นร.ไทยเจ๋ง ชนะเลิศเวทีนานาชาติ สร้างโปรแกรมช่วยคนพิการทางสายตา

นร.ไทยเจ๋ง ชนะเลิศเวทีนานาชาติ สร้างโปรแกรมช่วยคนพิการทางสายตา

เด็กไทย ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบุรี ชนะเลิศเวทีนานาชาติ แข่งขันนักวิทยาศาสตร์แห่งอนาคต จากผลงาน "โปรแกรมแปลภาษาและปริ้นเตอร์อักษรเบรลล์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต" ช่วยผู้พิการทางสายตา ให้พิมพ์-แปลอักษรเบรลล์ ได้ทั้งไทย-อังกฤษ...

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รักษาการแทน ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดเผยว่า อพวช. ได้ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งเยาวชนตัวแทนจากไทยเข้าร่วมเวทีการประชุมและแข่งขันนักวิทยาศาสตร์แห่งอนาคตของกลุ่มประเทศเอเปก ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 (6th APEC Future Scientist Conference 2017) เมื่อระหว่างวันที่ 7-14 ม.ค.ที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีเยาวชนตัวแทนจากประเทศต่างๆ จำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา และไทย ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ผลปรากฏว่า เยาวชนตัวแทนจากประเทศไทย สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ จากโครงงาน “โปรแกรมแปลภาษาและปริ้นเตอร์อักษรเบรลล์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต” ซึ่งเป็นผลงานของนายณลงกรณ์ บุญเจริญ นายคัคเนศ สุทธิรัตน์ และนายณวรุตม์ ไพรรุ่งเรือง โดยทั้ง 3 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบุรี จ.เพชรบุรี และมีอาจารย์ภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณ เป็นผู้ควบคุมทีม

สำหรับการคว้ารางวัลชนะเลิศดังกล่าว ถือเป็นการสร้างชื่อให้กับประเทศไทยในเวทีนานาชาติอีกครั้ง ที่เยาวชนไทยสามารถนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และเพิ่มโอกาสในสังคมให้กับผู้พิการทาง สายตา จนคว้ารางวัลชนะเลิศในเวทีนี้มาได้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเวทีใหญ่ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่กลุ่มประเทศเอเปคให้ความสำคัญ เพื่อปั้นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตให้กับภูมิภาค

ด้านนายณลงกรณ์ บุญเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ตัวแทนทีมเยาวชนไทยที่คว้ารางวัลในครั้งนี้ กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจตั้งแต่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน เพราะเป็นเวทีระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งโครงงานที่พวกตนได้นำมาเข้าประกวด เกิดขึ้นจากการมองเห็นปัญหาต่างๆ ของการพิมพ์อักษรเบรลล์ ด้วยปกติตนและเพื่อน ๆ จะส่งเอกสารอักษรเบรลล์ เช่น บทความ หนังสือ และนิทาน ให้กับโรงเรียนผู้พิการทางสายตาเป็นประจำ จึงลองคิดหาวิธีการแก้ไขจนเป็นที่มาของโครงงาน “โปรแกรมแปลภาษาและปริ้นเตอร์อักษรเบรลล์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต” ที่สามารถพิมพ์เอกสารสำหรับผู้พิการทางสายตาได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างแม่นยำ พร้อมพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับแปลข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เป็นอักษรเบรลล์ และยังสามารถเข้าใช้งานได้ในทุกอุปกรณ์และทุกแพลตฟอร์ม

อย่างไรก็ตาม เมื่อแปลเป็นภาษาอักษรเบรลล์แล้ว ยังสามารถบันทึกและสั่งพิมพ์ได้ทันที โดยเครื่องพิมพ์ที่นำมาใช้จะนำ มาจากเครื่องพิมพ์หัวเข็มเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วมาดัดแปลงแก้ไข โดยสามารถสั่งพิมพ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทันที และสามารถใช้งานพร้อมกันได้หลายอุปกรณ์ โดยการเชื่อมต่อที่เรียกว่า อินเตอร์เน็ตออฟติง (Internet of Things) ซึ่งหลังจากนี้ จะพัฒนาต่อยอดโครงงานชิ้นนี้ให้สามารถแปลบทความทางวิชาการที่เป็นอักขระพิเศษได้ เช่น สูตรเคมี และ คณิตศาสตร์ เป็นต้น.

ขอบคุณ... http://www.thairath.co.th/content/835857 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 ม.ค.60
วันที่โพสต์: 17/01/2560 เวลา 12:47:53 ดูภาพสไลด์โชว์ นร.ไทยเจ๋ง ชนะเลิศเวทีนานาชาติ สร้างโปรแกรมช่วยคนพิการทางสายตา