ระบบติดตาม-ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

แสดงความคิดเห็น

ใน 5-10 ปีข้างหน้า...เรารวมถึงประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลาย กำลังจะกลายเป็นประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและผู้สูงอายุ เหล่านี้ คงหลีกหนีไม่พ้นกับสภาพการอยู่ตามลำพังในบ้าน เนื่องจากการเป็นครอบครัวขนาดเล็กและลูกหลานต้องออกไปทำงานข้างนอกจากปัญหา ที่กำลังจะเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นแล้วกับบางครอบครัว ได้เป็นที่มาของการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยทำให้ลูกหลานหรือคนดูแลสามารถเบาใจ ขึ้นบ้างเมื่อต้องทิ้งให้พ่อแม่อยู่ตามลำพัง

“วีรศิลป์ อชิรพัฒน์กวี” ผู้จัดการทั่วไป บริษัทโนวิแท็ต จำกัด บริษัทของนักพัฒนาซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น และ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือสวทช.ภายใต้โครงการเถ้าแก่น้อย เทคโนโลยี บอกว่า บริษัทได้พัฒนาโปรแกรม “ Heritage Healthcare” หรือระบบดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่บ้านขึ้น

โดยเป็นซอฟต์แวร์ ที่สามารถติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วในบ้าน เช่น กล้องวงจรปิด จอทีวีแอลซีดี รวมถึง แท็บเล็ตหรือ สมาร์ทโฟนเป้าหมายคือใช้งานง่ายและไม่สร้างความกังวลใจสำหรับผู้สูงอายุในการใช้งาน

ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ จะมีทั้งระบบที่จะช่วยลดระยะทางระหว่างผู้สูงอายุและผู้ดูแล ทำให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกว่าอยู่โดยลำพัง โดยสามารถติดต่อสื่อสาร รวมถึงพูดคุยกันได้ผ่านวิดีโอ คอนเฟอร์เร้นซ์ มีระบบเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยระบบจะทำการติดตั้งเซนเซอร์ติดตัวผู้สูงอายุ ซึ่งจะคอยวัดชีพจร และการเคลื่อนไหว ซึ่งเมื่อผู้สูงอายุเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ ระบบจะทำการเตือนไปยังผู้ดูแลโดยอัตโนมัติ หรือขอความช่วยเหลือได้ทันที

นอกจากนี้ยังมีระบบเฝ้าระวัง ที่ผู้ดูแลสามารถเข้ามาดูว่าผู้สูงอายุนั้นกำลังทำอะไรอยู่ในบ้าน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลารวมถึงมีระบบเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ ต่างๆ ระบบเตือนการกินยา ตารางนัดหรือข้อมูลยาที่ผู้สูงอายุใช้อยู่ในปัจจุบัน หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ส่งให้หมอวิเคราะห์ได้อย่างทันท่วงที

วีรศิลป์ บอกว่า ระบบดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ดูแลหรือลูกหลาน สามารถดูแลญาติผู้ใหญ่ได้อย่างสบายใจมากขึ้น ลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินปัจจุบันระบบดังกล่าว ได้รับความสนใจจากหมู่บ้านผู้สูงอายุที่มีอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลและ อยู่ในระหว่างการดำเนินการบ้านไหน ..สนใจและไม่กลัวเทคโนโลยี นักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยอย่างน้อง ๆ ทีมนี้ บอกว่า พร้อมให้บริการ!!! นาตยา คชินทร nattayap.k@gmail.com

ขอบคุณ http://www.dailynews.co.th/technology/188447 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 6 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 7/03/2556 เวลา 03:22:30 ดูภาพสไลด์โชว์ ระบบติดตาม-ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

(เจ้าของผลงาน ระบบติดตาม-ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ภายใต้โครงการเถ้าแก่น้อย เทคโนโลยี) (หน้าจอประมาลผล ระบบติดตาม-ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน) (หน้าจอประมาลผล ระบบติดตาม-ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน) ใน 5-10 ปีข้างหน้า...เรารวมถึงประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลาย กำลังจะกลายเป็นประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและผู้สูงอายุ เหล่านี้ คงหลีกหนีไม่พ้นกับสภาพการอยู่ตามลำพังในบ้าน เนื่องจากการเป็นครอบครัวขนาดเล็กและลูกหลานต้องออกไปทำงานข้างนอกจากปัญหา ที่กำลังจะเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นแล้วกับบางครอบครัว ได้เป็นที่มาของการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยทำให้ลูกหลานหรือคนดูแลสามารถเบาใจ ขึ้นบ้างเมื่อต้องทิ้งให้พ่อแม่อยู่ตามลำพัง “วีรศิลป์ อชิรพัฒน์กวี” ผู้จัดการทั่วไป บริษัทโนวิแท็ต จำกัด บริษัทของนักพัฒนาซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น และ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือสวทช.ภายใต้โครงการเถ้าแก่น้อย เทคโนโลยี บอกว่า บริษัทได้พัฒนาโปรแกรม “ Heritage Healthcare” หรือระบบดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่บ้านขึ้น โดยเป็นซอฟต์แวร์ ที่สามารถติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วในบ้าน เช่น กล้องวงจรปิด จอทีวีแอลซีดี รวมถึง แท็บเล็ตหรือ สมาร์ทโฟนเป้าหมายคือใช้งานง่ายและไม่สร้างความกังวลใจสำหรับผู้สูงอายุในการใช้งาน ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ จะมีทั้งระบบที่จะช่วยลดระยะทางระหว่างผู้สูงอายุและผู้ดูแล ทำให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกว่าอยู่โดยลำพัง โดยสามารถติดต่อสื่อสาร รวมถึงพูดคุยกันได้ผ่านวิดีโอ คอนเฟอร์เร้นซ์ มีระบบเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยระบบจะทำการติดตั้งเซนเซอร์ติดตัวผู้สูงอายุ ซึ่งจะคอยวัดชีพจร และการเคลื่อนไหว ซึ่งเมื่อผู้สูงอายุเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ ระบบจะทำการเตือนไปยังผู้ดูแลโดยอัตโนมัติ หรือขอความช่วยเหลือได้ทันที นอกจากนี้ยังมีระบบเฝ้าระวัง ที่ผู้ดูแลสามารถเข้ามาดูว่าผู้สูงอายุนั้นกำลังทำอะไรอยู่ในบ้าน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลารวมถึงมีระบบเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ ต่างๆ ระบบเตือนการกินยา ตารางนัดหรือข้อมูลยาที่ผู้สูงอายุใช้อยู่ในปัจจุบัน หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ส่งให้หมอวิเคราะห์ได้อย่างทันท่วงที วีรศิลป์ บอกว่า ระบบดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ดูแลหรือลูกหลาน สามารถดูแลญาติผู้ใหญ่ได้อย่างสบายใจมากขึ้น ลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินปัจจุบันระบบดังกล่าว ได้รับความสนใจจากหมู่บ้านผู้สูงอายุที่มีอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลและ อยู่ในระหว่างการดำเนินการบ้านไหน ..สนใจและไม่กลัวเทคโนโลยี นักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยอย่างน้อง ๆ ทีมนี้ บอกว่า พร้อมให้บริการ!!! นาตยา คชินทร nattayap.k@gmail.com ขอบคุณ… http://www.dailynews.co.th/technology/188447

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...