'อ่านเพื่อพ่อ ส่งต่อแสงสว่าง เพื่อผู้พิการทางสายตา' ผ่านแอพพลิเคชั่น 'Read for the Blind'

แสดงความคิดเห็น

แอพพลิเคชั่น "Read for the Blind" 'อ่านเพื่อพ่อ ส่งต่อแสงสว่าง เพื่อผู้พิการทางสายตา'

อีกครั้งของ "เคทีซี" กับการจัดกิจกรรมดีๆ "อ่านเพื่อพ่อ ส่งต่อแสงสว่าง เพื่อผู้พิการทางสายตา" เชิญชวนพนักงานและประชาชนคนไทย คัดเลือกหนังสือหรือบทความที่มีความประทับใจ เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อส่งต่อเป็นหนังสือเสียงให้กับผู้พิการทางสายตา ผ่านแอพพลิเคชั่น "Read for the Blind" ช่องทางที่เปิดโอกาสให้คนไทยทำความดีได้ง่ายขึ้น ไม่จำกัดเวลา หรือสถานที่ผ่านเครื่องมือสื่อสารสอดรับไลฟ์สไตล์คนไทยที่นิยมใช้โทรศัพท์มือถือ

พจนีย์พร ชำนาญภักดี ผู้อำนวยการทรัพยากรบุคคล "เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "เคทีซีได้จัดกิจกรรม "อ่านเพื่อพ่อ ส่งต่อแสงสว่าง เพื่อผู้พิการทางสายตา" ในครั้งนี้ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานที่รักการอ่าน ได้มีโอกาสส่งต่อความรู้ ให้กับผู้พิการทางสายตา โดยคัดเลือกหนังสือ หรือบทความที่มีความประทับใจเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อใช้บันทึกเป็นหนังสือเสียง ผ่านแอพพลิเคชั่น "Read for the Blind" ที่ถูกออกแบบเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของคนไทยในยุคที่โซเชียล มีเดียเข้ามามีอิทธิพลซึ่งถือเป็นช่องทางทำความดีที่สะดวกรวดเร็วและไม่จำกัดสถานที่อีกด้วย"

ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ผู้ก่อตั้งแอพพลิเคชั่น "Read for the Blind" กล่าวว่า "สังคมในยุคนี้ถูกเรียกว่า "สังคมก้มหน้า" ซึ่งฟังดูมีแต่แง่ลบ จริงๆ แล้วความเจริญด้านเทคโนโลยีก็มีแง่ดีๆ อยู่ ผมจึงมีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนความหมายของสังคมก้มหน้าให้เป็น "สังคมก้มหน้า...ทำดี" ด้วยการสร้างแอพลิเคชั่น "Read for the Blind" ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นให้คนตาดีสามารถใช้อ่านหนังสือให้คนตาบอดได้ทุกที่ทุกเวลา สิ่งนี้ดูเหมือนจะมุ่งไปที่การช่วยเหลือคนตาบอด แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้ช่วยแค่คนตาบอด แต่เป็นการช่วยคนตาดี ให้ได้ใช้เทคโนโลยีในการทำประโยชน์เพื่อสังคม เรากำลังสร้างบรรยากาศของการทำความดีให้เกิดขึ้นในสังคม โซเชียล และปลูกฝังให้คนไทยรู้สึกคุ้นชินกับการทำความดีโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่หรือเวลา"

ทางด้าน ชลทิพย์ ยิ้มย่อง ผู้ดูแลระบบข้อมูลข่าวสารสำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ กล่าวว่า "สำหรับผู้ที่เสียสละเวลาเพื่อมาแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กับคนตาบอดถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ การให้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปเงินทอง แต่สามารถแบ่งปันได้ด้วยการถ่ายทอด การอ่าน การเป็นตาให้กับเขาและเธอ ประเภทหนังสือ ที่ผู้พิการทางสายตาต้องการเป็นพิเศษ ประกอบไปด้วยหนังสือและบทความ ทางด้านวิชาการ บันเทิง รวมถึงหนังสือที่ช่วยส่งเสริมความรู้ให้ กับคนตาบอดในด้านการประกอบอาชีพ เช่น การนวด, โหราศาสตร์, ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว, ประวัติศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ, วรรณคดี วรรณกรรม, เศรษฐกิจการเงิน การลงทุน, ศาสนา และปรัชญา, ดนตรี กีฬาและบันเทิง, กฎหมาย การเมือง การปกครอง, เรื่องสั้นทั้งไทยและแปล,ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ,ไอทีและเทคโนโลยี,วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม"

