กทม.เร่งติดตั้งลิฟต์ผู้สูงอายุ-พิการ ใน 24 สถานีรถไฟฟ้า BTS เสร็จต.ค.นี้

กทม.เร่งติดตั้งลิฟต์ผู้สูงอายุ-พิการ ใน 24 สถานีรถไฟฟ้า BTS เสร็จต.ค.นี้

นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กล่าวถึงความคืบหน้าการติดตั้งลิฟต์สำหรับผู้พิการในสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการจราจรและขนส่งได้ประสานความร่วมมือกับบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ติดตั้งลิฟต์โดยสาร พร้อมอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในการเดินทางตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด โดยตั้งแต่โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนสัมปทานได้เปิดให้บริการในปี 2543 กทม.ได้เปิดให้บริการลิฟต์ จำนวน 5 สถานี โดยใช้งบประมาณของ กทม.และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ต่อมาในปี 2557 กทม.ได้ดำเนินโครงการติดตั้งลิฟต์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการบริเวณสถานีรถไฟฟ้าส่วนสัมปทานระยะที่ 1 ซึ่งเปิดให้บริการลิฟต์เพิ่มเติมในปี2560-2561 จำนวน 18 สถานี รวม 52 ตัวแบ่งเป็นลิฟต์ชั้นพื้นดิน-ชั้นจำหน่ายตั๋ว 17 ตัวและลิฟต์ชั้นจำหน่ายตั๋ว-ชั้นชานชาลา 35 ตัว

ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างติดตั้งลิฟต์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการบริเวณสถานีรถไฟฟ้าส่วนสัมปทาน ระยะที่ 2 จำนวน 16 สถานี รวม 19 ตัว เพื่อให้มีลิฟต์ครบทั้งสองฝั่งถนน แบ่งเป็นลิฟต์ชั้นพื้นดิน-ชั้นจำหน่ายตั๋ว 17 ตัว และลิฟต์ชั้นจำหน่ายตั๋ว-ชั้นชานชาลา 2 ตัว โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณต่อเนื่องปี 2561-2565 ของกรุงเทพมหานครทั้งหมด โดยบริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินโครงการ ระยะเวลา450 วัน เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. 2563 และจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 16 ต.ค. 2564 ซึ่งเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2564 มีความก้าวหน้าของงานร้อยละ 82.16 แบ่งเป็นตามแผนงานร้อยละ 92.41 และล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10.25โดยความล่าช้าที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการประสานหน่วยงานและการรื้อย้ายสาธารณูปโภคใต้ดินในบริเวณที่จะติดตั้ง แต่ปัจจุบันงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคได้ดำเนินการแล้วเสร็จ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา

ทั้งนี้ หากติดตั้งลิฟต์ในระยะที่ 2 เรียบร้อยแล้ว จะมีลิฟต์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนสัมปทาน จำนวน 24 สถานี ทั้งหมด 87 ตัว และยังคงเหลือลิฟต์ที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้จำนวน 9 ตัว โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้จำนวน 5 ตัว คือ สถานีสะพานตากสิน4 ตัว ซึ่งจะก่อสร้างไปพร้อมกับการปรับปรุงสถานี และสถานีเซนต์หลุยส์ ฝั่งขาเข้า1 ตัว จะก่อสร้างหลังจากได้ข้อยุติปัญหาด้านพื้นที่ ส่วนกลุ่มที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ มีจำนวน 4 ตัว คือ สถานีศาลาแดง 2 ตัว สถานีชิดลม ฝั่งขาเข้า1 ตัว และสถานีเพลินจิต ฝั่งขาเข้า 1 ตัวเนื่องจากติดปัญหาความกว้างทางเท้าที่จำกัด และติดระบบสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าใต้ดิน

ขอบคุณ... https://www.naewna.com/local/595120

ที่มา: naewna.com /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16 ส.ค. 64
วันที่โพสต์: 16/08/2564 เวลา 10:36:36 ดูภาพสไลด์โชว์ กทม.เร่งติดตั้งลิฟต์ผู้สูงอายุ-พิการ ใน 24 สถานีรถไฟฟ้า BTS เสร็จต.ค.นี้