"ฐิติภัสร์"หนุนสร้างทางเดินลอยฟ้าเอื้อผู้สูงวัยคนพิการ

"ฐิติภัสร์"หนุนสร้างทางเดินลอยฟ้าเอื้อผู้สูงวัยคนพิการ

"ฐิติภัสร์"หนุนปรับปรุงแบบสร้างทางเดินลอยฟ้าเพิ่มอารยสถาปัตย์เอื้ออำนวยความสะดวกเพื่อกลุ่มผู้สูงวัย คนพิการเขตบางกะปิ

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ส.ส.กทม. เขตบางกะปิ-วังทองหลาง พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาติดตามกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจากการดำเนินโครงการของรัฐ เกี่ยวกับประเด็นได้โครงการก่อสร้างทางเดินลอยฟ้า (Skywalk) บริเวณแยกบางกะปิ รวมระยะทาง 1,400 เมตร เพื่อให้เป็นสาธารณะประโยชน์ ประชาชนทุกกลุ่ม โดยได้เสนอให้มีการปรับปรุงการออกแบบที่สามารถเอื้ออำนวยความสะดวกด้านอารยสถาปัตย์ต่อกลุ่มผู้พิการ และผู้สูงอายุ สามารถใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นทั้งการเพิ่มจำนวนลิฟท์เพื่อขนส่ง การปรับทางเท้า ให้สามารถจอดรถชั่วคราวเพื่อความสะดวกบริเวณทางขึ้น ลงลิฟท์ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของประชาชนต่อแผนการพัฒนาโครงการที่ควรให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากงบประมาณที่ต้องจ่ายไป

สำหรับโครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิ (สะพานลาดพร้าว-เสรีไทย) ระยะเวลาในการก่อสร้าง 540 วัน (งบประมาณปี 2564 - 2566) ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมและลงพื้นที่สำรวจบริเวณแนวโครงการก่อสร้าง รวมถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคหน้างาน โดยมีเนื้องานก่อสร้าง 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 งานเสริมกำลังรับน้ำหนักบรรทุกสะพานให้สามารถรับน้ำหนักเป็นไปตามมาตรฐาน AASHTO LRFD คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 และส่วนที่ 2 งานก่อสร้างทางเดินลอยฟ้า (Skywalk) ระยะทางประมาณ 1,400 เมตร เชื่อมระหว่างบริเวณแยกบางกะปิ แยกตลาดบางกะปิ และแยกนิด้า เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีรถไฟฟ้าบางกะปิ ไปจนถึงวัดศรีบุญเรือง ซึ่งจะสามารถอำนวยความสะดวกให้ในการสัญจร ในย่านบางกะปิเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนต่างๆ ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยเริ่มต้นสัญญาวันที่ 1 ต.ค. 2564 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 มี.ค. 2564

ขอบคุณ... https://www.newtv.co.th/news/91347

ที่มา: newtv.co.th /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16 พ.ย.64
วันที่โพสต์: 17/11/2564 เวลา 11:01:01 ดูภาพสไลด์โชว์ "ฐิติภัสร์"หนุนสร้างทางเดินลอยฟ้าเอื้อผู้สูงวัยคนพิการ