"ปัจจุบัน มีจำนวนอาสาสมัครที่ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Read for the Blind ไปแล้วกว่า 180,000 ราย มีการสร้างหนังสือในระบบประมาณ ไม่ต่ำกว่า 50,000 เล่ม และบทความอีกกว่า 60,000 บทความ จำนวนสมาชิกผู้พิการที่สมัครเข้าใช้งาน(เฉพาะที่ใช้งานในระบบ)จำนวนกว่า5,000ราย"

นอกจากสมาชิกคนตาบอดจะใช้งานอ่านหนังสือหรือบทความผ่านแอพพลิเคชั่น Read for the Blind แล้วยังมีอีก 4 ช่องทางหลัก คือ (1414Plus) ได้แก่ 1.บริการสายด่วนข้อมูลข่าวสารเพื่อคนตาบอดผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ หมายเลข 1414 ซึ่งมีจำนวนสมาชิกที่โทรศัพท์เข้าไปเพื่อฟังหนังสือ ข่าวสาร ประกาศ และบทความต่างๆ ในระบบ จำนวน 300,000 สายต่อเดือน 2.แอพพลิเคชั่น TAB2Read mobile อ่านหนังสือผ่านทางเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นหลักของทางห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อ สิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย 3.บทความและหนังสือที่ถูกอ่านผ่านแอพพลิเคชั่น Read for the Blind จะถูกนำมาออกอากาศทางวิทยุเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์ (TAB Radio) ซึ่งเป็นวิทยุบริการการอ่านสำหรับคนตาบอด 4. หนังสือที่ถูกอ่านอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว จะถูกให้บริการเป็นแผ่นสำหรับยืม-คืนในห้องสมุดคนตาบอดฯต่อไป

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกอ่านหนังสือผ่านแอพพลิเคชั่น หรือไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถบันทึกเสียงลงคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้โปรแกรมของห้องสมุดคนตาบอดฯ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย โทรศัพท์02-2463835 ต่อ 201-202 หรือที่เฟซบุ๊คเพจ https://www.facebook.com/daisyth.team (ขนาดไฟล์: 0 )

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/nnd/2557452

ที่มา: ryt9.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย25พ.ย.59
วันที่โพสต์: 25/11/2559 เวลา 10:17:40 ดูภาพสไลด์โชว์ 'อ่านเพื่อพ่อ ส่งต่อแสงสว่าง เพื่อผู้พิการทางสายตา' ผ่านแอพพลิเคชั่น 'Read for the Blind'

