การรถไฟฯยัน ‘สถานีกลางบางซื่อ’ มีทางลาดให้วีลแชร์ ย้ำออกแบบเพื่อ ปชช.ทุกคนเท่าเทียมกัน

การรถไฟฯยัน ‘สถานีกลางบางซื่อ’ มีทางลาดให้วีลแชร์ ย้ำออกแบบเพื่อ ปชช.ทุกคนเท่าเทียมกัน

การรถไฟฯยัน ‘สถานีกลางบางซื่อ’ มีทางลาดสำหรับวีลแชร์ ย้ำออกแบบเพื่อ ปชช.ทุกคนเท่าเทียมกัน

จากกรณีที่มีผู้ร้องเรียนผ่านเพจเฟซบุ๊ก เฮ้ย นี่มันฟุตบาทไทยแลนด์ ว่าสถานีกลางบางซื่อไม่มีที่ให้รถเข็นขึ้น ทำให้ผู้ใช้บริการต้องลงจากรถขึ้นฟุตปาธก่อนแล้วค่อยนั่งรถเข็นนั้น

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง สถานีกลางบางซื่อ นอกจากจะมีการก่อสร้างให้รองรับการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการขนส่งทางรางที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่าสถานีรถไฟชั้นนำของโลกแล้ว การรถไฟฯยังได้คำนึงถึงการให้บริการแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยนำหลักอารยสถาปัตย์ หรือ Universal Design เข้ามาใช้ออกแบบพื้นที่ภายในและภายนอกสถานี สำหรับให้ผู้โดยสารทุกประเภทสามารถใช้บริการต่างๆ ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถสำหรับผู้พิการ ทางลาด ลิฟต์ ห้องน้ำคนพิการ โทรศัพท์สำหรับผู้พิการ ป้ายบอกทาง จุดยึดและจุดจอดรถวีลแชร์

นายเอกรัชระบุว่า อาคารสถานีกลางบางซื่อได้มีการออกแบบและก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับผู้ที่ใช้รถวีลแชร์ไว้อย่างครบครัน ดังนี้

1.สำหรับผู้ที่ใช้รถวีลแชร์เดินทางมาสถานีกลางบางซื่อโดยใช้รถสาธารณะนั้น ในบริเวณป้ายหยุดรถประจำทางจะมีทางลาดสำหรับเข้าอาคารสถานีกลางบางซื่อจากทางเดินเท้าได้

2.ขณะที่ผู้ที่ใช้รถวีลแชร์เดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนบุคคล สามารถใช้ทางลาดเข้าสู่ภายในอาคารสถานีกลางบางซื่อได้บริเวณจุดจอดรถรับ-ส่งสำหรับผู้พิการ หรือลานจอดรถชั้นใต้ดิน ซึ่งจะมีจุดจอดรถไว้รองรับเฉพาะผู้พิการ และสามารถใช้ลิฟต์ รวมถึงทางลาดเข้าสู่ภายในอาคารสถานีกลางบางซื่อโดยตรงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

นายเอกรัชกล่าวว่า การรถไฟฯมีความมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งบริเวณสถานีรถไฟ ชานชาลา ตลอดจนตู้โดยสาร โดยยึดหลักอารยสถาปัตย์ ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน และคำนึงถึงประโยชน์การให้บริการแก่ผู้โดยสารทุกประเภท ทั้งผู้โดยสารทั่วไป ผู้พิการ เด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา รวมถึงผู้โดยสารที่มีสัมภาระจำนวนมากให้ได้รับความสะดวกสูงสุดอย่างแท้จริง

ขอบคุณ... https://www.matichon.co.th/economy/news_3534038

ที่มา: matichon.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 30 ส.ค.65
วันที่โพสต์: 30/08/2565 เวลา 11:23:47 ดูภาพสไลด์โชว์ การรถไฟฯยัน ‘สถานีกลางบางซื่อ’ มีทางลาดให้วีลแชร์ ย้ำออกแบบเพื่อ ปชช.ทุกคนเท่าเทียมกัน