พัฒนาศักยภาพช่างเครื่องช่วยคนพิการ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานช่างทำขาเทียมให้เพียงพอ

พัฒนาศักยภาพช่างเครื่องช่วยคนพิการ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานช่างทำขาเทียมให้เพียงพอ สามารถบริการคนพิการได้อย่างทั่วถึง

พัฒนาศักยภาพช่างเครื่องช่วยคนพิการ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานช่างทำขาเทียมให้เพียงพอ สามารถบริการคนพิการได้อย่างทั่วถึง

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตร ช่างเครื่องช่วยคนพิการ 700 ชั่วโมง (5 เดือน) โดยฝึกในมูลนิธิขาเทียมฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 4 เดือนให้มีความชำนาญ มีทักษะฝีมือ สามารถจัดทำขาเทียมให้บริการแก่ผู้พิการขาขาดได้ หลังจากนั้นได้ออกหน่วยฝึกปฏิบัติจริง (ภาคสนาม) ร่วมกับหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่สามารถผลิตขาเทียมพระราชทานได้ทั้งสิ้น ได้จำนวน 136 ขา เพื่อส่งมอบให้คนพิการขาขาด ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พัฒนาศักยภาพช่างเครื่องช่วยคนพิการ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานช่างทำขาเทียมให้เพียงพอ สามารถบริการคนพิการได้อย่างทั่วถึง พัฒนาทักษะฝีมือให้บุคลากรในสาขาดังกล่าวและสามารถส่งช่างทำขาเทียมที่มีทักษะเหล่านี้เข้าทำงานในโรงงานขาเทียมประจำโรงพยาบาลชุมชนต่อไป ตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการ (ช่างทำขาเทียม) มุ่งส่งเสริมคนพิการขาขาดและคนปกติ ให้เป็นช่างเครื่องช่วยคนพิการ ให้บริการขาเทียมแก่คนพิการขาขาด ให้ได้ขาเทียมที่ดีและมีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเครื่องช่วยคนพิการ จำนวน 700 ชั่วโมง (5 เดือน) ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน รวมแล้ว 5 รุ่น 108 คน สำหรับรุ่นที่ 6 ฝึกระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 1 กรกฎาคม 2565 จำนวน 5 คน หลังจบฝึกอบรม มูลนิธิขาเทียม จะส่งช่างไปทำงาน ณ โรงงานขาเทียมประจำโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ ทั้งนี้จะดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือก่อนส่งตัวเข้าทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้จบฝึกมีทักษะได้มาตรฐานและพร้อมที่จะให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ

ขอบคุณ... https://www.ryt9.com/s/prg/3328227

ที่มา: ryt9.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 7 มิ.ย.65
วันที่โพสต์: 7/06/2565 เวลา 11:16:10 ดูภาพสไลด์โชว์ พัฒนาศักยภาพช่างเครื่องช่วยคนพิการ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานช่างทำขาเทียมให้เพียงพอ