รถไฟฯ ชี้ปรับปรุงขบวนรถปรับอากาศชั้น 2 สำหรับผู้พิการ อยู่ระหว่างปรับปรุง กลับมาให้บริการ มี.ค. นี้

รถไฟฯ ชี้ปรับปรุงขบวนรถปรับอากาศชั้น 2 สำหรับผู้พิการ อยู่ระหว่างปรับปรุง กลับมาให้บริการ มี.ค. นี้

ตามที่สื่อสังคมออนไลน์ ได้เผยแพร่ข่าว ตัวแทนเครือข่ายผู้พิการจังหวัดตรัง ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทย พิจารณานำรถโดยสารนั่งปรับอากาศชั้น 2 สำหรับผู้โดยสารที่ใช้รถวีลแชร์กลับมาให้บริการอีกครั้ง

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า การรถไฟฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการให้บริการแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย ให้สามารถเข้าถึงการเดินทางทางรถไฟได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่สนับสนุนให้มีการออกแบบขบวนรถ และสถานี โดยคำนึงถึงหลักอารยสถาปัตย์ universal design ให้เหมาะสมแก่ผู้โดยสารทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการ ผู้สูงวัย เด็ก สตรีมีครรภ์ ตลอดจนผู้โดยสารที่มีสัมภาระขนาดใหญ่ ให้ได้รับความสะดวกในการขึ้น-ลงขบวนรถโดยสาร ตลอดจนเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการใช้บริการ

อย่างไรก็ตาม ในส่วนขบวนรถโดยสารนั่งปรับอากาศชั้น 2 สำหรับผู้พิการ ที่ชะลอการให้บริการแบบชั่วคราวนั้น การรถไฟฯ ขอชี้แจงว่า เนื่องจากรถโดยสารดังกล่าวอยู่ระหว่างการปรับปรุงอยู่ หลังจากที่ผ่านมาได้นำออกมาให้บริการเป็นเวลานาน ตั้งแต่เมื่อปี 2555 จนทำให้รถโดยสารมีความชำรุดทรุดโทรมไปมาก โดยขณะนี้มีตู้โดยสารนั่งปรับอากาศชั้น 2 อยู่ในแผนการปรับปรุงทั้งสิ้น 10 คัน และจะทยอยเสร็จสมบูรณ์ สามารถนำกลับมาให้บริการตามขบวนต่างๆ ตามปกติได้ จำนวน 2 คัน ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2567 จากนั้นในเดือนเมษายน 2567 จะเสร็จเพิ่มอีก 3 คัน เดือนพฤษภาคม 2567 เสร็จจำนวน 2 คัน และเดือนตุลาคม 2567 เสร็จอีก 2 คัน ส่วนอีก 1 คันที่เหลือมีความชำรุดมากจนไม่สามารถซ่อมแซมได้

รถไฟฯ ชี้ปรับปรุงขบวนรถปรับอากาศชั้น 2 สำหรับผู้พิการ อยู่ระหว่างปรับปรุง กลับมาให้บริการ มี.ค. นี้

ทั้งนี้ เมื่อปรับปรุงเสร็จ ขบวนรถโดยสารนั่งปรับอากาศชั้น 2 สำหรับผู้พิการ จะประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน ทั้งการมีห้องสุขาระบบปิด มีระบบลิฟต์โดยสาร บันไดขึ้นลงเพื่อรองรับชานชาลาสูง พร้อมทั้งมีระบบไฟฟ้าที่สามารถรองรับกระแสไฟฟ้าจากรถโบกี้จ่ายไฟฟ้ากำลังปรับอากาศหรือรถ Power Car ได้ ตลอดจนการปรับปรุงส่วนอื่น ๆ ให้มีความสะดวกเหมาะสำหรับผู้พิการ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก และปลอดภัย

นายเอกรัช กล่าวเพิ่มว่า อย่างไรก็ดี ระหว่างที่ขบวนรถโดยสารนั่งปรับอากาศชั้น 2 สำหรับผู้พิการอยู่ระหว่างการปรับปรุงนั้น การรถไฟฯ ได้เตรียมพร้อม โดยมีขบวนรถโดยสารขบวนรถด่วนพิเศษ CNR (115 คัน) ที่สามารถรองรับการเดินทางสำหรับผู้พิการในเส้นทางสายใต้ สายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ คอยให้บริการครอบคลุมการเดินทางทุกภาคอยู่แล้ว และที่สำคัญ นายนิรุฒ ผู้ว่าการรถไฟฯ ยังให้นโยบายเพิ่มเติม ให้ปรับปรุงตู้โดยสารนั่งปรับอากาศชั้น 2 สำหรับผู้พิการเพื่อทดแทนตู้โดยสารรุ่นเก่าเพิ่มอีก 16 คัน โดยให้เป็นห้องสุขาระบบปิด บันไดขึ้นลงที่รองรับชานชาลาสูง และระบบไฟฟ้าให้สามารถรองรับกระแสไฟฟ้าจากรถ Power Car เป็นต้น โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการลงนามสัญญาจ้างบริษัทเอกชนเพื่อดำเนินการ คาดจะเริ่มปรับปรุงรถโดยสารได้ในปี 2568

ขอบคุณ... https://siamrath.co.th/n/522986

ที่มา: siamrath.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 มี.ค. 67
วันที่โพสต์: 21/03/2567 เวลา 14:15:59 ดูภาพสไลด์โชว์ รถไฟฯ ชี้ปรับปรุงขบวนรถปรับอากาศชั้น 2 สำหรับผู้พิการ อยู่ระหว่างปรับปรุง กลับมาให้บริการ มี.ค. นี้