องคมนตรี เปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 157 ที่ จ.ระยอง

องคมนตรี เปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 157 ที่ จ.ระยอง

องคมนตรี เปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 157 ที่ จ.ระยอง โดยมีผู้พิการในพื้นที่ จ.ระยอง และจังหวัดใกล้เคียง เข้ารับบริการประมาณ 114 ราย

วันที่ 17 ก.ค.65 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี เป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 157 ที่ไออาร์พีซี สปอร์ต คอมเพล็กซ์ อ.เมือง จ.ระยอง โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายรัฐพล อุณากัณฑ์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงสร้างสาธารณูปโภค โลจิสติกส์และปฏิบัติการ เพื่อความเป็นเลิศ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ร่วมพิธีเปิดฯ

นายรัฐพล กล่าวว่า โครงการออกหน่วยทำขาเทียมเป็นหนึ่งในโครงการ CSR ที่ IRPC ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดีขึ้นควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมตามวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา IRPC ได้บริจาคเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน (Polypropylene) เกรดพิเศษจากนวัตกรรมของ IRPC ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยพัฒนาร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปีละประมาณ 20 ตัน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต โดยตั้งแต่ปี 2554 – 2564 สามารถผลิตขาเทียมให้แก่ผู้พิการโดยใช้ผลิตภัณฑ์

เม็ดพลาสติกของ IRPC จำนวน 32,632 ขา โครงการออกหน่วยทำขาเทียมได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้แก่ มูลนิธิขาเทียมฯ จังหวัดระยอง สาธารณสุขจังหวัดระยอง รวมถึงบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ซึ่งเป็นลูกค้าของ IRPC ที่ได้ให้การสนับสนุนนำเม็ดพลาสติก Polypropylene ของ IRPC ไปรีดเป็นแผ่นพลาสติก เพื่อมอบให้มูลนิธิขาเทียมฯ นำไปใช้ผลิตเบ้าขาเทียมให้คนพิการมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการฯ

นอกจากนี้ IRPC ได้นำผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ ออกหน่วยทำขาเทียม เพื่อให้การช่วยเหลือผู้พิการทุกเชื้อชาติศาสนาให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ปกติดังเดิม ด้วยการบริการทำขาเทียม ซ่อมแซมขาเทียมที่ชำรุด โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อให้ผู้ที่ใช้ขาเทียมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถประกอบอาชีพได้ บริษัทฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ ทำการวิจัยและพัฒนาวัสดุสำหรับทำขาเทียมและอุปกรณ์ขาเทียมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถผลิตขาเทียมและอุปกรณ์ขาเทียมที่มีคุณภาพ มีความคงทน และมีนํ้าหนักเบา ซึ่งจะทำให้คนพิการเคลื่อนไหวได้สะดวกสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้เช่นเดียวกันกับผู้ที่มีร่างกายปกติ

โดยผลงานจากการวิจัยพัฒนาเม็ดพลาสติก POLIMAXX Polypropylene Random Copolymer 3340H ซึ่งคุณสมบัติโปร่งแสง มีความยืดหยุ่น พื้นผิวเรียบลื่น สำหรับใช้ผลิตเบ้าขาเทียมที่สามารถมองเห็นการแนบกับตอขาของคนพิการได้อย่างชัดเจน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (ประเภทองค์กรขนาดใหญ่) ในชื่อผลงาน พลาสติกนวัตกรรมเพื่อคนพิการ รวมถึงดำเนินการด้านวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยจัดเก็บและนำเศษชิ้นส่วนพลาสติก Polypropylene จากการผลิตขาเทียมของมูลนิธิขาเทียมฯ กลับมาเข้าระบบรีไซเคิล และทำการวิจัยพัฒนาเพื่อให้สามารถนำเม็ดพลาสติกรีไซเคิลนี้ ไปใช้ผลิตกายอุปกรณ์เสริมให้แก่ผู้พิการและผู้ป่วยต่อไป

ซึ่งในการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานในครั้งนี้ มีผู้พิการในพื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดใกล้เคียง เข้ารับบริการประมาณ 114 ราย โดยผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก Polypropylene ของ IRPC ถูกนำไปใช้ผลิตขาเทียม ทั้งที่สำนักงานใหญ่มูลนิธิขาเทียมฯ จังหวัดเชียงใหม่ ที่หน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ทั้งในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย พม่า และกัมพูชา รวมทั้งโรงงานทำขาเทียมพระราชทานที่ตั้งอยู่ตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ จำนวน 94 แห่ง

ด้วยความมุ่งมั่นของ IRPC ที่จะเป็นองค์กรที่มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล ที่ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิมนุษยชน ช่วยลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานในการเป็นผู้ให้ และแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในมิติของการสร้างประโยชน์ต่อสังคมโดยตรงอีกด้วย IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต

อัจฉรา วิเศษศรี ผู้สื่อข่าวTOPNEWS ประจำ จ.ระยอง

ขอบคุณ... https://www.topnews.co.th/news/371947

ที่มา: topnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 18 ก.ค.65
วันที่โพสต์: 18/07/2565 เวลา 11:05:44 ดูภาพสไลด์โชว์ องคมนตรี เปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 157 ที่ จ.ระยอง