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

แอพพลิเคชั่น "Read for the Blind" 'อ่านเพื่อพ่อ ส่งต่อแสงสว่าง เพื่อผู้พิการทางสายตา' อีกครั้งของ "เคทีซี" กับการจัดกิจกรรมดีๆ "อ่านเพื่อพ่อ ส่งต่อแสงสว่าง เพื่อผู้พิการทางสายตา" เชิญชวนพนักงานและประชาชนคนไทย คัดเลือกหนังสือหรือบทความที่มีความประทับใจ เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อส่งต่อเป็นหนังสือเสียงให้กับผู้พิการทางสายตา ผ่านแอพพลิเคชั่น "Read for the Blind" ช่องทางที่เปิดโอกาสให้คนไทยทำความดีได้ง่ายขึ้น ไม่จำกัดเวลา หรือสถานที่ผ่านเครื่องมือสื่อสารสอดรับไลฟ์สไตล์คนไทยที่นิยมใช้โทรศัพท์มือถือ พจนีย์พร ชำนาญภักดี ผู้อำนวยการทรัพยากรบุคคล "เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "เคทีซีได้จัดกิจกรรม "อ่านเพื่อพ่อ ส่งต่อแสงสว่าง เพื่อผู้พิการทางสายตา" ในครั้งนี้ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานที่รักการอ่าน ได้มีโอกาสส่งต่อความรู้ ให้กับผู้พิการทางสายตา โดยคัดเลือกหนังสือ หรือบทความที่มีความประทับใจเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อใช้บันทึกเป็นหนังสือเสียง ผ่านแอพพลิเคชั่น "Read for the Blind" ที่ถูกออกแบบเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของคนไทยในยุคที่โซเชียล มีเดียเข้ามามีอิทธิพลซึ่งถือเป็นช่องทางทำความดีที่สะดวกรวดเร็วและไม่จำกัดสถานที่อีกด้วย" ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ผู้ก่อตั้งแอพพลิเคชั่น "Read for the Blind" กล่าวว่า "สังคมในยุคนี้ถูกเรียกว่า "สังคมก้มหน้า" ซึ่งฟังดูมีแต่แง่ลบ จริงๆ แล้วความเจริญด้านเทคโนโลยีก็มีแง่ดีๆ อยู่ ผมจึงมีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนความหมายของสังคมก้มหน้าให้เป็น "สังคมก้มหน้า...ทำดี" ด้วยการสร้างแอพลิเคชั่น "Read for the Blind" ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นให้คนตาดีสามารถใช้อ่านหนังสือให้คนตาบอดได้ทุกที่ทุกเวลา สิ่งนี้ดูเหมือนจะมุ่งไปที่การช่วยเหลือคนตาบอด แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้ช่วยแค่คนตาบอด แต่เป็นการช่วยคนตาดี ให้ได้ใช้เทคโนโลยีในการทำประโยชน์เพื่อสังคม เรากำลังสร้างบรรยากาศของการทำความดีให้เกิดขึ้นในสังคม โซเชียล และปลูกฝังให้คนไทยรู้สึกคุ้นชินกับการทำความดีโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่หรือเวลา" ทางด้าน ชลทิพย์ ยิ้มย่อง ผู้ดูแลระบบข้อมูลข่าวสารสำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ กล่าวว่า "สำหรับผู้ที่เสียสละเวลาเพื่อมาแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กับคนตาบอดถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ การให้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปเงินทอง แต่สามารถแบ่งปันได้ด้วยการถ่ายทอด การอ่าน การเป็นตาให้กับเขาและเธอ ประเภทหนังสือ ที่ผู้พิการทางสายตาต้องการเป็นพิเศษ ประกอบไปด้วยหนังสือและบทความ ทางด้านวิชาการ บันเทิง รวมถึงหนังสือที่ช่วยส่งเสริมความรู้ให้ กับคนตาบอดในด้านการประกอบอาชีพ เช่น การนวด, โหราศาสตร์, ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว, ประวัติศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ, วรรณคดี วรรณกรรม, เศรษฐกิจการเงิน การลงทุน, ศาสนา และปรัชญา, ดนตรี กีฬาและบันเทิง, กฎหมาย การเมือง การปกครอง, เรื่องสั้นทั้งไทยและแปล,ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ,ไอทีและเทคโนโลยี,วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม" "ปัจจุบัน มีจำนวนอาสาสมัครที่ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Read for the Blind ไปแล้วกว่า 180,000 ราย มีการสร้างหนังสือในระบบประมาณ ไม่ต่ำกว่า 50,000 เล่ม และบทความอีกกว่า 60,000 บทความ จำนวนสมาชิกผู้พิการที่สมัครเข้าใช้งาน(เฉพาะที่ใช้งานในระบบ)จำนวนกว่า5,000ราย" นอกจากสมาชิกคนตาบอดจะใช้งานอ่านหนังสือหรือบทความผ่านแอพพลิเคชั่น Read for the Blind แล้วยังมีอีก 4 ช่องทางหลัก คือ (1414Plus) ได้แก่ 1.บริการสายด่วนข้อมูลข่าวสารเพื่อคนตาบอดผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ หมายเลข 1414 ซึ่งมีจำนวนสมาชิกที่โทรศัพท์เข้าไปเพื่อฟังหนังสือ ข่าวสาร ประกาศ และบทความต่างๆ ในระบบ จำนวน 300,000 สายต่อเดือน 2.แอพพลิเคชั่น TAB2Read mobile อ่านหนังสือผ่านทางเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นหลักของทางห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อ สิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย 3.บทความและหนังสือที่ถูกอ่านผ่านแอพพลิเคชั่น Read for the Blind จะถูกนำมาออกอากาศทางวิทยุเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์ (TAB Radio) ซึ่งเป็นวิทยุบริการการอ่านสำหรับคนตาบอด 4. หนังสือที่ถูกอ่านอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว จะถูกให้บริการเป็นแผ่นสำหรับยืม-คืนในห้องสมุดคนตาบอดฯต่อไป สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกอ่านหนังสือผ่านแอพพลิเคชั่น หรือไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถบันทึกเสียงลงคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้โปรแกรมของห้องสมุดคนตาบอดฯ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย โทรศัพท์02-2463835 ต่อ 201-202 หรือที่เฟซบุ๊คเพจ https://www.facebook.com/daisyth.team ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/nnd/2557452

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...