e-book ช่วยเด็กออทิสติกเข้าสังคมได้

ภาพจาก  e-book  เด็กเล็กกำลังแปรงฟัน แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ร่วมกับเนคเทคคิดค้นและจัดทำเครื่องมือช่วยในการปรับพฤติกรรมของเด็กออทิสติก ให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ

หนังสืออิเล็คทรอนิคส์ หรือ e-book และหนังสืออ่าน จะสอนเรื่องกิจวัตรประจำวัน เช่น ตื่นนอน, อาบน้ำ, แปรงฟัน, ไปโรงเรียน, การทักทาย, สวัสดี ให้พ่อแม่ได้ใช้ปรับพฤติกรรมลูก เพราะเด็กออทิสติก มักบกพร่องทางสังคม ไม่ค่อยเข้าใจสถานการณ์ทางสังคมว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไร มีภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว เสริมการแสดงออกทางสังคม และการปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง เหมาะสำหรับเด็ก ๓ ขวบขึ้นไป ที่คุ้นเคยการใช้หนังสือ พ่อแม่อ่านให้ลูกฟัง หรืออ่านด้วยกันกับพ่อแม่ ในแต่ละช่วงวัย ต่อไปสถาบันราชานุกูลจะเพิ่มเรื่องให้ครบ ๕๐ เรื่อง และสำรวจคนที่เกิดปัญหาต่างๆ หนังสือชุดนี้จะขึ้นเว็บไซต์ให้พ่อแม่ยุคใหม่เข้าถึงง่าย และนำไปดูแลลูก (http://news.ch๗.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๒ ก.พ.๕๖)

ที่มา: http://news.ch๗.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๒ ก.พ.๕๖
วันที่โพสต์: 12/02/2556 เวลา 03:12:05 ดูภาพสไลด์โชว์ e-book ช่วยเด็กออทิสติกเข้าสังคมได้