พระราชทาน “เครื่องอักษรเบรลล์” ผลงานนักวิจัยไทยแด่ผู้พิการทางสายตา

แสดงความคิดเห็น

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องต้นแบบอักษรเบรลล์ 20 เซลล์

ของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ “เครื่องอักษรเบรลล์” ผลงานนักวิจัยไทย แด่ผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศ 200 เครื่อง รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องต้นแบบอักษรเบรลล์ 20 เซลล์ ฝีมือทีมวิศวกรของ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 23 ก.ค.58ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดากรุงเทพฯ

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้พระราชทานโอกาสให้สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ผลิตเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์อีก 200 เครื่อง โดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา เพื่อเป็นของขวัญพระราชทานแก่โรงเรียนคนตาบอดทั่วประเทศอีกด้วย

ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9580000093942 (ขนาดไฟล์: 168)

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย19ส.ค.58
วันที่โพสต์: 20/08/2558 เวลา 11:53:11 ดูภาพสไลด์โชว์ พระราชทาน “เครื่องอักษรเบรลล์” ผลงานนักวิจัยไทยแด่ผู้พิการทางสายตา

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องต้นแบบอักษรเบรลล์ 20 เซลล์ ของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ “เครื่องอักษรเบรลล์” ผลงานนักวิจัยไทย แด่ผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศ 200 เครื่อง รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องต้นแบบอักษรเบรลล์ 20 เซลล์ ฝีมือทีมวิศวกรของ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 23 ก.ค.58ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดากรุงเทพฯ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้พระราชทานโอกาสให้สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ผลิตเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์อีก 200 เครื่อง โดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา เพื่อเป็นของขวัญพระราชทานแก่โรงเรียนคนตาบอดทั่วประเทศอีกด้วย ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9580000093942

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...