นวัตกรรมเพื่อคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

ในทะเบียนคนพิการกว่า 6 แสน คน 5 หมื่นคน เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ประดิษฐ์เครื่องต้นแบบช่วยเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่องขึ้น โดยมีความโดดเด่นแตกต่างจากเครื่องนำเข้า คือ มีเทคโนโลยีหน้าจอสัมผัส ทั้งยังลดราคานำเข้าที่อยู่ระหว่าง 3-4 แสนบาท ในอนาคตผู้วิจัยจะพัฒนาเพื่อกายภาพบำบัดร่างกายในส่วนอื่นอีก เช่น ไหล่ นิ้วมือและข้อเท้า เชิญ..สนับสนุนการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมากขึ้น

ขอบคุณ ... http://www.ryt9.com/s/bmnd/1703551

บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 ก.ค.56

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 ก.ค.56
วันที่โพสต์: 1/08/2556 เวลา 03:18:42

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ในทะเบียนคนพิการกว่า 6 แสน คน 5 หมื่นคน เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ประดิษฐ์เครื่องต้นแบบช่วยเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่องขึ้น โดยมีความโดดเด่นแตกต่างจากเครื่องนำเข้า คือ มีเทคโนโลยีหน้าจอสัมผัส ทั้งยังลดราคานำเข้าที่อยู่ระหว่าง 3-4 แสนบาท ในอนาคตผู้วิจัยจะพัฒนาเพื่อกายภาพบำบัดร่างกายในส่วนอื่นอีก เช่น ไหล่ นิ้วมือและข้อเท้า เชิญ..สนับสนุนการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมากขึ้น ขอบคุณ ... http://www.ryt9.com/s/bmnd/1703551 บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 ก.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...