ไทยจัดทำตำราเรียน ‘อักษรเบรลล์ภาษาจีน’ หนุนผู้พิการทางสายตา

ไทยจัดทำตำราเรียน ‘อักษรเบรลล์ภาษาจีน’ หนุนผู้พิการทางสายตา

กรุงเทพฯ, 7 ม.ค. (ซินหัว) -- ปัจจุบันนันทพร ก้อนรัมย์ ครูวัย 30 ปี ซึ่งเป็นผู้พิการทางด้านสายตาแต่กำเนิด สอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เธอหลงใหลในเพลงจีนมาตั้งแต่เด็กและได้เรียนรู้ภาษาจีนตั้งแต่ช่วงมัธยมปลาย เธอบอกเล่าว่าตนเองเริ่มจากสนใจการออกเสียงภาษาจีน และค่อยๆ สัมผัสความลึกซึ้งของวัฒนธรรมจีนผ่านการเรียนนับแต่นั้น

ในฐานะนักศึกษาผู้พิการทางสายตาคนแรกที่สำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อปี 2022 นันทพรได้เข้าร่วมการฝึกอบรมหนังสือเรียนที่เป็นอักษรเบรลล์จีนเล่มแรกของไทยเมื่อปีที่ผ่านมา

อักษรเบรลล์ เป็นตัวอักษรประเภทหนึ่งที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้พิการทางสายตาที่อาศัยการรับรู้ผ่านการสัมผัส โดยระบบ 6 จุด เป็นระบบอักษรเบรลล์สากลที่ใช้ทั่วโลก ซึ่งสามารถแสดงความหมายผ่านการจัดเรียงจุด 6 จุดที่แตกต่างกัน

ช่วงก่อนวันที่ 4 ม.ค. ซึ่งตรงกับวันอักษรเบรลล์โลก (World Braille Day) เทวพงษ์ พวงเพชร ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติ ได้นำเสนอหนังสือเรียนอักษรเบรลล์ภาษาจีนที่ได้รับการเผยแพร่เมื่อไม่นานนี้ให้แก่ผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวซินหัว

เทวพงษ์ระบุว่ากองทุนฯ อยู่ในสังกัดสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดยปัจจุบันไทยมีโรงเรียนสอนคนตาบอด 17 แห่ง และจากการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างจีนและไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้โรงเรียนสอนคนตาบอดได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนมากขึ้นเรื่อยๆ ความต้องการหนังสือเรียนอักษรเบรลล์ภาษาจีนจึงกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนมากขึ้น

เทวพงษ์กล่าวว่าหากนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นต้องการเรียนภาษาจีนให้ดี การมีทักษะการอ่านและการเขียนจึงสำคัญไม่แพ้ทักษะการฟังและการพูด พร้อมเสริมว่าการสอนภาษาจีนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั้นดีมาก สถาบันนี้ยังมีประสบการณ์สอนนักเรียนที่บกพร่องทางการมองเห็นด้วย

เมื่อปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ร่วมมือกับอาจารย์จากสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวบรวมหนังสือเรียนอักษรเบรลล์ภาษาจีน เพื่อช่วยนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสายตาให้สามารถเรียนการอ่านและการเขียนภาษาจีนได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้าน นพเก้า แซ่เขา อาจารย์จากสำนักวิชาจีนวิทยาของมหาวิทยาลัยฯ หนึ่งในผู้เขียนหนังสือเรียนอักษรเบรลล์ภาษาจีน ระบุว่าก่อนหน้านี้โรงเรียนไทยยังขาดหนังสือเรียนอักษรเบรลล์ภาษาจีนที่เป็นระบบและครอบคลุม การรวบรวมตำราเรียนเล่มนี้มีเป้าหมายอยู่ที่กลุ่มนักเรียนที่บกพร่องทางการมองเห็นและครูในโรงเรียนสอนคนตาบอดในไทย และพยายามที่จะทำให้ครอบคลุมผู้เรียนภาษาจีนในระดับต่างๆ

ทั้งนี้ หลังจากการรวบรวมและแก้ไขเป็นเวลา 2 เดือน หนังสือเรียนอักษรเบรลล์ภาษาจีนได้เสร็จสมบูรณ์เมื่อช่วงกลางปี 2023 โดยหนังสือชุดแรกจำนวน 300 เล่มได้มีการตีพิมพ์โดยได้รับทุนจากธนาคารแห่งประเทศจีน (สาขาประเทศไทย) เพื่อฝึกอบรมครูผู้สอนในโรงเรียนสอนคนตาบอดของไทย

นันทพรกล่าวว่าก่อนการเผยแพร่หนังสือเรียนอักษรเบรลล์ภาษาจีนในไทย ผู้คนมักใช้อักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายพินอินของตัวอักษรจีน ทว่าการออกเสียงมักไม่ได้มาตรฐาน โดยหนังสือเรียนเล่มใหม่นี้ไม่เพียงใช้ระบบพินอินอักษรเบรลล์เพื่อให้การออกเสียงถูกต้องมากขึ้น แต่ยังเพิ่มเสียงวรรณยุกต์จีน พร้อมทั้งมีการเปรียบเทียบอักษรเบรลล์ภาษาจีนและภาษาไทย ซึ่งสะดวกกว่าสมัยที่เธอเคยเรียนอย่างมาก

เทวพงษ์เสริมว่าในปีนี้สมาคมฯ วางแผนตีพิมพ์หนังสือเรียนอีก 200 เล่มและนำส่งให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดหลายแห่งในไทยสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น

ขอบคุณ... https://www.topnews.co.th/news/874009

ที่มา: topnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 9 ม.ค.67
วันที่โพสต์: 9/01/2567 เวลา 14:50:27 ดูภาพสไลด์โชว์ ไทยจัดทำตำราเรียน ‘อักษรเบรลล์ภาษาจีน’ หนุนผู้พิการทางสายตา