกาสที่เด็กหลงจะมีมากที่สุดเช่นเดียวกัน

สำหรับขั้นตอนการใช้ ริสต์แบนด์ MEID มีไอดี เพียงลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน MEiDth กรอกข้อมูลประวัติสำคัญต่างๆของผู้สวมใส่ จากนั้นสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลไปไว้ที่ริสต์แบนด์ โดยข้อมูลจะถูกบันทึกบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัยสูง แก้ไขหรืออัพเดทข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยมีจุดสังเกตุ รูปดาวหกแฉก สัญลักษณ์การแพทย์ฉุกเฉินสากล เพื่อให้ทราบถึงความต้องการเข้าช่วยเหลือ

ปัจจุบันริสต์แบนด์ มีไอดี เริ่มได้รับความสนใจจากครอบครัวที่มีผู้สูงอายุมากขึ้น ส่วนใหญ่ลูกหลานจะซื้อ และกรอกข้อมูลประจำตัว เพื่อป้องกันหากเกิดกรณีฉุกเฉิน ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 449 บาท

ขณะที่หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมกิจการผู้สูงอายุ ออกมาระบุว่า ในอนาคต อาจมีการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชน ในการจัดทำ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นตัวช่วยผู้สูงอายุ รวมถึง นวัตกรรมที่ป้องกันผู้สูงอายุหายออกจากบ้าน เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

ปัจจุบัน นวัตกรรมเทคโนโลยีการแจ้งเตือนเพื่อขอความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เป็นที่นิยมมาก ในหลายประเทศ โดยมีภาครัฐ สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณ เพื่อนวัตกรรม เหล่านี้ จะได้ช่วยลดจำนวนคนพลัดหลง และเป็นตัวช่วยหนึ่งที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้มีโอกาสรอดและปลอดภัยมากขึ้น

ขอบคุณ... http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=155099&t=news_special

ที่มา: tnnthailand.com /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 พ.ย.60
วันที่โพสต์: 28/11/2560 เวลา 09:54:52 ดูภาพสไลด์โชว์ ''ริสต์แบนด์''ตัวช่วยฉุกเฉินป้องกันคนหาย