มะกันพัฒนา Bionic eye สำเร็จ ปลูกถ่ายให้คนตาบอดมองเห็นจุด-เส้นได้แล้ว

แสดงความคิดเห็น

Bionic eye สามารถทำให้ผู้พิการทางสายตากลับมามองเห็นได้

พัฒนาสำเร็จกับ “Bionic eye” ที่สามารถทำให้ผู้พิการทางสายตากลับมามองเห็นได้ โดยมีการปลูกถ่ายให้กับผู้หญิงไม่ประสงค์ระบุนามรายหนึ่งที่สูญเสียการมองเห็นไปแล้วกว่า 7 ปี ได้กลับมามองเห็นรูปร่างและสีสันได้อีกครั้ง

โดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน คือ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลลิส (University of California, Los Angeles หรือ UCLA) ซึ่งได้ทำการฝังชิปเพื่อช่วยกระตุ้นการมองเห็นแบบไร้สาย (Wireless Visual Stimulator Chip) ลงในสมองของผู้หญิงวัย 30 ปีคนดังกล่าว และถือเป็นครั้งแรกที่มีการปลูกถ่ายเทคโนโลยีนี้กับมนุษย์ โดยหลังจากการปลูกถ่ายเสร็จสิ้น ทีมวิจัยพบว่า เธอสามารถมองเห็นแสงสี และจุดได้แล้วและยังไม่มีการรายงานว่าพบผลข้างเคียงใดๆด้วย

การทำงานของระบบ Bionic eye คือ เริ่มจากให้ผู้ป่วยสวมแว่นที่ด้านหน้าติดกล้องอยู่ กล้องที่ติดอยู่ด้านหน้าแว่นจะทำการบันทึกภาพต่างๆ ที่เกิดขึ้นเบื้องหน้า และส่งเข้าไปยังคอมพิวเตอร์พกพาเครื่องเล็กๆ ซึ่งจะทำการแปรภาพที่กล้องส่งมาเป็นสัญญาณไฟฟ้า ส่งกลับไปที่เสาสัญญาณที่ด้านข้างของตัวแว่น จากนั้น ตัวส่งสัญญาณจะส่งสัญญาณนั้นไปยังชิปที่ปลูกถ่ายเอาไว้ในสมองของผู้ป่วย และกระตุ้นให้สมองมองเห็นเป็นภาพต่อไป ทั้งนี้ มีความหวังว่า เทคโนโลยี Bionic eye นี้อาจช่วยให้ผู้ที่ตาบอดถาวรสามารถกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง

ขอบคุ http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9590000111866 (ขนาดไฟล์: 169)

ที่มา: manager.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 9 พ.ย.59
วันที่โพสต์: 14/11/2559 เวลา 11:47:57 ดูภาพสไลด์โชว์ มะกันพัฒนา Bionic eye สำเร็จ ปลูกถ่ายให้คนตาบอดมองเห็นจุด-เส้นได้แล้ว

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

Bionic eye สามารถทำให้ผู้พิการทางสายตากลับมามองเห็นได้ พัฒนาสำเร็จกับ “Bionic eye” ที่สามารถทำให้ผู้พิการทางสายตากลับมามองเห็นได้ โดยมีการปลูกถ่ายให้กับผู้หญิงไม่ประสงค์ระบุนามรายหนึ่งที่สูญเสียการมองเห็นไปแล้วกว่า 7 ปี ได้กลับมามองเห็นรูปร่างและสีสันได้อีกครั้ง โดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน คือ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลลิส (University of California, Los Angeles หรือ UCLA) ซึ่งได้ทำการฝังชิปเพื่อช่วยกระตุ้นการมองเห็นแบบไร้สาย (Wireless Visual Stimulator Chip) ลงในสมองของผู้หญิงวัย 30 ปีคนดังกล่าว และถือเป็นครั้งแรกที่มีการปลูกถ่ายเทคโนโลยีนี้กับมนุษย์ โดยหลังจากการปลูกถ่ายเสร็จสิ้น ทีมวิจัยพบว่า เธอสามารถมองเห็นแสงสี และจุดได้แล้วและยังไม่มีการรายงานว่าพบผลข้างเคียงใดๆด้วย การทำงานของระบบ Bionic eye คือ เริ่มจากให้ผู้ป่วยสวมแว่นที่ด้านหน้าติดกล้องอยู่ กล้องที่ติดอยู่ด้านหน้าแว่นจะทำการบันทึกภาพต่างๆ ที่เกิดขึ้นเบื้องหน้า และส่งเข้าไปยังคอมพิวเตอร์พกพาเครื่องเล็กๆ ซึ่งจะทำการแปรภาพที่กล้องส่งมาเป็นสัญญาณไฟฟ้า ส่งกลับไปที่เสาสัญญาณที่ด้านข้างของตัวแว่น จากนั้น ตัวส่งสัญญาณจะส่งสัญญาณนั้นไปยังชิปที่ปลูกถ่ายเอาไว้ในสมองของผู้ป่วย และกระตุ้นให้สมองมองเห็นเป็นภาพต่อไป ทั้งนี้ มีความหวังว่า เทคโนโลยี Bionic eye นี้อาจช่วยให้ผู้ที่ตาบอดถาวรสามารถกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง ขอบคุ… http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9590000111866

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...